ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Zenon Kozieł

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Poznawcza oraz edukacyjna rola Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Tytuł całości: Generalizacja map w technologii cyfrowej, XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności : 2019

Opis fizyczny: S. 13-14


2/88


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kardasz Cezary, Kłaczkow Jarosław, Kozieł Zenon, Mikulski Krzysztof, Pilarska Agnieszka, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: Teka (97 s., [24] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic atlases of Polish towns : status at the end of 2018.

Czasopismo: Abstracts of the ICA

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: Art. no. 186 S. 1

Uwagi: 29th International Cartographic Conference (ICC 2019) 15-20 July 2019, Tokyo, Japan / ed. H. Fujita.

Uwagi: 10.5194/ica-abs


4/88


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Piękno i funkcjonalność dawnych map na przykładzie wybranych tomów "Atlasu historycznego miast polskich".

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 40


5/88


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki prac realizowanych w ramach projektu Atlas Historyczny Miast Polskich - Toruń II.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 11


6/88


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe podejścia w tworzeniu cyfrowych wersji atlasu historycznego miast.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 23-24


7/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Przestrzenny ład map współczesnych oraz dawnych w kontekście ich narzędziowego charakteru.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 15-16


8/88


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 37-41.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Zagadnienia ogólne.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 23-26, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 565.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: O potrzebie doskonalenia geomatycznej metody wspomagania badań.

Tytuł całości: Mapa w służbie nauki, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 18


11/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wspomnienie absolwenta z pierwszej grupy seminaryjnej Profesora Władysława Pawlaka.

Tytuł całości: Profesor Władysław Pawlak, współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej / pod red. Waldemara Spallka i Tomasza Niedzielskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 71-84, il.

Uwagi: Bibliogr.


12/88


Autorzy: Walenciak Kamila, Kozieł Zenon, Antolak Mariusz.

Tytuł oryginału: Methodical and technological assumptions for using of the participatory GIS method in planning and revitalization of urban green space (part 1).

Tytuł równoległy: Założenia metodyczno-technologiczne zastosowania GIS'u partycypacyjnego do projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej (cz. 1).

Czasopismo: Geoinformatica Polonica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 19-33, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/21995923GP

Punktacja MNiSW: 6.000


13/88


Autorzy: Walenciak Kamila, Kozieł Zenon, Antolak Mariusz.

Tytuł oryginału: Some issues in planning and revitalization of urban green space in the light of use of the participatory GIS method based on Olsztyn geosurvey : study results (part 2).

Tytuł równoległy: Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS'u partycypacyjnego na przykładzie olsztyńskiej geoankiety : wyniki badań (cz. 2).

Czasopismo: Geoinformatica Polonica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 35-51, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/21995923GP

Punktacja MNiSW: 6.000


14/88


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 2: Koronowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


15/88


Autorzy: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 25.000


16/88


Autorzy: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 71-73.

Punktacja MNiSW: 25.000


17/88


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 65-68.

Punktacja MNiSW: 25.000


18/88


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 3: Mrągowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


19/88


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 4: Włocławek / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


20/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Pozagraficzne formy geokompozycji w obrazowaniu przestrzeni życiowej człowieka.

Tytuł całości: Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce, XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 26-28 września 2016 roku : streszczenia referatów i posterów / oprac. red. Andrzej Czerny, Beata Konopska.

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2016

Opis fizyczny: S. 23-24


21/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Obermüller Bartosz, Pietrucień Rafał.

Tytuł oryginału: The idea and the concept of a web application entitled "Geographic and Statistical Atlas of Kuyavian and Pomeranian Province" - Poland.

Tytuł całości: Maps connecting the world, 27th International Cartographic Conference, 16th General Assembly August 23-28, 2015, Rio de Janeiro, Brazil / ed. by Claudia Robbi Sluter [et al.].

Adres wydawniczy: Rio de Jeneiro, ICC : 2015

Opis fizyczny: [1 s.]


22/88


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/88


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


24/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Idea opracowania oraz koncepcja aplikacji IAWK-P, w tym główne problemy opracowania map z działu Zagadnienia ogólne.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 50-53


25/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Funkcjonalno-indukcyjna rola geokompozycji we współczesnym świecie multimediów.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: Bibliogr.


26/88


Autorzy: Wysota Wojciech, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Założenia ogólne dotyczące opracowania aplikacji pt. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 49-50


27/88


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 2: Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 2: Ostróda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: Teka (18, [5] s., 16 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-23.

Punktacja MNiSW: 25.000


28/88


Autorzy: Golba Radosław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii : XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 73 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


29/88


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic town atlases of Poland : the progress up of today.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 764 [1-2]

Uwagi: Dokument elektroniczny


30/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Historic towns atlases of Poland : a state of today's advanced.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 738

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


31/88


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The impact of multidimensional process of society pauperisation on the global disease diffusion : an analysis of the problem with the use of a cartographic method of the research.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 491 [1-6]

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


32/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The cognitive and opinion-forming role of geocomposition as an independent semiotic existence.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 181 [1-9]

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


33/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The cognitive and opinion-forming role of geocompositions as multimedia presentations.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 308

Uwagi: Dokument elektroniczny


34/88


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich.

Tytuł całości: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19-21 września 2013 r. : streszczenia referatów i komunikatów / [oprac. red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2013

Opis fizyczny: S. 17


35/88


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Lewandowska Izabela.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska.

Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: Teka (25 s., [16] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-22.

Punktacja MNiSW: 25.000


36/88


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska ; przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: Teka (20 s., 18 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-97.

Punktacja MNiSW: 25.000


37/88


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu.

Czasopismo: Okólnik TD : biuletyn informacyjny Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 136

Opis fizyczny: S. 33

Uwagi: XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji "Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska" : streszczenia referatów.


38/88


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu (1950-1995).

Tytuł równoległy: In memory of Mieczysław Sinkiewicz (1950-1995).

Czasopismo: Teledetekcja Środowiska

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 3-13, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


39/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycja w satyrze i sztuce jako metoda przekazu informacji.

Tytuł całości: Współczesne problemy metodyki kartograficznej / pod red. Mieczysława Sirko i Pawła Cebrykowa.

Adres wydawniczy: Lublin, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 2007

Opis fizyczny: S. 30-37, il.

Seria: (Prace i Studia Kartograficzne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 6.000


40/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The theory of geocompositions as videographic representations.

Tytuł całości: XXIII International Cartographic Conference, 4-10 August, Moscow 2007, Russia, abstracts of papers.

Adres wydawniczy: Moskwa, International Cartographic Association : 2007

Opis fizyczny: S. 303


41/88


Autorzy: Ostrowski Wiesław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Seminarium Komisji Kartografii Teoretycznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej na temat: "Język mapy i geoinformacja".

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 39 nr 4

Opis fizyczny: S. 418-419


42/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The syncretism of geocomposition in application to multimedia presentation of the forms of the Earth`s surface.

Tytuł całości: The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 16-19, 2006, Orlando, Florida, USA jointly with the 12th Int. Conf. on Information System Analysis and Synthesis, ISAS, proceedings. Vol. 5 / ed. by Nagib Callaos [et al.].

Adres wydawniczy: Orlando, International Institute of Informatics and Systemics : 2006

Opis fizyczny: S. 256-259

Uwagi: Bibliogr.


43/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geocompositions as videographic representations.

Tytuł całości: The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics WMSCI, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, proceedings. Vol. 5 / ed. by Nagib Callaos [et al.].

Adres wydawniczy: Orlando, International Institute of Informatics and Systemics : 2005

Opis fizyczny: S. 360-362

Uwagi: Bibliogr.


44/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu.

Tytuł całości: Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego, XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań, 21-22.10.2004 / [red. Leon Kozacki, Beata Medyńska-Gulij].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2004

Opis fizyczny: S. 142-152, streszcz. ang.

Seria: (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ;t. 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


45/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Jubileuszowa sesja naukowa w Toruniu poświęcona życiu i dziełu profesora Eugeniusz Romera.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 137-138


46/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wizyta profesora Aleksandra M. Berlanta w Toruniu i Warszawie.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 36 nr 3

Opis fizyczny: S. 244-245


47/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycyjno-wizualizacyjne aspekty modelowania rzeźby terenu wobec współczesnych procedur pozyskiwania i przetwarzania danych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 240 s., il.; streszcz. ang. + płyta CD

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 18.000


48/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Synkretyzm geokompozycji w zastosowaniu do multimedialnej prezentacji rzeźby terenu.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 6 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 13-24, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Videographic presentation of the Tatra relief as substantial element of the geoinformation system.

Tytuł całości: EnviroMount Conference on GIS and RS in Mountain Environment Research, 19-23 September 2002, Zakopane, Poland : abstracts / ed. Jacek Kozak et al.

Adres wydawniczy: Kraków, GIS Laboratory Institut of Geography and Spatial Management Jagiellonian University : 2002

Opis fizyczny: S. 27-28


50/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycje jako ujęcie videograficzne.

Tytuł całości: Mapa w systemach komputerowych, XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Szczecin, 25-27 października 2001 r. / [red. tomu Kazimierz Furmańczyk].

Adres wydawniczy: Szczecin, Książnica Pomorska : 2001

Opis fizyczny: S. 58-75, tab., wykr.

Seria: (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ;t. 29)

Uwagi: Toż w: Polski Przegląd Kartograficzny 2001 T. 33 nr 4 S. 315-327.

Uwagi: Bibliogr.


51/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycje jako ujęcie wideograficzne.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 13-21, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Toż w: Polski Przegląd Kartograficzny 2001 T. 33 nr 4 S. 315-327.

Uwagi: Bibliogr.


52/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycje jako ujęcie wideograficzne.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 33 nr 4

Opis fizyczny: S. 315-327, tab., wykr.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Zachodnie : mapa podziału administracyjnego prowincji z 1878 roku

Tytuł całości: Historia Pomorza. T. 4: (1850-1918). Cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo / pod red. Stanisława Salmonowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 2000

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. luzem

Punktacja MNiSW: 3.000


54/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Pomorze Zachodnie : mapa podziału administracyjnego prowincji z 1901 roku.

Tytuł całości: Historia Pomorza. T. 4: (1850-1918). Cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo / pod red. Stanisława Salmonowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 2000

Opis fizyczny: 1 mapa złoż.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Wschodnie : mapa podziału administracyjnego prowincji z 1905 roku.

Tytuł całości: Historia Pomorza. T. 4: (1850-1918). Cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo / pod red. Stanisława Salmonowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 2000

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. luzem

Punktacja MNiSW: 3.000


56/88


Autorzy: Nowak Zenon Hubert, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 3: Chełmno / oprac. hist. Zenon Hubert Nowak ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 3: Kulm.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1999

Opis fizyczny: Teka (17, [3] s., 14 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 17-18.

Punktacja MNiSW: 18.000


57/88


Autorzy: Horodyski Bogdan, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: [Wprowadzenie].

Tytuł całości: O sposobach przedstawiania terenu na mapach = Méthodes du figuré du relief sur les cartes / Stanisław Pietkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : [1998]

Opis fizyczny: S. [IV]

Seria: (Biblioteka Służby Geograficznej ;t. 5)


58/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Geokompozycyjne aspekty modelowania rzeźby terenu.

Tytuł całości: Problemy kartografii tematycznej, XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kazimierz Dolny, 8-10 października 1998 r. / red. Krzysztof Kałamucki, Jerzy Mościbroda

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 164-172

Seria: (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ;t. 20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


59/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Koncepcja mapy ... : wybór tekstów : materiały dla studentów geografii / wybrał i oprac. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 175 s., il., mapy

Punktacja MNiSW: 10.000


60/88


Autorzy: Białuński Grzegorz, Chwiałkowski Dariusz, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 1: Giżycko / oprac. hist. Grzegorz Białuński ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Zenon Kozieł, Agnieszka Noryśkiewicz.

Tytuł równoległy: Masuren. H. 1: Lötzen.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska" : 1998

Opis fizyczny: Teka (23, [1] s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol., niem. i fr.

Uwagi: Bibliogr. s. 20.

Punktacja MNiSW: 18.000


61/88


Autorzy: Czacharowski Antoni, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich : Elbląg, Toruń.

Tytuł całości: Kartografia miejska, XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 10-11 listopada 1995 / red. Kazimierz Trafas.

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Jagielloński : 1997

Opis fizyczny: S. 113-115

Seria: (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ;t. 17)

Uwagi: a


62/88


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4: Grudziądz / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 4: Graudenz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: Teka (20 s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 18.

Punktacja MNiSW: 18.000


63/88


Autorzy: Okoń Emanuel, Tandecki Janusz, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 1: Bydgoszcz / oprac. hist. Emanuel Okoń, Janusz Tandecki ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Kujawien. H. 1: Bromberg.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: Teka (39, [1] s., 21 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 34-35.

Punktacja MNiSW: 18.000


64/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Concerning the need for development of the geomatic research method.

Czasopismo: Geodezja i Kartografia

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 46 z. 3

Opis fizyczny: S. 207-214

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The significance of the Cartographic Research Method (CRM) and the Geographical Information System (GIS) in studies of natural environment.

Tytuł całości: Geocomputation '96, 1st International Conference on GeoComputation School of Geography University of Leeds, 17-19 September 1996 : proceedings. Vol. 2.

Adres wydawniczy: Leeds, University of Leeds : 1996

Opis fizyczny: S. 485-490

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


66/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Toruń w 1793 roku.

Tytuł całości: Historia Torunia. T. 2 cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793) / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1996

Opis fizyczny: 1 mapa złoż.

Punktacja MNiSW: 3.000


67/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Przebieg granicy polsko-pruskiej wokół Torunia : stan z końca 1772 i 1776 roku.

Tytuł całości: Historia Torunia. T. 2 cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793) / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1996

Opis fizyczny: 1 mapa

Punktacja MNiSW: 3.000


68/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Toruniu.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 67 z. 1

Opis fizyczny: S. 130-132

Uwagi: a


69/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie kartograficznej metody badań (KMB) oraz geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w badaniach środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Badania środowiska, materiały Podyplomowego Studium PRONAT na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : praca zbiorowa / pod red. Józefiny Turło.

Adres wydawniczy: Toruń, Top Kurier : 1995

Opis fizyczny: S. 165-167

Uwagi: Bibliogr.


70/88


Autorzy: Tandecki Janusz, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 2: Toruń / oprac. hist. Janusz Tandecki ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 2: Thorn.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: Teka (24 s., 17 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 22.

Punktacja MNiSW: 18.000


71/88


Autorzy: Nowak Zenon Hubert, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne po 1422 r. / oprac. hist. Zenon Hubert Nowak ; oprac. kartogr. Zenon Kozieł.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1995

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. luzem

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;R. 86 z. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


72/88


Autorzy: Czacharowski Antoni, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 27 nr 4

Opis fizyczny: S. 200-202


73/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: 44 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 rok.

Czasopismo: Poznaj Świat

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 67-68, il.

Uwagi: a


74/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Computer aided analysis of relief with application of cartographical presentation for educational purposes.

Tytuł całości: Fifth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems, Paris, March 29 - April 1, 1994, EGIS/MARI '94 conference proceedings. Vol. 1 / eds.: Janjaap Harts, Henk F.L. Ottens, Henk J. Scholten.

Adres wydawniczy: Utrecht, EGIS Foundation : 1994

Opis fizyczny: S. 919-926, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


75/88


Autorzy: Biskup Marian, Dybaś Bogusław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Toruń w połowie lat trzydziestych XVII w. / oprac. hist. Marian Biskup, Bogusław Dybaś ; oprac. kartogr. Zenon Kozieł.

Tytuł całości: Historia Torunia. T. 2 cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660) / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1994

Opis fizyczny: 1 mapa złoż.

Punktacja MNiSW: 3.000


76/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Barwny kartogram złożony jako metoda badań i prezentacji wybranych zjawisk geograficznych.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 86 s., [2] k. tabl. złoż., [8] s. tabl., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 79-82.

Punktacja MNiSW: 18.000


77/88


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: Teka (16 s., 11 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 15.

Punktacja MNiSW: 18.000


78/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Two-variable choropleth colour map as method of research and presentation of the selected geographical phenomena.

Tytuł całości: Third European Conference on Geographical Information Systems, Munich-Germany, March 23-26, 1992, EGIS '92 conference proceedings. Vol. 1 / ed. Janjaap Harts, Henk F.L. Ottens, Henk J. Scholten.

Adres wydawniczy: Utrecht, EGIS Foundation : 1992

Opis fizyczny: S. 1575-1580

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


79/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Usefulness of computer maps and a method of two-variable choropleth map for separating physical-geographical microregions.

Tytuł całości: Euro-Carto IX, Warsaw, 11-13 June 1991, proceedings / ed. by Marek Baranowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Geodezji i Kartografii : 1991

Opis fizyczny: S. 56-63, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


80/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Nowa komputerowa metoda przedstawiania rzeźby terenu.

Tytuł całości: Metody badań kartograficznych, XX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 25-27 września 1991 / pod red. Mieczysława Sirko.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1991

Opis fizyczny: S. 60-81, il.

Seria: (Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych ;t. 16)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


81/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Cartographic analysis of density of rural settlements for the need of data basis concerning natural environment.

Tytuł całości: Second European Conference on Geographical Information Systems, Brussels, Belgium, April 2-5, 1991, EGIS '91 proceedings. Vol. 1 / ed. Janjaap Harts, Henk F.L. Ottens, Henk J. Scholten.

Adres wydawniczy: Utrecht, EGIS Foundation : 1991

Opis fizyczny: S. 558-563, il.

Uwagi: Bibliogr.


82/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: New method of presenting relief on maps.

Tytuł całości: First European Conference on Geographical Information Systems, Amsterdam, The Netherlands, April 10-13, 1990, EGIS '90 proceedings. Vol. 2 / eds.: Janjaap Harts, Henk F.L. Ottens, Henk J. Scholten.

Adres wydawniczy: Utrecht, EGIS Foundation : 1990

Opis fizyczny: S. 634-639, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


83/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wspomagana komputerowo analiza rzeźby terenu z zastosowaniem prezentacji kartograficznej.

Tytuł całości: Seminarium naukowo-techniczne n.t. "Automatyzacja procesów opracowania map", Warszawa 23 maja 1990 r., Szczecin 5 kwietnia 1990 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich : 1990

Opis fizyczny: S. 103-111, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


84/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Zmiany struktury kartograficznego obrazu energii rzeźby wywołane różnymi układami i nałożeniami sieci pól odniesienia.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 22 nr 3

Opis fizyczny: S. 57-66, il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


85/88


Autorzy: Sinkiewicz Mieczysław, Lankauf Krzysztof R., Kozieł Zenon, Plichta Witold, Proszek Piotr, Szczepanik Wiktor.

Tytuł oryginału: Fotogrametryczne i fotointerpretacyjne wspomaganie banku informacji o formach i osadach związanych z denudacją antropogeniczną na polach uprawnych młodoglacjalnych wysoczyzn środkowej części Polski północnej.

Tytuł całości: Sprawozdanie z realizacji II etapu badań (1988-1989) / kier. programu Mieczysław Stelmach.

Adres wydawniczy: Wrocław, Akademia Rolnicza. Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich : 1989

Opis fizyczny: S. 91-98

Seria: (Komunikaty, Raporty, Opracowania / Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich)

Uwagi: Resortowy Program Badawczo-Rozwojowy (RPBR) nr 21: Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


86/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: XII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Toruniu.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 95-96


87/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Legnickie w oczach kartografa.

Czasopismo: Aura

Rocznik: 1984

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 16-19, il.


88/88


Autorzy: Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Wystawa "Mapy ziem polskich w zbiorach Książnicy Miejskiej" w Toruniu.

Czasopismo: Polski Przegląd Kartograficzny

Rocznik: 1983

Szczegóły: T. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 107