Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

EKSPERT MINISTERSTWA NAUKI I EDUKACJI

obrazek:

Pani dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK została powołana na eksperta w Zespole doradczym do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Pani Profesor reprezentuje dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

pozostałe wiadomości