ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Mirosław Biczkowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz, Gwiaździńska-Goraj Marta, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: The agri-environment-climate measure as an element of the bioeconomy in Poland : a spatial study.

Czasopismo: Agriculture (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 2

Opis fizyczny: Art. no. 110 S. 1-19, il., tab.

Uwagi: 10.3390/agriculture

Impact Factor: 2.072

Punktacja MNiSW: 100.000


2/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: LEADER as a mechanism of neo-endogenous development of rural areas : the case of Poland.

Czasopismo: Miscellanea Geographica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 24 no. 4

Opis fizyczny: S. 232-244, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/mgrsd

Punktacja MNiSW: 70.000


3/159


Autorzy: Adamiak Maciej, Biczkowski Mirosław, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Nalej Marta, Napierała Tomasz.

Tytuł oryginału: Impairing land registry : social, demographic, and economic determinants of forest classification errors.

Czasopismo: Remote Sensing

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 12 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 2628 S. 1-25, il., tab.

Uwagi: 10.3390/rs

Impact Factor: 4.509

Punktacja MNiSW: 100.000


4/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: The impact of common agricultural policy on socio-economic development in Poland.

Tytuł całości: The 13th International Days of Statistics and Economics, September 5-7, 2019, Prague, Czech Republic, conference proceedings / ed. by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka.

Adres wydawniczy: Slaný, Melandrium : 2019

Opis fizyczny: S. 1309-1318, il., tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Endogenous potential of rural areas vs. the structure and allocation of funds under the 2007-2013 RDP.

Czasopismo: Journal of Agribusiness and Rural Development

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (51)

Opis fizyczny: S. 5-14, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17306/J.JARD

Punktacja MNiSW: 5.000


6/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Impact of EU funds on current status and prospects of organic farming in Poland.

Tytuł całości: Rural development and entrepreneurship : production and co-operation in agriculture, proceedings of the International Scientific Conference "Economic science for rural development", Jelgava, Latvia, 9-11 May 2018 / ed.-in-chief Anita Auzina.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2018

Opis fizyczny: S. 123-131, il., wykr.

Seria: (Economic Science for Rural Development ;vol. 47)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


7/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: The influence of common agricultural policy on the economic development of rural areas in Poland.

Tytuł całości: The 12th International Days of Statistics and Economics, September 6-8, 2018, Prague, Czech Republic, conference proceedings / ed. by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka.

Adres wydawniczy: Slaný, Melandrium : 2018

Opis fizyczny: S. 153-163, il., tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


8/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 306 s., il., tab., wykr.

Seria: (Przestrzeń Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Uwagi: Bibliogr. s. 291-306.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław, Thöle Marie.

Tytuł oryginału: Znaczenie i rola Drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami.

Tytuł równoległy: Importance and role "The Way of Saint James" in the development of international tourism in border-adjacent areas of Poland and Germany.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (42)

Opis fizyczny: S. 195-207, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/ept

Punktacja MNiSW: 13.000


10/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Role of renewable energy sector in specific European Union states, with particular focus on Poland.

Tytuł całości: Bioeconomy challenges, 8th International Scientific Conference on Rural Development, RD 2017, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania, 23-24 November 2017 / ed. by Asta Raupelienė.

Adres wydawniczy: Kaunas, Aleksandras Stulginskis University : 2017

Opis fizyczny: S. 215-221, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


11/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Biczkowska Marta.

Tytuł oryginału: Rewitalizacja a odnowa wsi : analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 27-45, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


12/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Środki z funduszy Unii Europejskiej jako szansa rozwoju sektora gospodarstw ekologicznych w Polsce.

Tytuł równoległy: Finacial funds from European Union funds as a chance for the development of the sector of organic farms in Poland.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 19 z. 2

Opis fizyczny: S. 95-101, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0010.1166

Punktacja MNiSW: 10.000


13/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych.

Tytuł równoległy: Village renewal as a factor activating local communities.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 48

Opis fizyczny: S. 75-101, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


14/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działanie PROW 2007-2013 : różnicowanie działalności gospodarstw rolnych jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 17 z. 3

Opis fizyczny: S. 249-267, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.22630/PRS

Punktacja MNiSW: 13.000


15/159


Autorzy: Kozłowska Dorota, Ryszkowski Wojciech, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Dynamika turystyki przyjazdowej i wyjazdowej Białorusinów do Polski i Polaków na Białoruś.

Tytuł całości: Gosudarstva Central'noj i Vostočnoj Evropy v istoričeskoj perspektive, sbornik naučnyh statej po materialam meždunarodnoj naučnoj konferencii, (Pinsk, 21-22 oktâbrâ 2016 goda) / pod red. R. Gagua.

Adres wydawniczy: Pinsk, Polesskij Gosudarstvennyj Universitet : 2016

Opis fizyczny: S. 267-279, tab., wykr.


16/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Parki kulturowe jako forma ochrony zabytków i produkt turystyki kulturowej na przykładzie parku kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.

Tytuł całości: Kreatywność w turystyce, innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce / red. nauk.: Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 147-164, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Tytuł równoległy: Socio-economic dimension of innovations in rural areas.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN : 2016

Opis fizyczny: 244 s., il., tab., wykr.

Seria: (Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk ;z. 173)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


18/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Diversification of sources of income in agricultural holdings in the context of multi-functional development of rural areas in Poland.

Tytuł równoległy: La diversité des sources de revenus des exploitations agricoles dans le contexte du développement multifonctionnel des régions agricoles en Pologne.

Czasopismo: Belgeo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 1-17, il., tab., wykr.; streszcz. franc.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4000/belgeo

Punktacja MNiSW: 5.000


19/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce : analiza porównawcza wyników powszechnego spisu rolnego 2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 103 z. 4

Opis fizyczny: S. 112-125, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


20/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wpływ programu PROW na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii przez inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie.

Tytuł równoległy: The effects of the rdp on the development of the renewable energy sector through investments in prosumers' microinstallations.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 18 z. 2

Opis fizyczny: S. 33-39, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Działania PROW ukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej : ocena zróżnicowania przestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 173

Opis fizyczny: S. 71-87, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich = Socio-economic dimension of innovations in rural areas / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


22/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Fundusze unijne wdrażane poprzez Regionalne Programy Operacyjne jako neoendogeniczny czynnik rozwoju obszarów wiejskich.

Tytuł równoległy: EU funds implemented by the Regional Operational Programmes as neo-endogenous development factor for rural areas.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 63-81, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


23/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Biczkowska Marta.

Tytuł oryginału: Impact of the EU funds on the diversification of economic activity (of farms) and their role in multi-functional development of rural areas.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 43

Opis fizyczny: S. 23-44, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


24/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka wodna : zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 118, 1 mapa


25/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka wodna : poziom dostępności do sieci wodociągowej w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 118, 1 mapa


26/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka ściekowa : relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej w 2013 r. ; odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 118, 1 mapa


27/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka ściekowa : gęstość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 118, 1 mapa


28/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami : odsetek budynków mieszkalnych objętych zbieraniem odpadów w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 121, 1 mapa


29/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami : odpady zebrane w ciągu roku (stan na 2012 r.) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 121, 1 mapa


30/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami : odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Zlikwidowane dzikie wysypiska (2008-2013) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 121, 1 mapa


31/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami : kierunki zmian w gospodarce odpadami w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 121, 1 mapa


32/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Innowacyjność gospodarki i powiązania międzynarodowe : wskaźnik przedsiębiorczości zagranicznej w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 117, 1 mapa


33/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Innowacyjność gospodarki i powiązania międzynarodowe : udział spółek z kapitałem zagranicznym na 1000 firm w sektorze prywatnym w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 117, 1 mapa


34/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 135, 1 mapa


35/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka miejska i rewitalizacja miast ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 135, 1 mapa


36/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza w gospodarstwach rolnych : poziom i kierunki zmian pozarolniczej działalności gospodarczej (typologia) w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 114, 1 mapa


37/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza w gospodarstwach rolnych : poziom aktywności działalności pozarolniczej w 2010 r. Poziom i struktura rodzajowa działalności gospodarczej ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 114, 1 mapa


38/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza w gospodarstwach rolnych : dynamika zmian liczby gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w latach 2002-2010 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 114, 1 mapa


39/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza w gospodarstwach rolnych : struktura gospodarstw domowych w gosp. rolnych ze względu na udział dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej w dochodach ogółem w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 114, 1 mapa


40/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Programy rewitalizacji i odnowy wsi : liczba projektów zrealizowanych w zakresie rewitalizacji w ramach RPO (2007-2013) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 123, 1 mapa


41/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Programy rewitalizacji i odnowy wsi : wskaźnik liczby wniosków zrealizowanych w ramach odnowy wsi (stan na 2014 r.) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 123, 1 mapa


42/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Ruch budowlany : poziom ruchu budowlanego w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 122, 1 mapa


43/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wzrost zatrudnienia : dynamika zmian w liczbie osób bezrobotnych w latach 2003-2014 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 135, 1 mapa


44/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wzrost zatrudnienia : stopa bezrobocia w 2014 r. ; struktura bezrobotnych według wieku ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 135, 1 mapa


45/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zasoby mieszkaniowe : wyposażenie mieszkań w łazienkę w 2011 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 122, 1 mapa


46/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zasoby mieszkaniowe : liczba budynków mieszkalnych w 2011 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 122, 1 mapa


47/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Ruch budowlany : średnioroczna liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2000-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 122, 1 mapa


48/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Obręb geodezyjny jako jednostka przestrzenna badań geograficznych walorów i zagospodarowania turystycznego : przykład powiatu gryfickiego.

Tytuł równoległy: Geodetic precinct as a spatial unit of geographical research on the tourist advantages and development : the case of Gryfice county.

Tytuł całości: Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich / pod red. Doroty Kozłowskiej, Leszka Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2015

Opis fizyczny: S. 7-36, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


49/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Lokalizacja firm według kraju pochodzenia oraz branży produkcyjnej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


50/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Lokalizacja stref ekonomicznych oraz klastrów 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


51/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Lokalne Programy Rewitalizacji oraz Programy Odnowy Wsi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


52/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


53/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


54/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Liczba izb i warunki mieszkaniowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


55/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Liczba i średnia powierzchnia mieszkań 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


56/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Liczba i powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


57/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Liczba firm oraz wielkość zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


58/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Innowacyjność gospodarki i powiązania międzynarodowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


59/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Ilość odprowadzonych ścieków 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


60/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


61/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka wodna 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


62/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka ściekowa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


63/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


64/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami - wybrane 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


65/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Gęstość czynnej sieci kanalizacyjnej oraz liczba przyłączy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


66/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Eksploatacja sieci wodociągowej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


67/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


68/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Działalność badawczo-rozwojowa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


69/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


70/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Oczyszczalnie ścieków : wybrane informacje 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


71/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Odpady zebrane w ciągu roku 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


72/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Odpady zebrane w ciągu roku z gospodarstw domowych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


73/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polityka miejska i rewitalizacja miast 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


74/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza w gospodarstwach rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


75/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Poziom i struktura działalności gospodarczej gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


76/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Programy rewitalizacji i odnowy wsi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


77/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


78/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


79/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


80/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Rozwój sieci kanalizacyjnej w latach 2002-2013 w powiatach 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


81/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch budowlany 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


82/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Sieć wodociągowa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


83/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Składowiska odpadów 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


84/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Struktura dochodów z działalności pozarolniczej gospodarstw domowych w gospodarstwach rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


85/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Struktura i wielkość wykorzystania środków UE w zakresie rewitalizacji miast 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


86/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Struktura i wielkość wykorzystania środków UE w zakresie odnowy wsi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


87/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Struktura wiekowa i własnościowa mieszkań 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


88/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


89/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Woda dostarczona gospodarstwom domowym 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


90/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Woda sprzedana z wodociągu 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


91/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


92/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków niemieszkalnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


93/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Wyposażenie mieszkań w ciepłą wodę, CO i gaz sieciowy (powiat) 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


94/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Wyposażenie mieszkań w wodociąg, łazienkę i ustęp (gminy) 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


95/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wzrost zatrudnienia : gminy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


96/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wzrost zatrudnienia : powiaty 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


97/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Zasoby mieszkaniowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


98/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Zmiany powierzchni użytkowej mieszkań 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


99/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i gospodarstw domowych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


100/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


101/159


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


102/159


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


103/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Wiejskie obszary funkcjonalne / [red. tomu Mirosław Biczkowski, Leszek Kozłowski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2015

Opis fizyczny: 227 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 37)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


104/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Grabowska Anita.

Tytuł oryginału: Odnowa wsi w świetle wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na przykładzie gmin województwa mazowieckiego.

Tytuł równoległy: Rural renewal in the context of the implementation of the Rural Development Programme 2007-2013 for example of communes in Mazowieckie province.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 17 z. 6

Opis fizyczny: S. 25-31, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


105/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce : stan, zróżnicowanie przestrzenne oraz wpływ środków PROW 2007-2013.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 162

Opis fizyczny: S. 83-108, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wieku = Rural tourism and agritourism : new paradigms for XXI century / pod red. Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


106/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Walory przyrodnicze i walory kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w woj. kujawsko-pomorskim.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 166

Opis fizyczny: S. 115-139, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich = Conditions for development of active tourism in rural areas / pod red. Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


107/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich / pod red. Aleksandry Jezierskiej-Thöle, Mirosława Biczkowskiego.

Tytuł równoległy: Integrated rural development under the policy of the European Union. Vol. 2: Multifunctionality of rural areas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 295 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


108/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Rozwój obszarów wiejskich Polski w gospodarce opartej na wiedzy.

Tytuł całości: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2 / pod red. Stanisława Cioka i Krzysztofa Janca.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2014

Opis fizyczny: S. 247-257, tab., wykr.

Seria: (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ;33/2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


109/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Polski : ujęcie teoretyczne.

Tytuł równoległy: Multifunctional development of agriculture and rural Polish : theoretical approach.

Tytuł całości: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich = Integrated rural development under the policy of the European Union. Vol. 2: Multifunctionality of rural areas / pod red. Aleksandry Jezierskiej-Thöle, Mirosława Biczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 13-28, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


110/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: The analysis of conditions and level of sustainable development of rural areas in Poland and Germany.

Czasopismo: European Journal of Sustainable Development

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 3 no. 3

Opis fizyczny: S. 387-394, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


111/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Müller-Frączek Iwona, Muszyńska Joanna, Pietrzak Michał Bernard, Wilk Justyna.

Tytuł oryginału: The delimitation of bipolar metropolitan area within the Kujawsko-Pomorskie region.

Czasopismo: Oeconomia Copernicana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 5 no. 2

Opis fizyczny: S. 101-122, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


112/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Poziom rozwoju rolnictwa Polski i Niemiec Wschodnich.

Tytuł równoległy: Levels of agricultural development in Poland and East Germany.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 16 z. 6

Opis fizyczny: S. 182-188, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


113/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Oddziaływanie instrumentów wspólnej polityki rolnej na różnicowanie działalności gospodarczej oraz stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Tytuł równoległy: The impact of common agricultural policy instruments for diversification of economic activities and the state of entrepreneurship in rural areas.

Tytuł całości: Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo SGGW : 2013

Opis fizyczny: S. 81-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


114/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation and the effects of the "afforestation of agricultural land" in Poland.

Tytuł całości: Rural Development 2013, [innovations and sustainability] : the Sixth International Scientific Conference, 28-29 November, 2013, Aleksandras Stulginskis University : proceedings. Vol. 6 book 1.

Adres wydawniczy: Kaunas, ASU Publishing Center : 2013

Opis fizyczny: S. 499-505, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


115/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 13

Opis fizyczny: S. 93-114, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi / pod red. Marcina Wójcika.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


116/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności w rolnictwie w Polsce.

Tytuł równoległy: Importance and determinants of innovation in agriculture in Poland.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 15 z. 2

Opis fizyczny: S. 124-131, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


117/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego.

Tytuł równoległy: European funds as a factor of regional development with regard to the concept of neoendogenous development.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 71-85, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi : aspekty przestrzenno-ekonomiczne / pod red. Marcina Wójcika

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


118/159


Autorzy: Piszczek Sylwester, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Analiza współzależności potencjału gospodarczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (160)

Opis fizyczny: S. 153-167, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


119/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Głaz Marta.

Tytuł oryginału: Development of non-agricultural economic activity in private farms as a part of local development on the example of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Tytuł całości: Global, continental, national and regional conditions of local development / ed. by Tomasz Michalski and Aleksander Radchenko.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Publishing House "Adndu" : 2012

Opis fizyczny: S. 4-15, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


120/159


Autorzy: Głaz Marta, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Przeobrażenia terenów wiejskich w strefach podmiejskich wybranych aglomeracji w Polsce.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 11 nr 3

Opis fizyczny: S. 73-87, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


121/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Program rolnośrodowiskowy a procesy kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich.

Tytuł równoległy: Agri-environmental program and rural area ecological development processes.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 14 z. 5

Opis fizyczny: S. 18-23, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


122/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Głaz Marta.

Tytuł oryginału: Zalesienia gruntów rolnych jako element planowania i kształtowania rozwoju przestrzeni wiejskiej.

Tytuł równoległy: Afforestation of agricultural areas as an element of rural planning and development of rural space.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 209-230, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej / pod red. Krystyny Kurowskiej i Marty Gwiaździńskiej-Goraj.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


123/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Knieć Wojciech, Kukowski Jacek.

Tytuł oryginału: Społeczno-przestrzenne aspekty wykorzystania funduszy UE na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2011

Opis fizyczny: 149 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 127-134

Punktacja MNiSW: 20.000


124/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Rola środków unijnych w kształtowaniu zmian przestrzeni obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich / pod red. Beaty Namyślak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2011

Opis fizyczny: S. 197-210, il.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ;20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


125/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty oceny wdrażania SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Valuation of Sectoral Operational Programme for restructuring and modernisation of the food sector and rural development in Kuiavian-Pomeranian Voivodeship : selected aspects.

Tytuł całości: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, praca zbiorowa / pod red. Romana Rudnickiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2010

Opis fizyczny: S. 113-125, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


126/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Proces przemian i kształtowania przestrzeni wiejskiej w świetle wdrażania programu odnowy wsi.

Tytuł równoległy: Changing and forming process of rural areas in sight of implementation of revival of the countryside program.

Tytuł całości: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej / pod red. Pauliny Szmielińskiej-Pietraszek, Wioletty Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 250-261, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


127/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Rola i znaczenie funkcji rolniczej w małych miastach a realizacja programu SAPARD na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera i Adama Polko.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej : 2010

Opis fizyczny: S. 257-267, tab.

Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


128/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 9 nr 3

Opis fizyczny: S. 5-16, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


129/159


Autorzy: Piszczek Sylwester, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych.

Tytuł równoległy: Municipal infrastructure as part of the planning and designing of rural development with particular emphasis on protected areas.

Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 14

Opis fizyczny: S. 41-56, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


130/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Piszczek Sylwester.

Tytuł oryginału: Sektorowy program operacyjny : rolnictwo jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych

Tytuł równoległy: Sectoral operational programme : rural development as an instrument to increase the competitiveness of farms

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 12 z. 2

Opis fizyczny: S. 13-19, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


131/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ absorpcji środków unijnych na rozwój rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego na przykładzie PROW.

Tytuł równoległy: Impact of European funds absorption on agricultural development in Kuyavian-Pomeranian region, case study of the Rural Development Plan (RDP).

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 10 z. 1

Opis fizyczny: S. 13-24, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


132/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wpływ środków unijnych na przeobrażenia i rozwój obszarów wiejskich.

Tytuł równoległy: Influence of the EU funds on the transformation and development of rural areas.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 11 z. 4

Opis fizyczny: S. 25-31, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


133/159


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie.

Tytuł równoległy: Influence of Poland's membership in the European Union on the changes in labour force in agriculture.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 38-49, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


134/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Zmiany struktury użytkowania gruntów w powiecie toruńskim ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych

Tytuł całości: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce / pod red. Aleksandry Jezierskiej-Thöle i Leszka Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 195-207, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


135/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, "Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni" : IX międzynarodowa konferencja naukowa, 23-24 października, Wrocław 2008 : program konferencji, streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2008

Opis fizyczny: S. 15


136/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, "Europa bez granic - nowe wyzwania" = Changes in functional and spatial regional structures : "Europe without borders - new challenges" / red. tomu Dariusz Ilnicki i Krzysztof Janc.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2008

Opis fizyczny: S. 277-286, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


137/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Rola planu rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.

Tytuł całości: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka / red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2008

Opis fizyczny: S. 100-108, il., tab.; streszcz. ang., pol.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 36)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


138/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Brodowski Paweł.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowania agroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy.

Tytuł równoległy: Conditions for agro-tourism development and the state of agro-tourist infrastructure in the Drwęca River basin.

Tytuł całości: Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy. T. 1 = Protection and management of the Drwęca river basin. Vol. 1 / red. Włodzimierz Marszelewski, Leszek Kozłowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 31-45, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


139/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Kierunki alokacji inwestycji zagranicznych na tle atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Allocation directions of foreign investments on market attractiveness background of gminas in Kujawsko-Pomorskie voivodeship.

Tytuł całości: Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast / pod red. Eugeniusza Rydza.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 213-225, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


140/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Programy rolnośrodowiskowe jako instrument proekologicznego zagospodarowania przestrzeni rolniczej.

Tytuł całości: Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój obszarów wiejskich / pod red. Stanisława Grykienia, Władysława Hasińskiego i Przemysława Tomczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 7-16, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


141/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie funduszy UE w układzie regionalnym.

