Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

W profesorskim gronie

Trzy portrety nowych profesorów
Wśród nominowanych profesorów znaleźli się prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk fot. nadesłane

Prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w gronie naukowców z nominacjami profesorskimi.

Na mocy dwóch Postanowień Prezydenta RP z 6 września 2023 r. (nr 115.8.2023 oraz nr 115.9.2023) troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie. Wśród nich nominację odebrała prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,

Prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk w 2003 r. ukończyła z wyróżnieniem studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plasując się wśród 5 proc. najlepszych absolwentów Uniwersytetu. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 r. Rada Dyscypliny Naukowej Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego nadała prof. Justynie Chodkowskiej-Miszczuk stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Prof. Chodkowska-Miszczuk pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest także członkinią Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IDUB IMSErt: Interacting Minds, Societies, Environments w zespole PSE: People, Space, and Environment oraz radną Narodowego Centrum Nauki. Jest specjalistką w zakresie społeczno-przestrzennych aspektów transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju, rozwoju lokalnego, miejskiej mobilności, adaptacji do zmiany klimatu, polityki energetycznej, świadomości ekologicznej i sprawiedliwej transformacji. Prowadzone przez nią badania są osadzone w koncepcjach smart, resilience i zakorzenienie. Jest autorką i współautorką ponad 100 prac naukowych: monografii i artykułów, w tym opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. "Renewable and Sustainable Energy Reviews", "Energy Research & Social Sciences", "Land Use Policy", "The Anthropocene Review", "Regional Studies", "Regional Science", "Sustainable Development".

Realizuje liczne projekty badawcze, głównie w zespołach międzynarodowych, których jest liderką i inicjatorką. Współpracuje z naukowcami z europejskich ośrodków uniwersyteckich, m.in. Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Szwecji i Niderlandów. Kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii w układzie lokalnym. Była członkinią międzynarodowej grupy Energy SHIFTS RENEWABLES Horizon 2020, która opracowywała społeczne aspekty transformacji energetycznej. Raport końcowy został pomyślnie przedłożony Komisji Europejskiej.

Jej zaangażowanie potwierdzają przyznawane wyróżnienia i nagrody, w tym naukowa nagroda indywidualna I stopnia w dziedzinie nauk społecznych w 2023 r. oraz za osiągnięcia w działalności organizacyjnej (w związku z aktywnością redakcyjną w czasopiśmie "Bulletin of Geography. Socio-economic Series").

Prof. Chodkowską-Miszczuk wyróżnia także doświadczenie dydaktyczne. Nadzoruje projekty naukowe studentów i młodych naukowców, w tym stażysty post-doc w Centrum IMSErt. Dwukrotnie została zaliczona do grona pięciu najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich WNoZiGP UMK. Prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) przygotowywane pod opieką naukową prof. Chodkowskiej-Miszczuk są nagradzane i wyróżniane w ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych.


 

pozostałe wiadomości