Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obrona doktoratu - Justyna Jasińska

obrazek:

W dniu 26 marca 2021 r. podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK odbyła się kolejna publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Tym razem pracę pod tytułem „Wpływ ekspozycji stoku na biomasę i właściwości opadu roślinnego oraz dynamikę jego rozkładu w ekosystemach wydmowych poligonu toruńskiego” obroniła Pani mgr Justyna Jasińska. Była to pierwsza rozprawa doktorska przygotowana na naszym Wydziale w formie cyklu monotematycznych artykułów. W jego skład weszły trzy prace, opublikowane w czasopismach Catena, Forests oraz Sylwan, których łączna wartość pod względem współczynnika wpływu impact factor wynosi 6,964, zaś sumaryczna liczba punktów MNiSW to 280. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK, zaś promotorem pomocniczym dr Maciej Markiewicz. Recenzentami byli natomiast prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pani mgr Justyna Jasińska swoją edukację związała z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2009 r. W latach 2009-2014, zrealizowała studia licencjackie i magisterskie na kierunku geografia, zaś w latach 2012-2014 studia licencjackie na kierunku ochrona środowiska. Pani Doktor ma w dotychczasowym dorobku 6 artykułów w czasopismach naukowych, 1 rozdział w monografii oraz  kilkanaście doniesień konferencyjnych. Obecna wartość Indeksu Hirscha jej dorobku wynosi 3. Pani Justyna brała udział w licznych warsztatach, szkoleniach i stażach, m.in. odbyła czteromiesięczny staż naukowy w ramach programu ERASMUS + w Shanxi Academy of Agricultural Science w Taiyuan w Chinach.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości