Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

RADA WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 15 czerwca 2022 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie przy Rady Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. 

W skład Rady Współpracy, oprócz przedstawicieli władz Wydziału, wchodzą reprezentanci jednostek samorządowych oraz  firm i instytucji współpracujących z Wydziałem. W posiedzeniu uczestniczył  prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski - Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym oraz Mirosław Manelski, który przedstawił zakres działań Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK.
W trakcie spotkania Dziekan Wydziału,  dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, wręczył powołania członkom Rady. Wybrano także przewodniczącą Rady, została nią Pani Aleksandra Iżycka z Urzędu Miasta Torunia oraz zastępcę - Pan Jakub Makarewicz (Prezes firmy Geofabryka). Sekretarzem Rady została Pani dr hab. Stefania  Środa-Murawska, prof. UMK.
Celem działania Rady jest budowanie pozytywnych relacji między nauką, edukacją a otoczeniem społeczno-gospodarczym przynoszących obustronną satysfakcję i wymierne korzyści dla pracowników i studentów WNOZIGP  UMK oraz uczestniczących instytucji i firm. W trakcie spotkania nakreślono zakres działań Rady na najbliższe lata, dyskutowano zwłaszcza nad reformą programów kształcenia prowadzonych kierunków studiów na naszym Wydziale .

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.