Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2018 r.

Doktor habilitowany

dr hab. Rafał Kot – stopień nadany 15.06.2018 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

dr hab. Bogusław Pawłowski – stopień nadany 18.05.2018 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

 

Doktor

dr Adam Piasecki – stopień nadany 05.01.2018 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania zmian zasobów wodnych i parametrów morfometrycznych wybranych jezior na obszarze Niżu Polskiego”.

promotor: dr hab. Rajmund Skowron

recenzenci: prof. dr. hab. Adam Choiński, dr hab. Mariusz Rzętała

 

2017 r.

Doktor

dr Aleksandra Lewandowska – stopień nadany 06.10.2017 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Przemiany miast i regionów w Polsce w świetle koncepcji ekorozwoju.”.

promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska

recenzenci: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

 

dr Łukasz Mendyk – stopień nadany 01.06.2017 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek dawnych stawów młyńskich i ich otoczenia na obszarze Ziemi Chełmińskiej.”.

promotor: dr hab. Piotr Hulisz

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Łachacz, dr hab. Marek Drewnik

2016 r.

Doktor habilitowany

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska – stopień nadany 21.10.2016 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

 

Doktor

dr Włodzimierz Juskiewicz – stopień nadany 09.12.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopło”.

promotor: dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

recenzenci: dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM, prof. dr hab. Ryszard K. Borówka

 

dr Marcin Nowak – stopień nadany 18.11.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Sztuczne sieci neuronowe i algorytm MARS w regresyjnym modelowaniu odpływu ze zlewni zlodowaconych na przykładzie Rzeki Waldemara (Svalbard)”.

promotor: dr hab. Ireneusz Sobota

recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM

 

dr Izabela jamorska – stopień nadany 07.10.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika wód podziemnych na wododziale Wisły i Odry na przykładzie zlewni rejonu Jeziora Ostrowskiego”.

promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadurski

recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, dr hab. Krzysztof Dragon

 

dr Barbara Szyda – stopień nadany 30.06.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozwój procesów urbanizacyjnych w strefach podmiejskich Częstochowy, Kielc i Radomia”.

promotor: dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Suliborski, dr hab. Robert Krzysztofik

 

dr Agnieszka Pilarska – stopień nadany 24.06.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „„Zachorowalność na wybrane choroby cywilizacyjne i społeczne ludności Polski w latach 2008–2013”.

promotor: dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

recenzenci: dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM, dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

 

dr Jan Burdziej – stopień nadany 17.06.2016 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Dostępność przestrzenna wybranych usług na terenie Torunia. Studium problemu z wykorzystaniem analiz sieciowych i technologii GIS”.

promotor: dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW , dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ

 

2015 r.

Doktor habilitowany

dr hab. Mieczysław Kunz – stopień nadany 12.06.2015 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

 

Doktor

dr Aleksandra Pospieszyńska – stopień nadany 30.06.2015 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany klimatu w Toruniu w ostatnich czterystu latach na podstawie danych instrumentalnych, historycznych i dendrochronologicznych”.

promotor: prof. dr hab. Rajmund Przybylak

recenzenci: prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

dr Adam Michalski – stopień nadany 13.03.2015 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej prawobrzeżnej równiny zalewowej Wisły na odcinku Pędzewo-Czarnowo”.

promotor: prof. dr hab. Renata Bednarek

recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Babiński, prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt

 

2014 r.

Doktor habilitowany

dr hab. Piotr Weckwerth – stopień nadany 14.03.2014 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

dr hab. Michał Jankowski – stopień nadany 21.03.2014 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

dr hab. Ireneusz Sobota – stopień nadany 11.04.2014 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

dr hab. Piotr Hulisz – stopień nadany 27.06.2014 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

 

Doktor

dr Czesław Adamiak – stopień nadany 10.10.2014 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozwój zjawiska drugich domów w Polsce na przykładzie Borów Tucholskich”.

promotor: dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Matczak

 

dr Paweł Brodowski – stopień nadany 25.06.2014 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Toruński rynek lokali mieszkaniowych w latach 2005–2009 – uwarunkowania i zróżnicowanie przestrzenne”.

promotor: dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Cymerman, prof. dr hab. Benicjusz Głębocki

 

dr Krzysztof Rogatka – stopień nadany 7.03.2014 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika i struktura ruchu budowlanego w Polsce na początku XXI wieku”.

promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska

recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Matczak, dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM

 

dr Karol Tylman – stopień nadany 25.04.2014 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia”.

promotor: prof. dr hab. Wojciech Wysota

opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan A. Piotrowski

recenzenci: prof. dr hab. Leszek Marks, dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM

 

2013 r.

Doktor habilitowany

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – stopień nadany 9.12.2013 r. uchwałą Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Doktor

dr Sylwester Piszczek – stopień nadany 26.04.2013 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Przemiany obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście rozwoju infrastruktury technicznej na przełomie XX i XXI wieku”.

promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska

recenzenci: prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski

 

dr Wojciech Gamrat – stopień nadany 14.06.2013 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Późnoglacjalna i holoceńska rekonstrukcja środowiska przyrodniczego wybranych fragmentów polodowcowych rynien na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim w świetle analizy pyłkowej”.

promotor: prof. dr hab. Leon Andrzejewski

recenzenci: dr hab. Dorota Nalepka, prof. IB PAN dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. IGiPZ PAN

 

dr Bożena Pius – stopień nadany 21.06.2013 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: ”Przestrzenny i czasowy rytm zmian odpływu w zlewni Drwęcy”.

promotor: dr hab. Ryszard Glazik, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, dr hab. Mieczysław Banach, prof. AP

 

dr Adam Solarczyk – stopień nadany 15.11.2013 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie ustroju tlenowego jezior na Pojezierzu Brodnickim”.

promotor: dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Konstanty Lossow, dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG.

 

dr Inka Strzyżewska-Pietrucień – stopień nadany 13.12.2013 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Ustrój termiczny rzek w Polsce Północnej w latach 1961–2005 jako indykator fluktuacji klimatycznych”.

promotor: dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

recenzenci: prof. dr hab. Adam Choiński, dr hab. Ryszard Glazik, prof. UMK.

 

2012 r.

Tytuł profesorski

prof. dr hab. Wojciech Wysota – tytuł nadany 12.01.2012 r.

 

Doktor habilitowany

dr hab. Rajmund Skowron – stopień nadany 18.05.2012 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

 

Doktor

dr Justyna Chodkowska-Miszczuk – stopień nadany 9.03.2012 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Odnawialne źródła energii w Polsce – aspekt społeczny i gospodarczy”.

promotor: prof. dr hab. Daniela Szymańska

recenzenci: prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski.

 

dr Przemysław Wyszyński – stopień nadany 11.04.2012 r.

tytuł rozprawy doktorskiej: „Warunki meteorologiczne w Arktyce w czasie trwania Pierwszego Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/1883 i ich poróżnienie z warunkami współczesnymi”.

promotor: prof. dr hab. Rajmund Przybylak

recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul.