Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Najlepsi na WNoZi 2018/2019

obrazek:

W dniu 20 września 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi przyznała tytuły najlepszego absolwenta i studenta wydziału w roku akademickim 2018/2019.

Nasz najlepszy absolwent - Pan magister Leszek Dąbrowski (z lewej strony na zdjęciu) osiągnął w trakcie studiów średnią 4,87. W czasie studiów II stopnia na turystyce i rekreacji był współautorem czterech publikacji naukowych – w tym 3 z listy B – 19 pkt. i jednego rozdziału w monografii – 5 pkt (łącznie od początku swoich studiów na UMK Pan Leszek zdobył 87 pkt). Nasz absolwent jest też współautorem ośmiu streszczeń w książkach abstraktów (w tym czterech w języku angielskim i pięciu jako główny autor). Obecnie Pan Leszek jest członkiem dwóch zespołów badawczych, a wyniki swoich poprzednich badań kilkanaście razy referował na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych). Wybitne osiągnięcia Pana Leszka zostały docenione w ramach konkursu Studencki Nobel 2019 – został on finalistą w kategorii “Nauki społeczno-ekonomiczne”, przez całe studia otrzymywał stypendia ministerialne, rektorskie i od Prezydenta Miasta Torunia. Pan Leszek Dąbrowski odbył praktyki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2 miesiące) oraz staż w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach projektu “Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro; Ponadto nasz najlepszy absolwent jest osobą bardzo aktywną organizacyjnie - współtworzył 13 zdarzeń ogólnowydziałowych i uniwersyteckich.

Najlepszym studentem został Pan Paweł Smoliński (po prawej stronie zdjęcia), który osiągnął średnią 4,75. Jest on współautorem trzech artykułów naukowych o łącznej wartości 28 pkt, oraz czterech streszczeń w książkach abstraktów. Aktywnie uczestniczył w 3 konferencjach naukowych (1 w Stanach Zjednoczonych) z 5 referatami, z czego 4 jako główny lub jedyny autor referatu. Efektem jego wcześniejszej pracy naukowej i dobrych wyników na studiach było Stypendium Prezydenta Miasta Torunia dla szczególnie uzdolnionych studentów toruńskich szkół wyższych, na rok akademicki 2018/2019 oraz Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów, na rok akademicki 2018/2019; Pan Paweł rozwija się również zawodowo - odbył praktyki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2 miesiące) oraz uczestniczył w projekcie kulturalno-edukacyjnym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Mobilnym Muzeum Multimedialnym, realizowanym w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Obu Panom serdecznie gratulujemy!

 

 

pozostałe wiadomości