Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Edukacyjny biegun podbity

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej został zwycięzcą konkursu EDUinspirator w kategorii szkolnictwo wyższe. Laureat został doceniony za czynny udział w wielu projektach i upowszechnianie edukacji na temat gleboznawstwa i turystyki aktywnej.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, odbyła się 18 grudnia 2020 r. online. EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, a nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych i edukacja pozaformalna młodzieży. Laureatów wyróżnia kreatywność, a także umiejętność inspirowania oraz motywowania do działania i nauki. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było "Działam – Upowszechniam – Inspiruję".

Do głównych osiągnięć EDUinspiratora z UMK należy stworzenie zestawu narzędzi dydaktycznych - portalu z danymi glebowymi, aplikacji do nauki klasyfikacji gleb, podręcznika do zajęć terenowych, panoram sferycznych z profilami glebowymi, serii podręczników z katenami glebowymi oraz cyklu międzynarodowych warsztatów gleboznawczych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika zdobył nagrodę w konkursie EDUinspiracje 2019 w kategorii szkolnictwo wyższe. Nagroda została przyznana UMK za realizację międzynarodowego projektu FACES Freely Accessible Central European Soils (Partnerstwo Strategiczne Erasmus+), którego koordynatorem był dr hab. Przemysław Charzyński. prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Do zespołu projektowego w UMK należał także tegoroczny laureat nagrody: dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK oraz dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK z z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, mgr Marta Wiśniewska z Działu Współpracy Międzynarodowej i mgr Katarzyna Fidos-Kozłowska z Działu Finansowego.

źródło: portal.umk.pl

pozostałe wiadomości