ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15

Informacje

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

PROJEKT NR POWR.03.05.00-00-Z306/18

Zadanie 1/Moduł 1

  • Okres realizacji projektu: 05/2023-08/2023
  • Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych ostatnich 4 semestrów studiów I i II kierunków prowadzonych przez WNOZIGP
  • Oś priorytetowa: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014–2020
  • Wydatki kwalifikowane projektu: 34 110 497,86 zł
  • Dofinansowanie ze środków europejskich: 29 637 451,15 zł
  • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 4 473 046,71 zł

Cel projektu:  Celem projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych i zawodowych studentów kształcących się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu