ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Martinat Stanislav, Kulla Marián, Novotný Ladislav, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Modes of biogas plants developments in energy transition coutries.

Tytuł całości: Pushing Regions beyond their Borders, Regional Studies Association 2019 Annual Conference, 5th - 7th June 2019, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain / compiled by Lesa Reynolds.

Adres wydawniczy: Seaford, Regional Studies Association : 2019

Opis fizyczny: S. 29


2/124


Autorzy: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata.

Tytuł oryginału: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.

Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


3/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 195. [2] s., mapy, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Rogatka Krzysztof, Finc Dominika, Cielicki Mariusz, Kwiatkowski Michał, Werner Martin, Kopczyńska Lilianna.

Tytuł oryginału: Revitalization of urban space : case study of Ghent, Belgium.

Tytuł równoległy: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej : studium przypadku Gandawy (Belgia).

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 33-47, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/aspal

Punktacja MNiSW: 20.000


5/124


Autorzy: Cieślik Ewa, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Central and Eastern European states from an international perspective : economic potential and paths of participation in global value chains.

Czasopismo: Emerging Markets Finance and Trade

Rocznik: 2019

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-17, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/1540496X

Impact Factor: 1.214

Punktacja MNiSW: 40.000


6/124


Autorzy: Dymitrow Mirek, Brauer René, Arsovski Slobodan, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Atavism, layering and subversion : understanding great social challenges of today through the lens of cultural contingents.

Czasopismo: Geografski Razgledi = Geographical Reviews

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 52

Opis fizyczny: S. 157-170, streszcz. maced.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.37658/GR

Punktacja MNiSW: 5.000


7/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Dymitrow Mirek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: From policy to misery? The state agricultural farms vs. 'the rural'.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 38 no. 4

Opis fizyczny: S. 137-150, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/quageo

Punktacja MNiSW: 20.000


8/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Dąbrowski Leszek, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: To be or not to be cultural town? Dilemmas of the cultural policy of small towns in Poland.

Tytuł całości: A world of flows, labour mobility, capital and knowledge in an age of global reversal and regional revival : Regional Studies Association 2018 Annual Conference, 3rd - 6th June 2018, Università della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland / compiled by Wanda Miczorek.

Adres wydawniczy: Seaford, Regional Studies Association : 2018

Opis fizyczny: S. 186


9/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Martinat Stanislav, Dymitrow Mirek, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Biogas enterprises : a chance or a challenge for rural development?

Tytuł całości: Challenged ruralities, welfare states under pressure : Fifth Nordic Rural Research Conference, Vingsted, May 14th-16th 2018 : conference book / eds.: Hanne W. Tanvig and Lise Herslund.

Adres wydawniczy: Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen : 2018

Opis fizyczny: S. 66


10/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Dymitrow Mirek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Rural development vs. conceptually induced harm.

Tytuł całości: Challenged ruralities, welfare states under pressure : Fifth Nordic Rural Research Conference, Vingsted, May 14th-16th 2018 : conference book / eds.: Hanne W. Tanvig and Lise Herslund.

Adres wydawniczy: Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen : 2018

Opis fizyczny: S. 54-55


11/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Dąbrowski Leszek, Swiaczny Frank, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Procesy migracyjne jako wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Niemiec.

Tytuł całości: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / red. nauk. Sławomir Kurek.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2018

Opis fizyczny: S. 184-193, tab., wykr.

Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ;840)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Biogas plants in rural areas : the next step of progress or a landscape dilemma?

Tytuł całości: The American Association of Geographers, AAG 2018 Annual Meeting, New Orleans, LA, April 10-14, 2018.

Adres wydawniczy: [Washington, DC, American Association of Geographers] : 2018

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


13/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 39-42 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Uwagi: No. 39 / ed. by Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwagi: No. 40 / ed. by Mirek Dymitrow, Keith Halfacreed.
Uwagi: No. 41 / ed. by J. Biegańska, Stefania Środa-Murawska, Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 42 / ed. by J. Biegańska, S. Środa-Murawska, Aleksandra Lewandowska.


14/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Dysfunctionality vs. urban-rural solutions : can it work?

Tytuł całości: Wicked problems or wicked solutions? Sustainability-differently, Gothenburg, 18 September 2018.

Adres wydawniczy: Gothenburg : 2018

Opis fizyczny: S. [1]


15/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Kwiatkowski Michał, Rejs Ewelina.

Tytuł oryginału: Kształtowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kontekście realizacji zasad polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: The development of sport and recreation infrastructure in the context of the implementation of the EU cohesion policy : a case study of Kujawsko-Pomorskie voivodeship.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 17 nr 2

Opis fizyczny: S. 109-118, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


16/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Dolińska Magdalena, Starczewski Tomasz, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Ekorewitalizacja innowacyjnym sposobem zagospodarowania przestrzeni.

Tytuł równoległy: Ecorevitalization as an innovative way of space development.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 17 nr 4

Opis fizyczny: S. 401-409, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/aspal

Punktacja MNiSW: 9.000


17/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Kruzmetra Zenija, Swiaczny Frank.

Tytuł oryginału: Peri-urban development as a significant rural development trend.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 37 no. 2

Opis fizyczny: S. 109-124, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


18/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Kwiatkowski Michał, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Zakorzenienie przedsiębiorstw a procesy rewitalizacji i odnowy wsi na przykładzie Działynia w gminie Kłecko.

Tytuł równoległy: Embeddness of enterprises versus rural revitalization and renewal : case study of Działyń village (Kłecko commune).

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 59-74, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


19/124


Autorzy: Dymitrow Mirek, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Deprivation and the rural-urban trap.

Czasopismo: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 109 no. 1

Opis fizyczny: S. 87-108, il., tab.

Uwagi: [DOI: 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/tesg

Impact Factor: 0.856

Punktacja MNiSW: 25.000


20/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy rodziny w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 4 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa : 2017

Opis fizyczny: S. 169-187, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof, Dąbrowski Leszek.

Tytuł oryginału: Leksykon współczesnego miasta.

Adres wydawniczy: Toruń, Gmina Miasta Toruń : 2017

Opis fizyczny: 99 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 92-99.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 35-38 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Uwagi: No. 35 / ed. by Krzysztof Rogatka and D. Szymańska.
Uwagi: No. 36 / ed. by Justyna Chodkowska-Miszczuk and D. Szymańska.
Uwagi: No. 37 / ed. by Stefania Środa-Murawska and D. Szymańska.
Uwagi: No. 38 / ed. by Jadwiga Biegańska and D. Szymańska.


23/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Events as a factor shaping the image of a tourist city.

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 89-90


24/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Events as a factor shaping the image of a tourist city.

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 736-743, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


25/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek.

Tytuł oryginału: Premises for research on the role of culture in the development of small cities : a case study of Poland.

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 66


26/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek.

Tytuł oryginału: Premises for research on the role of culture in the development of small cities : a case study of Poland.

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 513-519, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


27/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Dąbrowski Leszek, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł.

Tytuł oryginału: Tourist potential of a city : a case study of Toruń (Poland).

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 79


28/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Dąbrowski Leszek, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł.

Tytuł oryginału: Tourist potential of a city : a case study of Toruń (Poland).

Tytuł całości: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017, sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2017

Opis fizyczny: S. 633-639, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


29/124


Autorzy: Krzysztofik Robert, Dymitrow Mirek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Poverty and social exclusion : an alternative spatial explanation.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 35

Opis fizyczny: S. 45-64, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 15.000


30/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga, Dąbrowski Leszek.

Tytuł oryginału: Perception of the role of culture in the development of small cities by local governments in the context of strategic documents : a case study of Poland.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 38

Opis fizyczny: S. 119-129, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 15.000


31/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Perception of the cultural landscape related to wind parks : generation Y perspective.

Czasopismo: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft

Rocznik: 2017

Szczegóły: Jg. 159

Opis fizyczny: S. 131-149, il., tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23781/moegg

Impact Factor: 0.188

Punktacja MNiSW: 15.000


32/124


Autorzy: Krzysztofik Robert, Dymitrow Mirek, Biegańska Jadwiga, Senetra Adam, Gavriilidou Eleftheria, Nadolu Bogdan, Kantor-Pietraga Iwona, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Oureilidou Eleni, Luches Daniel, Spórna Tomasz, Teodorescu Dominic, Wasilewicz-Pszczółkowska Monika, Holmertz Gun, Szczepańska Agnieszka, Brauer René.

Tytuł oryginału: Landscapes with different logics : a physicalist approach to semantic conflicts in spatial planning.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 36 no. 4

Opis fizyczny: S. 23-39, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


33/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego : studium przypadku z gminy Jeżewo.

Tytuł równoległy: The role of local leaders in generating social capital : the case study of Jeżewo commune.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 41-55, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


34/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Feltynowski Marcin, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Reneval and revitalization of rural areas in the context of implementing the UE cohesion policy on the example of the Kujawsko-Pomorskie voivodship.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 48

Opis fizyczny: S. 105-117, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


35/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Długoterminowe trendy w zakresie reprodukcji ludności miast Polski.

Tytuł równoległy: Long-term trends of population reproduction in cities of Poland.

Tytuł całości: Człowiek, społeczeństwo przestrzeń. T. 9 / red. Andrzej Zborowski.

Adres wydawniczy: Myczkowice, Centrum Kultury Ekumenicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 71-89, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna

Tytuł całości: Kreatywność w turystyce, innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce / red. nauk.: Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 197-212, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 31-34 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: No. 31 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwagi: No. 32 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 33 / ed. by Stefania Środa-Murawska & Mirek Dymitrow.
Uwagi: No. 34 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.


38/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: The role of public administration in shaping urban space in Poland.

Tytuł całości: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, 15.-17. června 2016, sborník anotací = 19th International Colloquium on Regional Sciences, Čejkovice, June 15-17, 2016 : annotation proceedings / ed.: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2016

Opis fizyczny: S. 70


39/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: The role of public administration in shaping urban space in Poland.

Tytuł całości: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, 15.-17. června 2016, sborník příspěvků = 19th International Colloquium on Regional Sciences, Čejkovice, June 15-17, 2016 : conference proceedings / ed. by Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2016

Opis fizyczny: S. 605-612, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


40/124


Autorzy: Cieślik Ewa, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: The intensification of foreign trade in post-socialist countries and their role in global value chains.

Czasopismo: Acta Oeconomica

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 66 no. 3

Opis fizyczny: S. 465-487, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1556/032

Impact Factor: 0.379

Punktacja MNiSW: 20.000


41/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego.

Tytuł równoległy: Significance of renewable energy sources education in the popularization of the principles of sustainable development.

Czasopismo: Ekonomia i Środowisko

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (56)

Opis fizyczny: S. 179-198, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


42/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: European Union funds in the development of renewable energy sources in Poland in the context of the cohesion policy.

Czasopismo: Energy & Environment (Brentwood)

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 27 no. 6-7

Opis fizyczny: S. 713-725, il., wykr.

Uwagi: 10.1177/0958305X

Impact Factor: 0.302

Punktacja MNiSW: 15.000


43/124


Autorzy: Cieślik Ewa, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Evaluation of trends in foreign trade development in the post-communist countries of Europe in the years 2000-2012 following their accession to the EU.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 35 no. 4

Opis fizyczny: S. 35-48, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


44/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Dymitrow Mirek, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych.

Tytuł równoległy: Youth of former State Agricultural Farm estates as local human resources.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 44

Opis fizyczny: S. 75-92, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


45/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne : udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


46/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rozmieszczenie i zmiany liczby ludności : gęstość zaludnienia w 2013 r. ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 82, 1 mapa


47/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Ruch naturalny ludności : przyrost naturalny w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


48/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Ruch naturalny ludności : wskaźnik starzenia demograficznego w latach 2000-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


49/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Struktura płci i wieku ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 83, 1 mapa


50/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Struktura zatrudnienia ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 86, 1 mapa


51/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Struktura zatrudnienia według sektorów własnościowych w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 86, 1 mapa


52/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Warunki życia : przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


53/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Warunki życia : udział mieszkań wyposażonych w wodociąg sieciowy w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


54/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Zmiany liczby ludności 2000-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 82, 1 mapa


55/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich : dynamika liczby ludności w miastach i na obszarach wiejskich w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


56/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Ludnościowe obszary problemowe : stan na lata 2000-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 85, 1 mapa


57/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Ludnościowe obszary problemowe : obszary nadmiernego odpływu ludności (2000-2013) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 85, 1 mapa


58/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kluby sportowe : udział procentowy członków klubów sportowych w ogólnej liczbie mieszkańców w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 107, 1 mapa


59/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kluby sportowe : liczba klubów sportowych w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 107, 1 mapa


60/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Infrastruktura sportowo-rekreacyjna : obiekty sportowe - stadiony w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 107, 1 mapa


61/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Funkcje obszarów wiejskich : liczba podmiotów pozarolniczych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89, 1 mapa


62/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Infrastruktura sportowo-rekreacyjna : liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 107, 1 mapa


63/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne : liczba przestępstw stwierdzonych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


64/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Osadnictwo wiejskie i obszary wiejskie : przeciętna wielkość wsi w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89, 1 mapa


65/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Osadnictwo wiejskie i obszary wiejskie : liczba wsi w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89, 1 mapa


66/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich : udział ludności miejskiej w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


67/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Warunki życia 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


68/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Struktura zatrudnienia 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


69/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Struktura płci i wieku 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


70/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Ruch naturalny ludności 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


71/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


72/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Osadnictwo wiejskie i obszary wiejskie 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


73/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Obszary problemowe - Ludnościowe obszary problemowe : mapa sumaryczna 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


74/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich 1:000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


75/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kontrakt terytorialny 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


76/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kluby sportowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


77/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


78/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Funkcje obszarów wiejskich 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


79/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rozmieszczenie i zmiany liczby ludności 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


80/124


Autorzy: Feltynowski Marcin, Senetra Adam, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Dymitrow Mirek, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Some problems of local development : the example of former State Agricultural Farms in Poland.

Tytuł całości: Research for rural development 2015, annual 21th International Scientific Conference : proceedings. Vol. 2.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2015

Opis fizyczny: S. 237-243, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


81/124


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Wasilewicz-Pszczółkowska Monika.

Tytuł oryginału: Energy agriculture as an example of multifunctional development of agriculture and rural areas in Poland.

Tytuł całości: Research for rural development 2015, annual 21th International Scientific Conference : proceedings. Vol. 1.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2015

Opis fizyczny: S. 216-223, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


82/124


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


83/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 27-30 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Uwagi: No. 27 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwagi: No. 28 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 29 / ed. by D. Szymańska and Stefania Środa-Murawska.
Uwagi: No. 30 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.


84/124


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


85/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Cieślik Ewa, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Revitalization as a part of the EU cohesion policy.

Tytuł całości: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 17.-19. června 2015, sborník příspěvků = 18th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings, Hustopeče, June 17-19, 2015 / eds.: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2015

Opis fizyczny: S. 293-299, tab.

Punktacja MNiSW: 15.000


86/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Cieślik Ewa, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Revitalization as a part of the EU cohesion policy.

Tytuł całości: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 17.-19. června 2015, sborník anotací = 18th International Colloquium on Regional Sciences : annotation proceedings, Hustopeče, June 17-19, 2015.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2015

Opis fizyczny: S. 40-41


87/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Senetra Adam.

Tytuł oryginału: Polish spas in the process of transformation.

Czasopismo: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft

Rocznik: 2015

Szczegóły: Jg. 157

Opis fizyczny: S. 253-276, il., tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1553/moegg

Impact Factor: 0.143

Punktacja MNiSW: 15.000


88/124


Autorzy: Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne.

Czasopismo: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 43

Opis fizyczny: S. 302-312, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/nsawg

Punktacja MNiSW: 10.000


89/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Ramos-Ribeiro Rodrigo Rudge, Borges Belico Julio Cesar, Senetra Adam, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Demograficzne uwarunkowania deforestacji ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 17 z. 1

Opis fizyczny: S. 62-73, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


90/124


Autorzy: Ramos-Ribeiro Rodrigo Rudge, Senetra Adam, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Społeczna percepcja deforestacji : na przykładzie biomu Mata Atlântica w Brazylii.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 17 z. 1

Opis fizyczny: S. 73-83, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


91/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (30)

Opis fizyczny: S. 109-123, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/ept

Punktacja MNiSW: 13.000


92/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Rogatka Krzysztof, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Kosmela Monika.

Tytuł oryginału: Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków : przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (30)

Opis fizyczny: S. 125-141, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/ept

Punktacja MNiSW: 13.000


93/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: The impact of cultural events on city development : the (great?) expectations of a small city.

Tytuł całości: 5th Central European Conference in Regional Science (CERS 2014), 5th-8th October 2014, Košice, Slovak Republic.

Adres wydawniczy: Košice, Faculty of Economics. Technical University : 2014

Opis fizyczny: S. 941-950, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


94/124


Autorzy: Ramos-Ribeiro Rodrigo R., Senetra Adam, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Społeczna percepcja deforestacji - na przykładzie biomu Mata Atlântica w Brazylii.

Tytuł całości: Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka, Rogów, 8-9 września 2014 r., program i streszczenia wystąpień / red. merytoryczna Artur Obidziński, Katarzyna Marciszewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 35


95/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Ramos-Ribeiro Rodrigo R., Borges Belico Julio Cesar, Senetra Adam, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Demograficzne uwarunkowania deforestacji ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii.

Tytuł całości: Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka, Rogów, 8-9 września 2014 r., program i streszczenia wystąpień / red. merytoryczna Artur Obidziński, Katarzyna Marciszewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 34


96/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: Czy turystyka miejska może łączyć pokolenia?

Tytuł całości: Międzypokoleniowe aspekty turystyki / pod red. nauk. Jolanty Śledzińskiej i Bogdana Włodarczyka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze : 2014

Opis fizyczny: S. 151-162, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


97/124


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Rodzina jako czynnik kształtujący aktywność turystyczną seniorów.

Tytuł całości: Międzypokoleniowe aspekty turystyki / pod red. nauk. Jolanty Śledzińskiej i Bogdana Włodarczyka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze : 2014

Opis fizyczny: S. 85-95, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


98/124


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Szczepańska Agnieszka, Biegańska Jadwiga, Senetra Adam.

Tytuł oryginału: The phenomenon of non-governmental organizations : new stimuli for cultural development in rural areas of Poland.

Tytuł całości: Research for rural development 2014, annual 20th International Scientific Conference : proceedings. Vol. 2.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2014

Opis fizyczny: S. 229-236, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


99/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 23-26 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: No. 23 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 24 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.
Uwagi: No. 25 / ed. by D. Szymańska and Stefania Środa-Murawska.
Uwagi: No. 26 / ed. by Christian M. Rogerson & D. Szymańska.


100/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Dymitrow Mirek.

Tytuł oryginału: The "agri-ghetto" : on dysfunctional landscapes and the rural-urban paradox.

Tytuł całości: Unraveling the logics of landscape, 26th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, PECSRL 2014, 8-12 September 2014 in Gothenburg and Mariestad, Sweden.

Adres wydawniczy: Gothenburg, University of Gothenburg : 2014

Opis fizyczny: S. 130


101/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Significance of EU funds in the creation of sport and recreation infrastructure in Poland in the context of the cohesion policy.

Tytuł całości: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 18.-20. června 2014, sborník příspěvků = 17th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings, Hustopeče, June 18-20, 2014 / eds.: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2014

Opis fizyczny: S. 409-416

Punktacja MNiSW: 10.000


102/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Significance of EU funds in the creation of sport and recreation infrastructure in Poland in the context of the cohesion policy.

Tytuł całości: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 18.-20. června 2014, sborník anotací = 17th International Colloquium on Regional Sciences : annotation proceedings, Hustopeče, June 18-20, 2014.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2014

Opis fizyczny: S. 46-47


103/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce w kontekście starzenia się ludności.

Tytuł równoległy: Characteristics of rural areas in Poland in the context of population ageing.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 89-108, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe / pod red. Marcina Wójcika.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


104/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 19-22 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Uwagi: No. 19 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 20 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 21 / ed. by D. Szymańska and J. Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 22 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


105/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 44 nr 2

Opis fizyczny: S. 319-332, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ECON

Punktacja MNiSW: 5.000


106/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Rural areas in Poland from a demographic perspective.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 20

Opis fizyczny: S. 7-22, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


107/124


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland : some problems.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 21

Opis fizyczny: S. 21-30, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


108/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 17-18 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 146 + 140 s.

Uwagi: No. 17 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 18 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


109/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland : some problems.

Czasopismo: Journal of Infrastructure Development

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-17, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


110/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych.

Tytuł całości: Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej / red. Maria Soja i Andrzej Zborowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 83-98, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


111/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 15-16 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 153 + 187 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 15 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 16 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


112/124


Autorzy: Wysota Wojciech, Biegańska Jadwiga, Gamrat Wojciech W., Gil Anna, Pospieszyńska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rozwój zrównoważony regionów Polski / red. Wojciech Wysota, Jadwiga Biegańska, Wojciech W. Gamrat, Anna Gil, Aleksandra Pospieszyńska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 376 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


113/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 57-74, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak.

Punktacja MNiSW: 2.000


114/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane.

Czasopismo: Studia Miejskie

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 13-38, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku / pod red. Janusza Słodczyka i Marii Śmigielskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


115/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Potencjał demograficzny.

Tytuł całości: Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Urząd Statystyczny : 2010

Opis fizyczny: S. 49-54, [4], il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


116/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe.

Tytuł całości: Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Urząd Statystyczny : 2010

Opis fizyczny: S. 61-66, [4], il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


117/124


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 13-14 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 137 + 111 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 13 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 14 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.
Uwagi: [Punktacja tylko do dorobku indywidualnego red. nacz. D. Szymańskiej]

Punktacja MNiSW: 18.000


118/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Maślanka-Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Roads to development in Eastern and Western Kuyavia in the light of historical, political-administrative and physico-geographical circumstances.

Tytuł całości: Historical regions divided by the borders, cultural heritage and multicultural cities / ed. by Krystian Heffner.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Instytut Śląski : 2009

Opis fizyczny: S. 43-51

Seria: (Region and Regionalism ;no. 9 vol. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


119/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Maślanka Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: A demographic border inside Germany - does it still exist?

Tytuł całości: Historical regions divided by the borders, general problems and regional issue / ed. by Marek Sobczyński.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Instytut Śląski : 2009

Opis fizyczny: S. 147-154, il.

Seria: (Region and Regionalism ;no. 9 vol. 1)

Uwagi: Bibliogr.


120/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga, Gil Anna.

Tytuł oryginału: Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 12

Opis fizyczny: S. 91-107, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


121/124


Autorzy: Maślanka Jadwiga.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania dostępu do lokalnych rynków pracy mieszkańców obszarów wiejskich Kujaw.

Tytuł całości: Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego : 2008

Opis fizyczny: S. 61-70, il., wykr.

Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

Punktacja MNiSW: 3.000


122/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: The Eastern and the Western Cuiavia - one region, two development lines.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 75-83, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


123/124


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Germany - two demographically different states?

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 85-90, il.; tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


124/124


Autorzy: Maślanka Jadwiga.

Tytuł oryginału: Demographic changes in Portugal at the turn of the 20th and the 21st century.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2007

Szczegóły: No. 8

Opis fizyczny: S. 83-99, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000