Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nagrody i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego

obrazek: fot.(fot. nadesłane oraz Andrzej Romański)]
fot. (fot. nadesłane oraz Andrzej Romański)

Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród wszystkich osób wyróżnionych nagrodami i odznaczeniami najliczniejszą grupę stanowili członkowie Oddziału Toruńskiego - PTG.

 

 

 

Za wybitne osiągniecia i działalność na rzecz Towarzystwa godność Członka Honorowego nadano:
- mgr Stanisławowi Lewandowskiemu.
- dr Zdzisławowi Preisnerowi.

Medal PTG przyznano:
- prof. dr hab. Danieli Szymańskiej (pracownik WNoZIGP UMK),
- prof. dr hab. Leonowi Andrzejewskiemu (pracownik WNoZIGP UMK).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie medali odbędzie się prawdopodobnie po zakończeniu obostrzeń pandemicznych w trakcie kolejnego Walnego Zebrania Delegatów PTG.

pozostałe wiadomości