ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/263


Autorzy: Kejna Marek, Rudzki Marek.

Tytuł oryginału: Spatial diversity of air temperature changes in Poland in 1961-2018.

Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology

Rocznik: 2021

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00704

Impact Factor: 2.882

Punktacja MNiSW: 70.000


2/263


Autorzy: Sulik Sławomir, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The origin and course of severe thunderstorm outbreaks in Poland on 10 and 11 August, 2017.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2020

Szczegóły: No. 18

Opis fizyczny: S. 25-39, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/bgeo

Punktacja MNiSW: 20.000


3/263


Autorzy: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata.

Tytuł oryginału: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.

Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


4/263


Autorzy: Kejna Marek, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Meteorological conditions on Kaffiøyra (NW Spitsbergen) in 2013-2017 and their connection with atmospheric circulation and sea ice extent.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 40 no. 3

Opis fizyczny: S. 175-204, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/118747

Impact Factor: 1.065

Punktacja MNiSW: 40.000


5/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Strugi Toruńskiej.

Tytuł całości: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Mikołaja Majewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski : 2018

Opis fizyczny: S. 193-234, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Zmienność promieniowania słonecznego w cyklu dobowym i rocznym w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2003-2016.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych / pod red. Witolda Bochenka i Małgorzaty Kijowskiej-Strugała.

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Badawcza IGiPZ PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 119-124, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 32)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Solar radiation variability at Koniczynka near Toruń (Central Poland) in the years 2003-2016.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 15

Opis fizyczny: S. 27-40, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


8/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Klimat.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 68-76

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 571-572.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2017

Opis fizyczny: S. 167-178, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 313 s., il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/263


Autorzy: Kuczmowski Wojciech, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2016.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 223-230, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Stacja Bazowa Koniczynka.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 45-53, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/263


Autorzy: Kejna Marek, Maturilli Marion, Araźny Andrzej, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Radiation balance diversity on NW Spitsbergen in 2010-2014.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 38 no. 1

Opis fizyczny: S. 61-82, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/popore

Impact Factor: 1.231

Punktacja MNiSW: 20.000


14/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Spatial distribution of air temperature in Toruń (Central Poland) and its causes.

Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 127 no. 1

Opis fizyczny: S. 441-463, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2015]
Uwagi: Publikacja sprawozdana w ramach Ankiety Jednostki Naukowej 2013-2016 z datą wydania: 2015.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00704

Impact Factor: 2.321

Punktacja MNiSW: 30.000


15/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Badania zmienności przestrzennej całkowitego promieniowania słonecznego w mieście na przykładzie Torunia w 2012 r.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin, 12-14 września 2016 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2016

Opis fizyczny: S. 15-16


16/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2016

Opis fizyczny: S. 161-170, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/263


Autorzy: Zwoliński Zbigniew, Kejna Marek, Rachlewicz Grzegorz, Sobota Ireneusz, Szpikowski Józef.

Tytuł oryginału: Solute and sedimentary fluxes on King George Island.

Tytuł całości: Source-to-sink fluxes in undisturbed cold environments / ed. by Achim A. Beylich, John C. Dixon, Zbigniew Zwoliński.

Adres wydawniczy: Cambridge, Cambridge University Press : 2016

Opis fizyczny: S. 213-237, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/263


Autorzy: Zwoliński Zbigniew, Boltramovich Sergey, Kejna Marek, Lastochkin Alexander, Zhirov Andrey.

Tytuł oryginału: Environmental impact on contemporary solute and sedimentary fluxes in Antarctica : current knowledge.

Tytuł całości: Source-to-sink fluxes in undisturbed cold environments / ed. by Achim A. Beylich, John C. Dixon, Zbigniew Zwoliński.

Adres wydawniczy: Cambridge, Cambridge University Press : 2016

Opis fizyczny: S. 163-182, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ground thermal regime on the Kaffiøyra plain (NW Spitsbergen) in the period from 1 September 2012 to 31 August 2014.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 65-80, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


20/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ground temperature changes on the Kaffiøyra Plain (Spitsbergen) in the summer seasons, 1975-2014.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 37 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/popore

Impact Factor: 0.636

Punktacja MNiSW: 20.000


21/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Kunz Mieczysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.

Tytuł równoległy: Diversity of biometeorological conditions in Toruń and its suburban area in 2012

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 88 z. 1

Opis fizyczny: S. 87-108, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


22/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Changes in the ground thermal regime on the Kaffiøyra Plain (Spitsbergen) in the summer seasons, 1975-2014.

Tytuł całości: 1st Central European Polar Meeting, 10th-13th November 2015, Vienna, Austria.

Adres wydawniczy: [Vienna, Austrian Academy of Sciences] : 2015

Opis fizyczny: [1] s.


23/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zjawiska atmosferyczne : liczba dni z pokrywą śnieżną ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 52, 1 mapa


24/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zjawiska atmosferyczne : liczba dni z burzą ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 52, 1 mapa


25/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Opady atmosferyczne : wysokość opadów w półroczu chłodnym (listopad - kwiecień) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 51, 1 mapa


26/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Opady atmosferyczne : wysokość opadów w półroczu ciepłym (maj - październik) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 51, 1 mapa


27/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Opady atmosferyczne : wysokość opadów atmosferycznych w ciągu roku ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 51, 1 mapa


28/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Liczba dni z opadem : równym i powyżej 10 mm ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 52, 1 mapa


29/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zjawiska atmosferyczne : liczba dni z mgłą ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 52, 1 mapa


30/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Siedem wypraw na Kaffiøyrę.

Tytuł całości: Dom daleko od domu, Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie / red. Ireneusz Sobota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 85-86, il.


31/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Liczba dni z opadem 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


32/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zjawiska atmosferyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


33/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Opady atmosferyczne : rozkład przestrzenny 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


34/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Spatial and temporal changes of air temperature in Toruń (central Poland) in 2012.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 21-23 września 2015 r. : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Oddział Łódzki : 2015

Opis fizyczny: S. 19


35/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Changes in air and ground temperatures in the Kaffiøyra Plain (Spitsbergen) in the summer seasons, 1975-2014.

Tytuł całości: Polar climate and environmental change in the last millennium, 2nd International Conference, Toruń, Poland, August 24-26, 2015 : program and book of abstracts / eds.: Tomasz Strzyżewski, Rajmund Przybylak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2015

Opis fizyczny: S. 29-30


36/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Nordli Øyvind, Finkelnburg Roman, Kejna Marek, Budzik Tomasz, Migała Krzysztof, Sikora Sebastian, Puczko Dariusz, Rymer Krzysztof, Rachlewicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of some thermal characteristics on Svalbard from September 2010 to August 2011.

Tytuł całości: Polar climate and environmental change in the last millennium, 2nd International Conference, Toruń, Poland, August 24-26, 2015 : program and book of abstracts / eds.: Tomasz Strzyżewski, Rajmund Przybylak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2015

Opis fizyczny: S. 41-42


37/263


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


38/263


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


39/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na usłonecznienie w Koniczynce k/Torunia w latach 1999-2013.

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on sunshine duration in Koniczynka near Toruń in the years 1999-2013.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 70 no. 2

Opis fizyczny: S. 131-147, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/b

Punktacja MNiSW: 9.000


40/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Comparison of the predicted insulation of clothing in Toruń and Koniczynka in the years 1998-2012.

Czasopismo: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 47 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-67, il., tab.

Punktacja MNiSW: 14.000


41/263


Autorzy: Sobota Ireneusz, Kejna Marek, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Short-term mass changes and retreat of the Ecology and Sphinx glacier system, King George Island, Antarctic Peninsula.

Czasopismo: Antarctic Science

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 27 no. 5

Opis fizyczny: S. 500-510, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1017/S09541020

Impact Factor: 1.336

Punktacja MNiSW: 25.000


42/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Marciniak Kazimierz, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Badania polarne Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu.

Tytuł równoległy: Polar research by the Department of Meteorology and Climatology NCU in Toruń.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 19-32, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/263


Autorzy: Strzyżewski Tomasz, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku.

Tytuł równoległy: The diversity of wind speed and directions in Toruń (central Poland) in 2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 67

Opis fizyczny: S. 79-89, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


44/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Maszewski Rafał, Kunz Mieczysław, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Diversity of air temperature and humidity in Toruń in 2012.

Tytuł całości: IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


45/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Maszewski Rafał, Araźny Andrzej, Kunz Mieczysław, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Global solar radiation in Toruń and its suburban area in 2012.

Tytuł całości: IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


46/263


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Wizualizacja kartograficzna rozkładu przestrzennego wybranych elementów meteorologicznych pozyskanych z obszaru Torunia.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 67-68


47/263


Autorzy: Kejna Marek, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: The influence of meteorological conditions on the flow in Struga Toruń River (Central Poland) in the years 1994-2013.

Tytuł całości: Water resources and wetlands, 2nd International Conference, 11-13 September, 2014, Tulcea (Romania) : programme and book of abstracts / eds. Petre Gâştescu, Włodzimierz Marszelewski and Petre Bretcan.

Adres wydawniczy: Târgovişte, Editura Transversal : 2014

Opis fizyczny: S. 78-79


48/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of global solar radiation in Toruń and its suburban area (Central Poland) in 2012.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2014

Szczegóły: No. 7

Opis fizyczny: S. 27-56, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


49/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Nordli Øyvind, Finkelnburg Roman, Kejna Marek, Budzik Tomasz, Migała Krzysztof, Sikora Sebastian, Puczko Dariusz, Rymer Krzysztof, Rachlewicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Spatial distribution of air temperature on Svalbard during 1 year with campaign measurements.

Czasopismo: International Journal of Climatology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 34 no. 14

Opis fizyczny: S. 3702-3719, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/joc

Impact Factor: 3.157

Punktacja MNiSW: 35.000


50/263


Autorzy: Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Water resources of the Struga Toruńska river (Central Poland) in the context of climatic changes in 1994-2012.

Czasopismo: International Journal of Earth Sciences and Engineering

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 74-79, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


51/263


Autorzy: Strzyżewski Tomasz, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994-2012 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS.

Czasopismo: Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 41-50, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


52/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011-2012.

Tytuł równoległy: Radiation balance in Koniczynka near Toruń in the years 2011-2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 63

Opis fizyczny: S. 26-42, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


53/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku.

Tytuł równoległy: Diversity of air humidity in the area of Toruń in 2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 66

Opis fizyczny: S. 393-409, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


54/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2013

Opis fizyczny: S. 173-180, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Nordli Øyvind, Finkelnburg Roman, Kejna Marek, Budzik Tomasz, Migała Krzysztof, Sikora Sebastian, Puczko Dariusz, Rachlewicz Grzegorz, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Spatial diversity of air temperature in Svalbard in the period from 1st August 2010 to 31st August 2011,

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2013, Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13-19 April 2013, Kraków : abstract.

Adres wydawniczy: Kraków : 2013

Opis fizyczny: A 2575


56/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Spatial diversity of relative humidity in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2011.

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2013, Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13-19 April 2013, Kraków : abstract.

Adres wydawniczy: Kraków : 2013

Opis fizyczny: A 2555


57/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: The diurnal course of the radiation balance in the Area of Kaffiøyra (Nw Spitsbergen) in the summer seasons of 2010-2012.

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2013, Science Symposium The Arctic Hub - Regional and Global Perspectives, 13-19 April 2013, Kraków : abstract.

Adres wydawniczy: Kraków : 2013

Opis fizyczny: A 2545


58/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Bilans promieniowania w Koniczynce k. Torunia w latach 2011-2012.

Tytuł równoległy: Radiation balance in Koniczynka near Toruń in the years 2011-2012.

Tytuł całości: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie, streszczenia prac.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawnictwo] : 2013

Opis fizyczny: S. 32


59/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg roczny składowych bilansu promieniowania w Stacji ZŚMP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2011-2012.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy : XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda, 27-29 maja 2013 r. : materiały / pod red. Lecha Krzysztofiaka.

Adres wydawniczy: Krzywe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wigierski Park Narodowy : 2013

Opis fizyczny: S. 33-35, tab.


60/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Kejna Marek, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Ground temperature at the Henryk Arctowski station (King George Island, Antarctic) : case study from the period January 2012 to February 2013.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 6

Opis fizyczny: S. 59-80, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


61/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Climatic change on King George Island in the years 1948-2011.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 34 no. 2

Opis fizyczny: S. 213-235, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/popore

Impact Factor: 0.788

Punktacja MNiSW: 15.000


62/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Sobota Ireneusz, Piszczek Jacek, Łabno Radosław.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 2012 r.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions at the Arctowski station (King George Island, Antarctic) in 2012.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 43-56, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


63/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2012

Opis fizyczny: S. 157-163, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 4.000


64/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r.

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on air temperature in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) in the period July 2005 - August 2010.

Tytuł całości: Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu / [red. Zuzanna Bielec-Bąkowska, Ewa Łupikasza, Artur Widawski].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 181-194, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ;nr 74)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


65/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł całości: Topoclimatic diversity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions / eds. Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2012

Opis fizyczny: S. 7-25, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Radiation conditions.

Tytuł całości: Topoclimatic diversity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions / eds. Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2012

Opis fizyczny: S. 53-75, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Topoclimatic diversity in Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in global warming conditions / eds. Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny, Marek Kejna.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2012

Opis fizyczny: 174 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


68/263


Autorzy: Górniak Dorota, Świątecki Aleksander, Sobota Ireneusz, Zdanowski Marek, Kejna Marek, Mieczan Tomasz.

Tytuł oryginału: Charakterystyka morfometryczna, fizykochemiczna i mikrobiologiczna Laguny Ekologii (King George Island, zachodnia Antarktyka).

Tytuł całości: XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r., streszczenia referatów i posterów / Wiesława Anna Krawczyk i Anna Styszyńska.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2012

Opis fizyczny: S. 81


69/263


Autorzy: Łaszczyca Edward, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wiatry katabatyczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2011 roku.

Tytuł całości: XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r., streszczenia referatów i posterów / red. Wiesława Anna Krawczyk i Anna Styszyńska.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2012

Opis fizyczny: S. 97


70/263


Autorzy: Sobota Ireneusz, Kejna Marek, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań glacjologicznych na lodowcach rejonu SSSI No 8 (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka).

Tytuł całości: XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r., streszczenia referatów i posterów / red. Wiesława Anna Krawczyk i Anna Styszyńska.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2012

Opis fizyczny: S. 107


71/263


Autorzy: Kejna Marek, Sobota Ireneusz, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków meteorologicznych w rejonie Stacji H. Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w sezonie letnim 2012 roku.

Tytuł całości: XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r., streszczenia referatów i posterów / red. Wiesława Anna Krawczyk i Anna Styszyńska.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2012

Opis fizyczny: S. 86


72/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: The influence of cloudiness and synoptic situations on the solar radiation balance in the area of Kaffiøyra (NW Spitsbergen) in the summer seasons 2010 and 2011.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2012

Szczegóły: No. 5

Opis fizyczny: S. 77-95, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/263


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Miejska wyspa ciepła na przykładzie Torunia : założenia i stan realizacji projektu.

Czasopismo: Okólnik TD : biuletyn informacyjny Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 136

Opis fizyczny: S. 35

Uwagi: XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji "Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska" : streszczenia referatów.


74/263


Autorzy: Kejna Marek, Sobota Ireneusz, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne w rejonie Stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w okresie 19.01-19.02.2012 roku.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions in the Arctowski Station region (King George Island) in the period 19.01-19.02.2012.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 103-116, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena dokładności obliczania średnich dobowych prędkości wiatru na Kafføyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010.

Tytuł równoległy: Assessment of the accuracy of calculation of mean daily wind speed in Kafføyra (NW Spitsbergen) in the summer seasons of 2005-2010.

Czasopismo: Przegląd Geofizyczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 57 z. 1

Opis fizyczny: S. 49-58, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


76/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia Słońca DSU12 w Koniczynce k. Torunia w latach 2006-2010.

Tytuł równoległy: Comparison of the results of sunshine duration recording by a Campbell-Stokes heliograph and a Sunshine duration DSU12 at Koniczynka near Toruń in the years 2006-2010.

Czasopismo: Przegląd Geofizyczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 57 z. 1

Opis fizyczny: S. 11-20, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


77/263


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia : założenia projektu i wstępne wyniki badań.

Tytuł równoległy: Diversity of local climate in Toruń : outline of the project and preliminary results of investigations.

Czasopismo: Roczniki Geomatyki

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 10 z. 3

Opis fizyczny: S. 85-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


78/263


Autorzy: Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Susze meteorologiczne w rejonie Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2010.

Czasopismo: Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12 z. 2

Opis fizyczny: S. 19-28, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


79/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Meteorological conditions on the Ecology Glacier (king George Island, West Antarctica) and the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in summer seasons.

Tytuł całości: Antarktika ì global'nì sistemi zemlì, novì vikliki ta perspektivi : V Mìžnarodna Antarktična Konferencìâ m. Kiïv, Ukraïna, 17-19 travnâ 2011 r. : tezi = Antarctica and earth global systems : new challenges and outlooks : V International Antarctic Conference, Kyiv, Ukraine, May 17-19, 2011 : abstracts.

Adres wydawniczy: Kiïv, Nacìonal'nij Antarktičnij Naukovij Centr Ukraïni : 2011

Opis fizyczny: S. 107-109, tab.


80/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in summer 2010.

Tytuł całości: Arctic Science Summit Week 2011, the Arctic: New Frontier for Global Science, March 27 - April 1, 2011, Coex, Seoul, Korea.

Adres wydawniczy: Seoul : 2011


81/263


Autorzy: Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Susze meteorologiczne w rejonie stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1951-2010.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 137-139, tab.

Uwagi: Bibliogr.


82/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstremalne warunki pogodowe w 2010 roku w stacji ZMŚP w Koniczynce.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 141-144, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


83/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffiøyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010.

Tytuł całości: Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic Workshop, Sopot, Poland, November 28-30, 2011, abstracts.

Adres wydawniczy: [Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk] : 2011

Opis fizyczny: S. 40-41


84/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Differentiation of air temperature and relative humidity in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010.

Tytuł całości: Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic Workshop, Sopot, Poland, November 28-30, 2011, abstracts.

Adres wydawniczy: [Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk] : 2011

Opis fizyczny: S. 16


85/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce.

Tytuł całości: Polskie terenowe stacje geograficzne / pod red. Mariusza Klimka, Kazimierza Krzemienia.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 73-77, il.

Uwagi: Bibliogr.


86/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia słońca DSU12 w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 2006-2010.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS : III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Zwierzyniec 26-28 września 2011 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 8-9, tab.


87/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Problemy metodyczne pomiarów i opracowań prędkości wiatru na Kaffiøyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2010.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS : III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Zwierzyniec 26-28 września 2011 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 1


88/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2011

Opis fizyczny: S. 151-158, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 4.000


89/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Vertical lapse rates of air temperature in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) in Summer Seasons, 2005-2010.

Tytuł całości: The XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge, Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia, Iamas M12 (3786. pdf).

Adres wydawniczy: Melbourne : 2011


90/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffiøyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010.

Tytuł całości: United and integrated with the world, UGI 2011 : Regional Geographic Conference, 14th - 18th November, 2011, Santiago, Chile : conference proceedings.

Adres wydawniczy: Santiago, International Geographical Union (IGU) : 2011

Opis fizyczny: 2 s.


91/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Koniczynce w latach 1994-2009.

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on precipitation in Koniczynka in the years 1994-2009.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji = The integrated monitoring of the environment : the operation of geosystems in the conditions of land use changes and the growing human impact / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Mariusza Samołyka.

Adres wydawniczy: Biała Góra, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM : 2011

Opis fizyczny: S. 109-120, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;t. 28)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Air temperature and precipitation changes in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) from 1975-2010.

Czasopismo: Papers on Global Change

Rocznik: 2011

Szczegóły: No. 18

Opis fizyczny: S. 7-22

Punktacja MNiSW: 2.000


93/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Pospieszyńska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków termicznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010.

Tytuł równoległy: Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010.

Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 451-462, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych = Climate research in different spatial scales / red. nauk. Elwira Żmudzka, Katarzyna Grabowska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


94/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Bilans radiacyjny w rejonie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 roku.

Tytuł równoległy: Radiation balance in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) in the summer season 2010.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 173-186, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


95/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010.

Tytuł równoległy: Differentiation of relative humidity and precipitation in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in the summer 2010.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 155-172, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


96/263


Autorzy: Kejna Marek, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Variability of Struga Toruńska River discharge (central Poland) on the background of meteorological conditions, 1994-2009.

Tytuł całości: 4th International Seminar on Small Catchments Dynamics: Connectivity in Time and Space, November 21-25, Israel, book of abstracts and fieldtrip guide / ed. by Roey Egozi and Judith Lekach.

Adres wydawniczy: Israel : 2010

Opis fizyczny: S. 15-16


97/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Diversity of ground temperatures on the Kaffiøyra Plain (NW Spitsbergen) in the summer period (1975-2009).

Tytuł całości: Abstracts from the Third European Conference on Permafrost, 13-17 June 2010, Longyearbyen, Svalbard / eds.: Jordan R. Mertes, Hanne H. Christiansen, Bernd Etzelmüller.

Adres wydawniczy: Svalbard, The University Centre in Svalbard : 2010

Opis fizyczny: S. 101


98/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Majorowicz Jacek, Brazdil Rudolf, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The Polish climate in the European context : an historical overview / ed.: Rajmund Przybylak, Jacek Majorowicz, Rudolf Brázdil, Marek Kejna.

Adres wydawniczy: Dordrecht [etc.], Springer : 2010

Opis fizyczny: XVIII, 535 s., il. kolor.

Uwagi: Bibliogr. przy pracach

Punktacja MNiSW: 5.000


99/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji, XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 14-16 kwietnia 2010 / [red. Andrzej Kostrzewski].

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2010

Opis fizyczny: S. 41-43

Uwagi: Bibliogr.


100/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Jankowska Joanna, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Topoclimatic conditions in the summer seasons in the Oscar II Land (NW Spitsbergen) during the period 2005-2009

Tytuł całości: International Polar Year - Oslo Science Conference, 8-12 June 2010, Oslo, Norway

Adres wydawniczy: Oxford : 2010

Opis fizyczny: PS3-C.45

Uwagi: Abstract online


101/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2009

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on air temperature in Koniczynka near Toruń in the years of 1994-2009

Tytuł całości: Klimat Polski na tle klimatu Europy, warunki cyrkulacyjne i radiacyjne / pod red. Leszka Kolendowicza

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2010

Opis fizyczny: S. 75-89, il.; streszcz. ang.

Seria: (Studia i Prace z Geografii i Geologii ;nr 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


102/263


Autorzy: Jankowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 8.07.-31.08.2009 r.

Tytuł całości: Nauka polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010 : abstrakty / red. Michał Grabowski, Krzysztof Pabis, Alicja Konopacka.

Adres wydawniczy: Łódź, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo Piktor : 2010

Opis fizyczny: S. 33


103/263


Autorzy: Kejna Marek, Jankowska Joanna.

Tytuł oryginału: Warunki topoklimatyczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w lecie 2009 roku.

Tytuł całości: Nauka polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010 : abstrakty / red. Michał Grabowski, Krzysztof Pabis, Alicja Konopacka.

Adres wydawniczy: Łódź, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo Piktor : 2010

Opis fizyczny: S. 36


104/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku / red. Jacek Goszczyński, Wioleta Ślachciak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2010

Opis fizyczny: S. 171-179, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 3.000


105/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 3 / eds.: Rajmund Przybylak (ed.-in-chief), Andrzej Araźny, Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 171 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


106/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne i wieloletnia zmienność temperatury gruntu w rejonie Stacji Polarnej UMK (NW Spitsbergen) w okresie letnim (1975-2009).

Tytuł równoległy: Differentiation and long-term changes in ground temperature on the Kaffiøyra plan (NW Spitsbergen) in the summer season from 1975 to 2009.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 103-120, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


107/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Jankowska Joanna, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich w rejonie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w latach 2005-2009.

Tytuł równoległy: Topoclimatic conditions in summer seasons in the Kaffiøyra Region (NW Spitsbergen) in the years 2005-2009.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 63-81, wykr., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


108/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2009

Opis fizyczny: S. 169-176, il., tab.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 3.000


109/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 2 / eds.: Rajmund Przybylak (editor-in-chief), Andrzej Araźny, Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 120 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


110/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 1 / ed. by Rajmund Przybylak, Marek Kejna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 134 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


111/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007.

Tytuł równoległy: Diurnal course of selected meteorological elements at Koniczynka in the period 2003-2007.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce = The integrated monitoring of the environment : the operation of the natural environment during economic transformations in Poland / pod red. Witolda Bochenka i Małgorzaty Kijowskiej.

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Mała Poligrafia WSD Redemptorystów : 2009

Opis fizyczny: S. 84-94, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


112/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007.

Czasopismo: Acta Agrophysica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 14 no. 1 (170)

Opis fizyczny: S. 203-219, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


113/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Vizi Zsuzsanna.

Tytuł oryginału: Daily minimum and maximum air temperature in Poland in the years 1951-2005.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 2

Opis fizyczny: S. 35-56, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


114/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w rejonie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w latach 1980-2008.

Tytuł równoległy: Atmospheric precipitation differentiation in the Kaffiøyra region (NW Spitsbergen) in summer season 1980-2008.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 189-202, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


115/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2008

Opis fizyczny: S. 183-190, il., tab.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 3.000


116/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu na stacji Arctowskiego (Antarktyka) w sezonie letnim 2006/2007.

