ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Michał Dąbrowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Boman Anton, Dąbrowski Michał, Kwasowski Wojciech.

Tytuł oryginału: Identification of potential acid sulfate soils at the Reda River mouth (northern Poland) using pH measurements.

Tytuł równoległy: Identyfikacja gleb potencjalnie kwaśnych siarczanowych w ujściu rzeki Redy za pomocą pomiarów pH.

Czasopismo: Soil Science Annual

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 71 no. 2

Opis fizyczny: S. 149-157, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/ssa

Punktacja MNiSW: 40.000


2/31


Autorzy: Sykuła Marcin, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Wczoraj i dziś Mapy gleb Polski 1:300 000 : próba adaptacji do Systematyki gleb Polski 2019 (SGP6).

Tytuł równoległy: Then and now of Soil map of Poland 1:300 000 : an attempt of adaptation to the Polish Soil Classification 2019.

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 108-109

Uwagi: Tekst pol. i ang.


3/31


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Prace nad aktualizacją mapy gleb Polski w skali 1:300000.

Tytuł całości: Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku, połączona z jubileuszem 55-lecia gleboznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wieloleciem pracy naukowej prof. dr hab. Renaty Bednarek i prof. dr hab. Sławomira S. Goneta : konferencja naukowa, Toruń, 3-4 marca 2019 : programy i streszczenia / red. zesz. Piotr Hulisz, Joanna Michalak, Sylwia Pindral.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2019

Opis fizyczny: S. 40


4/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kwasowski Wojciech.

Tytuł oryginału: Podatność na zakwaszenie siarczanowe gleb organicznych ujścia Redy.

Tytuł całości: Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny, konferencja naukowa, Warszawa, 6 września 2018 r.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2018

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: Bibliogr.


5/31


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania urzeźbienia form skalnych w rezerwacie Skałki Piekło pod Niekłaniem z punktu widzenia paleopedologii.

Tytuł równoległy: Determinants of the relief of rock formations in the Skałki Piekło pod Niekłaniem nature reserve from the point of view of paleopedology.

Tytuł całości: Plejstocen Gór Świętokrzyskich, XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. / [red. nauk.: Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak].

Adres wydawniczy: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 128


6/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna.

Tytuł oryginału: Regular topographically-induced variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Tytuł całości: Soil sequences atlas II / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 81-100, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/31


Autorzy: Dąbrowski Michał, Bednarek Renata, Piziur Anna, Wilk Michał.

Tytuł oryginału: Agricultural areas in the moraine plateau with glacial curvilineations (Dobrzyń Lakeland, Poland).

Tytuł całości: Soil sequences atlas IV / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 213-228, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/31


Autorzy: Kusza Grzegorz, Hulisz Piotr, Łęczyński Leszek, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kłostowska Żaneta.

Tytuł oryginału: Application of magnetic susceptibility measurements for identification of technogenic horizons in soil profiles on the example of the Vistula river cross-cut area.

Czasopismo: GeoPlanet : Earth and Planetary Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 65-78, il., tab., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Magnetometry in environmental sciences : studying environmental structure changes and environmental pollution / eds.: Maria Jeleńska, Leszek Łęczyński, Tadeusz Ossowski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ uwarunkowanej rzeźbą terenu zmienności cech siedliska na cechy fitocenozy na wydmach poligonu toruńskiego.

Tytuł całości: Ekosystemy, struktura i funkcje : XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Toruń, 29-30 czerwca 2017 : konferencja naukowa / red. Edyta Adamska, Anna Wojciechowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska : 2017

Opis fizyczny: S. 50


10/31


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Aktualizacja mapy gleb Polski w skali 1:300 000.

Tytuł całości: Krajowe bazy danych o glebach, stan, wykorzystanie, potrzeby : konferencja naukowa, Warszawa, 21 września 2017 r. / oprac. red. Marzena Wydra-Ryś.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2017

Opis fizyczny: S. 32


11/31


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Yampil barrow complex : Prydnistryanske 1 and Klembivka 1 : pedological-environmental aspects of location.

Czasopismo: Baltic-Pontic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 41-53, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Podolia barrow culture communities : 4th/3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bps

Punktacja MNiSW: 10.000


12/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Effect of topography and deforestation on regular variation of soils on inland dunes in the Toruń Basin (N Poland).

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 149

Opis fizyczny: S. 318-330, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 3.256

Punktacja MNiSW: 35.000


13/31


Autorzy: Karasiewicz Tomasz M., Hulisz Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka M., Stachowicz-Rybka Renata, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Gamrat Wojciech W..

Tytuł oryginału: The impact of postglacial palaeoenvironmental changes on the properties of sediments in the kettle hole at Jurki (NE Poland).

Czasopismo: Geological Quarterly

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 61 no. 2

Opis fizyczny: S. 305-319, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7306/gq

Impact Factor: 1.128

Punktacja MNiSW: 20.000


14/31


Autorzy: Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Gmina Jeżewo.

Tytuł całości: Z dziejów gminy Jeżewo / Zbigniew Dąbrowski.

Adres wydawniczy: Jeżewo, Urząd Gminy : 2016

Opis fizyczny: S. 12, 1 mapa


15/31


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Hulisz Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka M., Stachowicz-Rybka Renata, Michalski Adam, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Postglacjalny rozwój zagłębienia wytopiskowego w obrębie moren morąskich (Pojezierze Iławskie) w świetle badań paleobotanicznych i geochemicznych.

Tytuł całości: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby, XXII Konferencja naukowo-szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08-4.09.2015 r. / red. nauk. Jarosław Kordowski [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski : 2015

Opis fizyczny: S. 79-81, wykr.


16/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kusza Grzegorz, Łęczyński Leszek.

Tytuł oryginału: Wpływ antropopresji na przebieg procesów glebotwórczych w rejonie Przekopu Wisły.

Tytuł równoległy: Impact of human pressure on the soil-forming processes in the area of the Vistula Cross-Cut.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 124, 323

Uwagi: Tekst pol. i ang.


17/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Prawidłowości rozmieszczenia gleb w krajobrazie wydm śródlądowych poligonu toruńskiego.

Tytuł równoległy: Regular pattern of soil occurrence in inland dune landscape of the Toruń military area.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 190, 397

Uwagi: Tekst pol. i ang.


18/31


Autorzy: Świtoniak Marcin, Dąbrowski Michał, Łyszkiewicz Agnieszka.

Tytuł oryginału: The influence of human-induced erosion on the soil organic carbon stock in vineyards of Fordon Valley.

Czasopismo: Polish Journal of Soil Science

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 48 no. 2

Opis fizyczny: S. 197-211, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/pjss

Punktacja MNiSW: 14.000


19/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kusza Grzegorz, Łęczyński Leszek.

Tytuł oryginału: Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland).

Czasopismo: Soil Science Annual

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 66 no. 2

Opis fizyczny: S. 67-74, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/ssa

Punktacja MNiSW: 14.000


20/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Impact of mesorelief on ecopedological conditions on inland dunes in subboreal zone (studies from northern Poland).

Tytuł całości: Soils in space and time, International Soil Science Conference, Ulm, Germany, 29.09-04.10.2013 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 329-330, il.

Uwagi: Bibliogr.


21/31


Autorzy: Bednarek Renata, Owczarzak Wojciech, Mocek-Półciniak Agnieszka, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: The impact of corn tillage system on the properties of organic matter in the humus horizon of black earth (Haplic Phaeozems) in Poznański Lake District.

Czasopismo: Polish Journal of Soil Science

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 46 no. 1

Opis fizyczny: S. 87-95, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/pjss

Punktacja MNiSW: 4.000


22/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Karasiewicz Mirosław T., Dąbrowski Michał, Michalski Adam, Rauchfleisz Marta.

Tytuł oryginału: Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno.

Tytuł całości: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 123-130, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/31


Autorzy: Hulisz Piotr, Karasiewicz Mirosław T., Dąbrowski Michał, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno.

Tytuł całości: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 131-143, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Jankowski Michał, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Diversity of soils and vegetation on inland dunes in the military area near Torun (Northern Poland).

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 1997


25/31


Autorzy: Charzyński Przemysław, Chmurzyński Marcin, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Heavy metals content in edifisols - soils forming on the buildings.

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 873


26/31


Autorzy: Charzyński Przemysław, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Protective effect of soil sealing - heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons content in ekranic technosols.

Tytuł całości: Soil science for the benefit of mankind and environment, 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil 2012, Bari, Italy, 2-6 July, 2012.

Adres wydawniczy: Bari, University of Bari "Aldo Moro" : 2012

Opis fizyczny: S. 34


27/31


Autorzy: Sewerniak Piotr, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ rzeźby terenu na stopień zbielicowania gleb wydm Kotliny Toruńskiej na przykładzie stanowiska Karczemka.

Tytuł równoległy: Impact of relief on podzolization degree in dune landscape of the Karczemka forest district in the Toruń Basin.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 128

Uwagi: Tekst pol. i ang.


28/31


Autorzy: Bednarek Renata, Dąbrowski Michał, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej gminy Jeżewo.

Tytuł równoległy: Anthropogenic transformations of soil cover of the Jeżewo district.

Tytuł całości: Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce / pod red. Marka Drewnika, Andrzeja Kacprzaka, Wojciecha Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 65

Uwagi: Tekst pol., ang.


29/31


Autorzy: Strzelecka Joanna, Dąbrowski Michał, Hulisz Piotr, Piernik Agnieszka.

Tytuł oryginału: Changes in soil properties and plant biomass under the influence of soda waste ponds in Inowrocław, Poland.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 69-71, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/31


Autorzy: Bednarek Renata, Dąbrowski Michał, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej gminy Jeżewo.

Tytuł całości: Kształtowanie i ochrona środowiska, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych, Olsztyn, 23-25 czerwca 2009.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2009

Opis fizyczny: S. 28


31/31


Autorzy: Bednarek Renata, Dąbrowski Michał, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej w wybranych typach rzeźby młodoglacjalnej na przykładzie gminy Jeżewo.

Tytuł równoległy: Anthropogenic transformations of soil cover in the chosen types of the young glacial relief on the basis of Jeżewo district.

Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 540

Opis fizyczny: S. 139-146, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kształtowanie środowiska : ochrona ekosystemów = Environment development : protection of ecosystems.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000