Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Paweł Smoliński z grantem "Najlepsi z najlepszych! 4.0".

obrazek: Paweł Smoliński (z prawej)
Paweł Smoliński (z prawej)

W ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nasz student Paweł Smoliński otrzymał wsparcie finansowe na uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych. Koordynatorem projektu jest dr Stefania Środa-Murawska. Projekt ten znalazł się wśród 117 ofert zatwierdzonych do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

 

pozostałe wiadomości