Czasopismo: Geografia w Szkole

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 18-23, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


142/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Renty strukturalne jako czynnik kształtowania struktury agrarnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Structural pensions as a factor of agrarian structure forming on example of Kujawsko-Pomorskie province.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 9 z. 1

Opis fizyczny: S. 45-50, il., tab.; streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 1.000


143/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Dziedzictwo kulturowe obszaru Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 111-116, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


144/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Bitwa pod Grunwaldem - najsłynniejszą bitwą w historii Polski.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 105-110, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


145/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w układzie regionalnym.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 11-15, il., tab.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 33)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


146/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pre-accession funds as a factor determining regional development in Poland.

Tytuł całości: Problems of regional development in Ukraine and Poland / ed. by Anatoliy Chemerys and Jan Wendt.

Adres wydawniczy: Lviv, Lviv Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration : 2006

Opis fizyczny: S. 76-88, il., tab.

Punktacja MNiSW: 12.000


147/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Factors determining the spatial diversification of the SAPARD funds absorption level in Kujawsko-Pomorskie voivodship.

Tytuł całości: Regional periphery in Central and Eastern Europe / eds. Tomasz Komornicki and Konrad Ł. Czapiewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 221-234, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Europa XXI - Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich ;nr 15)

Punktacja MNiSW: 12.000


148/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Dorobek naukowy z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku toruńskim.

Tytuł całości: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce = The scientific achievements of agricultural geography in Poland / pod red. Konrada Czapiewskiego i Romana Kulikowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2005

Opis fizyczny: S. 67-89, tab.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


149/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, proces przekształceń struktury agrarnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w okresie transformacji systemowej.

Tytuł równoległy: Differentiation the of socio-economic development level and the transformation process of the agrarian structure in rural areas in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship during the system transformation period.

Tytuł całości: Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 223-233, il., tab.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


150/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Plan rozwoju obszarów wiejskich jako instrument wsparcia procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych w woj. kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Development plan of rural areas as an instrument to support restructuralisation and modernisation process of farm in the kujawsko-pomorskie voivodship.

Tytuł całości: Obszary sukcesu na polskiej wsi / pod red. Benicjusza Głębockiego i Urszuli Kaczmarek

Adres wydawniczy: Warszawa, Komisja Obszarów Wiejskich PTG : 2005

Opis fizyczny: S. 117-130, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


151/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation and determinants of absorption of SAPARD fund in kujawsko-pomorskie province.

Tytuł całości: Proceedings Warsaw Regional Forum 2005, the core and peripheral regions in Central and Eastern Europe / ed. by Konrad Czapiewski and Tomasz Komornicki.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences : 2005

Opis fizyczny: S. 7, tab.


152/159


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Spatial differentiation and conditions for non-agricultural activity in the farms of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship.

Tytuł całości: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich = Non-agricultural economic activity in rural areas / pod red. Ewy Pałki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komisja Obszarów Wiejskich PTG : 2004

Opis fizyczny: S. 103-122, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


153/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim

Tytuł całości: Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski / red. Ewa Pałka

Adres wydawniczy: Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 63-64, summ.


154/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Walory, zagospodarowanie oraz kierunki rozwoju wpływające na atrakcyjność turystyczną parku krajobrazowego.

Tytuł całości: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 21-34

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


155/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Problemy kształtowania infrastruktury technicznej na obszarach chronionych.

Tytuł całości: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 41-52, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


156/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przejęcia gruntów skarbowych przez kontrahentów miejskich jako nowy czynnik przemian agrarnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Taking over the state treasury lands by urban contractors as a new factor of the agrarian structure transformation in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Tytuł całości: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi = Conteporary transformation and the future of rural areas in Poland / pod red. Bronisława Górza i Czesława Guzika.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2003

Opis fizyczny: S. 123-136, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


157/159


Autorzy: Falkowski Jan, Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Strategy of regional and multifunctional rural areas development in Poland during the integration process with the European Union.

Tytuł równoległy: Strategie regionalnego i wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5 z. 6

Opis fizyczny: S. 14-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


158/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Falkowski Jan.

Tytuł oryginału: Poziom wykształcenia ludności wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Problemy społeczne wsi / pod red. Jerzego Bańskiego i Eugeniusza Rydza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2002

Opis fizyczny: S. 69-82, il.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


159/159


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Falkowski Jan.

Tytuł oryginału: Directions in functional-spatial transformations of rural in the kujawsko-pomorskie voidship in the years 1988-2000.

Tytuł całości: Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria a case study / ed. by Bożena Gałczyńska, Margrita Ilieva.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2002

Opis fizyczny: S. 85-103, il., streszcz. pol.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 27)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000