ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area (AWAKE)

Projekt badawczy funduszu polsko-norweskiego

Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Przybylak (Leader WP3)
Wykonawcy: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr Andrzej Araźny, dr hab. Marek Kejna
Okres realizacji: 2009-2011

Strona główna projektu AWAKE:
http://water.iopan.gda.pl/projects/AWAKE/index.html

I. Monography – Topoclimatic diversity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions

Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą kierować zamówienia na adres:  agencja@focus.torun.pl . Cena książki wynosi 20 zł plus koszty przesyłki w wysokości 6 zł.

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8

II. Papers

 1. Araźny A., 2010, Biometeorological conditions in the Arctic during the First International Polar Year, 1882-1883, Bulletin of Geography-Physical Geography Series, 3, 47-64 (pdf)
 2. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne i wieloletnia zmienność temperatury gruntu w rejonie Stacji Polarnej UMK (NW Spitsbergen) w okresie letnim (1975-2009), Problemy Klimatologii Polarnej, 20, 103-120 (pdf)
 3. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., Jankowska J., Maszewski R., Wyszyński P., 2010, Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w latach 2005-2009, Problemy Klimatologii Polarnej, 20, 63-81 (pdf)
 4. Araźny A., Przybylak R., Kejna M., 2011, Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Problemy Klimatologii Polarnej 21, 155-172 (pdf)
 5. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Bilans radiacyjny w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 roku, Problemy Klimatologii Polarnej 21, 173-186 (pdf)
 6. Przybylak R., Kejna M., Araźny A., 2011, Air Temperature and Precipitation Changes in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) from 1975 to 2010, Papers on Global Change IGBP, 18(1), 7-22 (pdf)
 7. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., Pospieszyńska A., 2011, Zróżnicowanie warunków termicznych w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Prace i Studia Geograficzne, t.47, 451-462 (pdf)
 8. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2012, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r., Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red.), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Sosnowiec, 181-194 (pdf)
 9. Araźny A., 2012, Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r., Przegląd Geograficzny, 84 (3): 357-371 (pdf)
 10. Araźny A., Przybylak R., Kejna M., Maszewski R., 2012, Ocena dokładności obliczania średnich dobowych prędkości wiatru na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010, Przegląd Geofizyczny LVII, 1: 49-58 (pdf)
 11. Przybylak R., Wyszyński P., Vizi Z., Jankowska J., 2012, Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920, International J. of Climatology DOI.1002/joc.3546 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3546/abstract)

III. Historical database

 

IV. Posters amd leaflet

 1. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., Jankowska J., Maszewski R., Wyszyński P., 2010, Topoclimatic conditions in the summer seasons in the Oscar II Land (NW Spitsbergen) in the period 2005-2009, The International Polar Year Oslo Science Conference in Oslo (8-12 June 2010)
 2. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2010, Diversity of ground temperatures on the Kaffioyra Plain (NW Spitsbergen) in the summer period (1975-2009), Third European Conference on Permafrost- Longyearbyen, Svalbard, Norway (13-17 June 2010)
 3. Wyszyński P., Przybylak R., 2010, Anemological conditions in the Arctic during the First International Polar Year 1882/1882, The International Polar Year Oslo Science Conference in Oslo (8-12 June 2010)
 4. Przybylak R., Piechura J., Araźny A., Kejna M., 2010, Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard – Greenland Area (AWAKE) – general information about project, Atmospheric Reconstructions over the Earth (ACRE) 3rd Workshop on Reanalysis and Applications (3-5 November 2010), Baltimore, USA
 5. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Differentiation of thermal conditions in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer season of 2010, was presented at the Arctic Science Summit Week 2011, (28 March – 1 April 2011), Seoul, Korea
 6. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Differentiation of thermal conditions in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer season of 2010, was presented at the Arctic Science Summit Week 2011, (28 March – 1 April 2011), Seoul, Korea
 7. Wyszyński P., 2011, Comparison of the historical meteorological data for the Arctic in the 19th century with the 20th Century Reanalysis dataset. International Conference of Young Scientists „Land – Ocean – Atmosphere – Interactions in the Changing World”, 5-10 September 2011, the Vistula Spit, Russia
 8. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffiøyra region (Svalbard, Arctic) in the summer 2010, Geographic Conference UGI, (14-18 November 2011), Santiago, Chile
 9. Leaflet about project presentation of WP3 (Copernicus University Press in Toruń)

V. Abstracts

 1. Araźny A., Przybylak R., 2011, Meteorological and Biometeorological Conditions in the Norwegian Arctic during the First (1882/1883) and the Fourth (2007/2008) International Polar Years, XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June – 7 July 2011, Melbourne, Australia, Abstract IAMAS M12 (3786.pdf):1
 2. Araźny A., Przybylak R., Kejna M., Maszewski R., 2011, Problemy metodyczne pomiarów i opracowań prędkości wiatru na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010, III Ogólnopolska Konferencja metodyczna pt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec 26-28 IX 2011, Streszczenia referatów i posterów: 1
 3. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010, Conference Proceedings, Regional Geographic Conference UGI 2011, Santiago, Chile (CD, 20112016NYKUSA.a): pp. 2
 4. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010, Workshop “Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic”, Sopot, Poland, 28-30 November 2011, Abstracts: 40-41
 5. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Meteorological conditions on the Ecology Glacier (King George Island, West Antarctica) and the Waldemar Gacier (NW Spitsbergen) in summer seasons, Antarktika i globalni sistemi zemli: nowi wKejna M., Przybylak R., Araźny A., 2011, Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010, Workshop “Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic”, Sopot, Poland, 28-30 November 2011, Abstracts: 40-41
 6. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., Jankowska J., Maszewski R., Wyszyński P., 2010, Topoclimatic conditions in the summer seasons in the Oscar II Land (NW Spitsbergen) in the period 2005-2009, International Polar Year – Oslo Science Conference, Abstract No 2414, Powered by Oxford, 8-12 June 2010, Oslo, Norwegia.
 7. Przybylak R., 2011, Temperature conditions in NE Spitsbergen at the end of the 19th century Arctic Science Summit Week 2011, March 27- April 1, 2011, Coex, Seoul, Korea, Abstract OS1C-5­_OA0031.pdf: 1
 8. Przybylak R., Wyszyński P., 2011, Comparison of meteorological conditions in the Arctic in the period of the First International Polar Year1882/1883 with the present conditions, International Conference of Young Scientists „Land – Ocean – Atmosphere – Interactions in the Changing World”, September 5-10, 2011, the Vistula Spit, Russia, Abstracts: 66-67
 9. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011. Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010. Arctic Science Summit Week 2011, March 27- April 1, 2011, Coex, Seoul, Korea, Abstract PS1-02_PA0032.pdf: 1
 10. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011, Vertical Lapse Rates of Air Temperature in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) in Summer Seasons, 2005-2010. XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June – 7 July 2011, Melbourne, Australia, Abstract IAMAS M12 (3785.pdf):1
 11. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2011. Differentiation of temperature of air and relative humidity in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010, Workshop “Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic”, Sopot, Poland, 28-30 November 2011, Abstracts: 16
 12. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2010, Diversity of Ground Temperatures on the Kaffioyra Plain (NW Spistberegn) in the Summer period (1975-2009), Abstracts from the Third European Conference on Permafrost 13-17 June 2010, (ed.) J. R. Mertes, H. H. Christiansen and B. Etzelmüller, University Centre in Svalbard, 101
 13. Przybylak R. Wyszyński P., Vízi Z., Jankowska J. 2011. Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920. Workshop “Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic”, Sopot, Poland, 28-30 November 2011, Abstracts: 7-8
 14. Wyszyński P., 2011, Comparison of the historical meteorological data for the Arctic in the 19th century with the 20th Century Reanalysis dataset. International Conference of Young Scientists „Land –Ocean-Atmosphere- Interactions in the Changing World”, September 5-10, 2011, the Vistula Spit, Russia, Abstracts: 76-77
 15. Wyszyński P., Przybylak R. 2010, Anemological conditions in the Arctic during the First International Polar Year 1882/1882. International Polar Year Oslo Science Conference, 8-12.06.2010. Poster. Abstract online No. 1418. Powered by Oxford Abstracts
 16. Wyszyński P., Przybylak R., 2010, Anemological conditions in the Arctic during the First International Polar Year 1882/1882, Internetowa sesja posterowa Stowarzyszenia Naukowców Polarnych u Progu Kariery (Association of Polar Early Carrer Scientists) APECS Virtual Poster Session

Galeria zdjęć:

Figure 1.1. Location of meteorological sites used in this study shown on a topographic map produced by the Norwegian Polar Institute Photo 1.1. Nicolaus Copernicus University Polar Station on Kaffiøyra [fot. A. Araźny] Photo 1.2. Meteorological garden - KH [fot. A. Araźny] Photo 1.3. Automatic weather station Vantage Pro [fot. M. Kejna] Photo 1.4. Heliographs [fot. A. Araźny] Photo 1.5. Ground temperature sites: M - Moraine, T - Tundra, B - Beach [fot. A. Araźny] Photo 1.6. Ground temperature site Beach [fot. A. Araźny] Photo 1.7. Ground temperature site Moraine [fot. A. Araźny] Photo 1.8. Ground temperature site Tundra [fot. A. Araźny] Photo 1.9. Radiation balance measuring site (CNR 4) - KH [fot. M. Kejna] Photo 1.10. Radiation balance measuring site (CNR 4) - KHT [fot. M. Kejna] Photo 1.11. Radiation balance measuring site (CNR 4) - LW1 [fot. A. Araźny] Photo 1.12. Radiation balance measuring site (CNR 4) - LW2 [fot. M. Kejna] Photo 1.13. Measuring site ATA [fot. A. Araźny] Photo 1.14. Measuring site LW1 [fot. A. Araźny] Photo 1.15. Measuring site LWm [fot. A. Araźny] Photo 1.16. Measuring site LW2 [fot. M. Kejna] Photo 1.17. Measuring site KT [fot. A. Araźny] Photo 1.18. Measuring site KU [fot. M. Kejna] Photo 1.19. Measuring site GF [fot. A. Araźny] Photo 1.20. Measuring site PH1 [fot. A. Araźny] Photo 1.21. Measuring site PH2 [fot. M. Kejna] Photo 1.22. Measuring site SAO [fot. A. Araźny] Photo 1.23. Measuring site SAT [fot. A. Araźny] Photo 1.24. Measuring site SJ1 [fot. A. Araźny] Photo 1.25. Measuring site SJ2 [fot. M. Kejna] Photo 1.26. Measuring site SJ3 [fot. A. Araźny] Photo 1.27. Measuring site PK1 [fot. A. Araźny] Photo 1.28. Measuring site PK2 [fot. A. Araźny] Photo 1.29. Measuring site PK3 [fot. A. Araźny] Photo 1.30. Measuring site PK4 [fot. A. Araźny]