Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dokumenty stażowe

Zarządzenie JM Rektora Nr 29 z dnia 1 marca 2018 r. (256 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu – Wniosek o przyjęcie na staż (409 KB)

Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie (278 KB)

Załącznik nr 3a do regulaminu – Zakres danych osobowych uczestników projektu otrzymujących wsparcie (463 KB)

Załącznik nr 3b do regulaminu – Oświadczenie o miejscu zamieszkania (510 KB)

Załącznik nr 3c do regulaminu – Informacja o numerze rachunku bankowego uczestnika stażu (539 KB)

Załącznik nr  3d do regulaminu – Kwestionariusz osobowy (607 KB)

Załącznik nr 4 do regulaminu – Umowa o staż (473 KB)

Załącznik nr 5 do regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (314 KB)

Załącznik nr 6 do regulaminu – Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych stażystów (829 KB)

Załącznik nr 1 do umowy o staż – Program stażu (331 KB)

Załącznik nr 2 do umowy o staż – Zaświadczenie odbycia stażu wraz z opinią pracodawcy (465 KB)

Załącznik nr 3 do umowy o staż – Lista obecności (313 KB)

Załącznik nr 4 do umowy o staż – Dziennik stażu (443 KB)

Załącznik nr 5 do umowy o staż – Wniosek o refundację poniesionych kosztów (255 KB)

Załącznik nr 5a do umowy o staż – Formularz oceny stażysty przez Pracodawcę (463 KB)

Załącznik nr 5b do umowy o staż – Formularz oceny stażu przez stażystę (484 KB)