Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

200 punktów na WNoZiGP!

obrazek:

W wysoko punktowanym czasopiśmie Muzeológia a kultúrne dedičstvo [Museology and Cultural Heritage] (200 pkt) ukazał się artykuł pt. "Culture-led regeneration as a vital instrument for preserving the cultural heritage of historical parks in Poland". Autorzy: dr Stefania Środa-Murawska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, mgr Leszek Dąbrowski, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK i mgr Paweł Smoliński. Otwarty dostęp: https://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_21_Murawska.pdf

 

Artykuł prezentuje ocenę koncepcji rewitalizacji przez kulturę (culture-led regeneration) w odniesieniu do historycznych parków i zespołów pałacowo-parkowych. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna z perspektywy zespołów pałacowo-parkowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i zagrożonych marginalizacją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tego typu analizy są tym bardziej ważne, że zabytkowe parki i zespoły pałacowo-parkowe zasługują na szczególną uwagę jako cenne dziedzictwo kulturowe. Według autorów rewitalizacja oparta na kulturze jest cennym instrumentem ochrony tego typu obiektów przed dalszą dewastacją, a także pobudza rozwój lokalny.

pozostałe wiadomości