Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Prestiżowa publikacja w CITIES

obrazek:

Dr inż. Krzysztof Rogatka i dr Aleksandra Lewandowska z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego opublikowali artykuł w jednym z najlepszych czasopism o tematyce miejskiej - CITIES The International Journal of Urban Policy and Planning (punktacja ministerstwa 35 pkt, Impact Factor: 2.704, 5-Year Impact Factor: 3.502).

Wyniki badań, zawarte w artykule pt. Iconosphere of the contemporary city and its relations with urban planning in Poland after 1989, dotyczyły kształtującej się, współczesnej ikonosfery miast polskich, jej wpływu na kulturowy krajobraz miejski a także percepcji dokonujących się zmian.

pozostałe wiadomości