Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej

Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi posiada w swoich zbiorach materiały kartograficzne liczące ponad 30 000 egzemplarzy. Składają się na nie różnotematyczne mapy, atlasy, plany miast, plany batymetryczne jezior oraz wydawnictwa zwarte.

godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.15–14.15
Wtorek 8.15–10.00, 12.00–14.15
Środa 8.15–14.15
Czwartek 8.15–14.15
Piątek 8.15–10.00, 12.00–14.15

Zamówienie: