ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Agnieszka Pilarska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/57


Autorzy: Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Forecasting water consumption in towns of different sizes.

Tytuł całości: 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, Polanica-Zdrój, Poland, April 8-10, 2019 / eds.: Bartosz Kaźmierczak [et al.].

Adres wydawniczy: Les Ulis, EDP Sciences : 2019

Opis fizyczny: Art. no. 00064 S. 1-8, il., tab., wykr.

Seria: (E3S Web of Conferences ;vol. 100)

Punktacja MNiSW: 5.000


2/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Ewolucja wizualizacji kartograficznych w geografii medycznej i geografii zdrowia.

Tytuł całości: Generalizacja map w technologii cyfrowej, XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności : 2019

Opis fizyczny: S. 28


3/57


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Poznawcza oraz edukacyjna rola Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Tytuł całości: Generalizacja map w technologii cyfrowej, XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności : 2019

Opis fizyczny: S. 13-14


4/57


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kardasz Cezary, Kłaczkow Jarosław, Kozieł Zenon, Mikulski Krzysztof, Pilarska Agnieszka, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: Teka (97 s., [24] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


5/57


Autorzy: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata.

Tytuł oryginału: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.

Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


6/57


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic atlases of Polish towns : status at the end of 2018.

Czasopismo: Abstracts of the ICA

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: Art. no. 186 S. 1

Uwagi: 29th International Cartographic Conference (ICC 2019) 15-20 July 2019, Tokyo, Japan / ed. H. Fujita.

Uwagi: 10.5194/ica-abs


7/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Piękno i funkcjonalność dawnych map na przykładzie wybranych tomów "Atlasu historycznego miast polskich".

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 40


8/57


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Przestrzenny ład map współczesnych oraz dawnych w kontekście ich narzędziowego charakteru.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 15-16


9/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe podejścia w tworzeniu cyfrowych wersji atlasu historycznego miast.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 23-24


10/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki prac realizowanych w ramach projektu Atlas Historyczny Miast Polskich - Toruń II.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 11


11/57


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 37-41.

Punktacja MNiSW: 100.000


12/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Tomczykowska Paulina.

Tytuł oryginału: Graficzny interfejs użytkownika i funkcjonalność wirtualnych wycieczek na wybranych przykładach.

Czasopismo: Badania Fizjograficzne. Seria A, Geografia Fizyczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 9 (A69)

Opis fizyczny: S. 151-164, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/bfg

Punktacja MNiSW: 5.000


13/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Spatial diversification of musculoskeletal and connective tissue incidence of Polish population.

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 8 no. 12

Opis fizyczny: S. 375-383, il., tab.

Uwagi: 10.5281/zenodo.2307491

Punktacja MNiSW: 7.000


14/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka Anna, Tomczykowska Paulina.

Tytuł oryginału: Virtual tourism space of cities.

Czasopismo: Journal of Modern Science

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (38)

Opis fizyczny: S. 317-333, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/17307503

Punktacja MNiSW: 9.000


15/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka Anna.

Tytuł oryginału: Chorobowość na przewlekłe choroby układu trawiennego w Polsce : ujęcie przestrzenne.

Tytuł równoległy: Morbidity due to chronic diseases of the gastrointestinal system in Poland : spatial approach.

Czasopismo: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 24 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-18, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.26444/monz

Punktacja MNiSW: 6.000


16/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania metod wielowymiarowej analizy statystycznej w uogólnieniu treści map chorobowości.

Tytuł całości: Mapa w służbie nauki, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 24


17/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wizualizacja kartograficzna zagadnień zdrowotnych w wybranych publikacjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Tytuł całości: Mapa w służbie nauki, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 46


18/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Skandynawii.

Tytuł równoległy: Selected threats to health security in the Scandinavian populations.

Czasopismo: Kultura i Polityka

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 92-102, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


19/57


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 65-68.

Punktacja MNiSW: 25.000


20/57


Autorzy: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 71-73.

Punktacja MNiSW: 25.000


21/57


Autorzy: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 25.000


22/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania geomatycznej metody wspomagania badań w geografii medycznej.

Tytuł całości: Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce, XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 26-28 września 2016 roku : streszczenia referatów i posterów / oprac. red. Andrzej Czerny, Beata Konopska.

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2016

Opis fizyczny: S. 30


23/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Logistyka a lokalizacja podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na przykładzie powiatu świeckiego w świetle analizy GIS.

Tytuł całości: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 4 / pod red. Jerzego Feliksa.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : 2016

Opis fizyczny: S. 407-415, il., tab. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zakażenia i zatrucia pokarmowe zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Europy i Polski.

Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 471-482, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


25/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Historyczne podziały terytorialne ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 18, 1 mapa


26/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 17, 1 mapa


27/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mapa ogólnogeograficzna ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 12-13, 1 mapa


28/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 16, 1 mapa


29/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy w nocy (fragment) ok. 1:20 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 14-15, 1 mapa


30/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy ok. 1:23 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 14-15, 1 mapa


31/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski : ujęcie historyczne i przestrzenne.

Tytuł całości: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne, podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych / red. nauk. Natalia Anna Fechner, Zbigniew Nęcki.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa : 2015

Opis fizyczny: S. 31-41, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy w nocy 1:16 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


33/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy 1:16 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


34/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mapa ogólnogeograficzna 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


35/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


38/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


39/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Historyczne podziały terytorialne 1:2 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy 1:32 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/57


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


42/57


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


43/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zwrot ku informacji przestrzennej : o przestrzeniach kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego w Internecie.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 97-115, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Geotechnologia a społeczeństwo informacyjne.

Tytuł całości: Cywilizacja techniczna / pod red. Aleksandry Mreły, Jana Owedyka, Piotra Wilkoszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2014

Opis fizyczny: S. 129-141, tab., il.; streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Środowiskowe zagrożenia zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski.

Tytuł całości: Człowiek, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu / red. nauk. Helena Marek, Andrzej Zduniak.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa : 2014

Opis fizyczny: S. 145-155, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Bezpieczeństwo : wielorakie perspektywy ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Diffusion of lifestyle diseases in Poland - an analysis of the problem with the use of a cartographic of the research.

Tytuł całości: International Geographical Union Regional Conference, changes challenges responsibility, programme, Kraków, Poland, 18-22 August, 2014.

Adres wydawniczy: Kraków : 2014

Opis fizyczny: S. 1312


47/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Medical Cartography : Past, Present and Future Prospects.

Tytuł całości: International Geographical Union Regional Conference, changes challenges responsibility, programme, Kraków, Poland, 18-22 August, 2014.

Adres wydawniczy: Kraków : 2014

Opis fizyczny: S. 1316


48/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Tomczykowska Paulina.

Tytuł oryginału: Wirtualna przestrzeń turystyczna miast.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 36


49/57


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Redakcyjne i techniczne problemy opracowania map w aplikacji pt. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 63-64


50/57


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 2: Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 2: Ostróda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: Teka (18, [5] s., 16 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-23.

Punktacja MNiSW: 25.000


51/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Logistyka osiedlania się a dostęp do sieci gazowej w gminach miejsko-wiejskich południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Wkraczając w świat nauki 2014, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych, Wrocław, 11-12 września, 2014 r. / [red. Aniceta Ślęczka, Marta Wilk, Małgorzata Krzywonos].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego : 2014

Opis fizyczny: S. 77


52/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Środowiskowe determinanty chorób układu krążenia w Polsce - analiza z wykorzystaniem kartograficznej metody badań.

Tytuł całości: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, materiały konferencyjne : streszczenia / [oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech].

Adres wydawniczy: Kraków, Creativetime : 2014

Opis fizyczny: S. 96

Uwagi: Bibliogr.


53/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Dostęp do sieci gazowej i jej stan w gminach miejsko-wiejskich południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 13 nr 4

Opis fizyczny: S. 37-46, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Rozwój sieci gazowej w gminach miejsko-wiejskich zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Logistyka

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 4801-4806, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


55/57


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: The impact of multidimensional process of society pauperisation on the global disease diffusion : an analysis of the problem with the use of a cartographic method of the research.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 491 [1-6]

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.


56/57


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich.

Tytuł całości: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19-21 września 2013 r. : streszczenia referatów i komunikatów / [oprac. red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2013

Opis fizyczny: S. 17


57/57


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska ; przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: Teka (20 s., 18 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-97.

Punktacja MNiSW: 25.000