Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

MONOGRAFIA DOM PODCIENIOWY NA ŻUŁAWACH

obrazek:

Pani dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka, adiunkt na  Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, opublikowała monografię pt. "Dom podcieniowy na Żuławach". Bogato ilustrowana książka, licząca 414 stron, została wydana przez Instytut Kaszubski w Gdańsku. Jej publikację sfinansowano z programu Doskonała Nauka "Wsparcie monografii naukowych" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka uzyskała wyśmienite recenzje:
dr hab. Anna W. Brzezińska, prof. UAM - "Niewiele jest na rynku wydawniczym takich książek jak ta. Autorka, architekt i inżynier w swoich badaniach i obserwacjach wychodzi daleko poza ogląd zewnętrznej substancji architektonicznej. Mamy do czynienia z dziennikiem terenowym, w którym autorka z niezwykłym pietyzmem i dbałością o szczegóły dokumentuje znikające z krajobrazu żuławskie domy podcieniowe...".
dr hab. inż. arch Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka) - "Niniejsza publikacja, wkraczająca w świat architektury o wysokich, jednoznacznie identyfikowalnych wartościach kulturowych lokalnej społeczności (...), to praca interdyscyplinarna i wielowątkowa. Stanowi umiejętną metodyczną rejestrację dokumentów pamięci człowieka o ważnych dla jego tożsamości utworach architektury i sztuki oraz środowiska materialnego i duchowego życia".

pozostałe wiadomości