Tytuł całości: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych / pod red. Anny Kowalskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo GAJT : 2008

Opis fizyczny: S. 125-133, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


117/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie temperatury powietrza w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2007.

Tytuł całości: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych / pod red. Anny Kowalskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo GAJT : 2008

Opis fizyczny: S. 150-159, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


118/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007.

Tytuł całości: Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu, 33 Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Olsztyn-Dadaj, 10-12 września 2008 : streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych / przew. kom. org. Andrzej Kędziora.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2008

Opis fizyczny: S. 54-55


119/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 287 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 254-274. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


120/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie topoklimatyczne w regionie Kaffioyry w latach 2005-2008 i jego przyczyny.

Tytuł całości: Warsztaty Projektów Badawczych Specjalnych MNiSZW TOPOCLIM, GLACIODYN, KINVIKA, POLARCAT Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008, Kudowa Zdrój, 23-26.10.2008.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Wrocławski] : 2008

Opis fizyczny: S. 11-13, mapa


121/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007

Tytuł całości: XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008, streszczenia referatów i posterów

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN : 2008

Opis fizyczny: S. 41-42, wykr.


122/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie temperatury powietrza w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005-2007.

Tytuł całości: XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, IV Międzynarodowy Rok Polarny, Wrocław, 23-24 maja 2008 = The 32nd International Polar Symposium, 4th International Polar Year / [red. Anna Kowalska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski : 2008

Opis fizyczny: S. 66-67, tab.


123/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu na stacji H. Arctowskiego (Antarktyka) w sezonie letnim 2006/2007.

Tytuł całości: XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, IV Międzynarodowy Rok Polarny, Wrocław, 23-24 maja 2008 = The 32nd International Polar Symposium, 4th International Polar Year / [red. Anna Kowalska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska : 2008

Opis fizyczny: S. 40-42, il., tab.


124/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Topoclimatic conditions in the vicinity of the Arctowski Station (King George Island, Antarctica) during the summer season of 2006/2007.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 29 no. 2

Opis fizyczny: S. 95-116, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


125/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: 60 lat Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1947-2007).

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 80 z. 3

Opis fizyczny: S. 487-489, il.


126/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Głowacki Piotr.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł równoległy: Introduction.

Tytuł całości: Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia = Abiotic environment of Spitsbergen in 2005 and 2006 in a global warming conditions / red. R. Przybylak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 7-14

Uwagi: Tekst pol. i ang.


127/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Gluza Andrzej, Hojan Marcin, Migała Krzysztof, Sikora Sebastian, Siwek Krzysztof, Zwoliński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim 2006 r.

Tytuł równoległy: Spatial differentiation of meteorological conditions on the western coast of Spitsbergen during the summer season of 2006.

Tytuł całości: Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia = Abiotic environment of Spitsbergen in 2005 and 2006 in a global warming conditions / red. R. Przybylak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 179-194, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


128/263


Autorzy: Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne w rejonie Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2006 r.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions in the region of Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in the summer season of 2006.

Tytuł całości: Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia = Abiotic environment of Spitsbergen in 2005 and 2006 in a global warming conditions / red. R. Przybylak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 165-178, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


129/263


Autorzy: Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na Kaffiöyrze (NW Spitsbergen) w okresie od 5 lipca do 31 sierpnia 2006 r.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions on the Kaffiöyra Plain (NW Spitsbergen) from 5th July to 31st August 2006.

Tytuł całości: Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia = Abiotic environment of Spitsbergen in 2005 and 2006 in a global warming conditions / red. R. Przybylak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 147-164, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


130/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Przybylak Rajmund, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Działalność naukowa.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 49-92, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


131/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Spis publikacji pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii UMK w latach 1947-2007.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 111-149


132/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Historia meteorologii i klimatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1947-2007.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 7-47, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


133/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Vizi Zsuzsanna.

Tytuł oryginału: Minima i maksima dobowe temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2005.

Tytuł całości: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Toruń, 11-13 października 2007 r. : streszczenia / [red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak].

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii UMK : 2007

Opis fizyczny: S. 83-84, streszcz. ang.


134/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1988-2006.

Tytuł całości: Program zintegrowanego monitoringu środowiska a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007 : [streszczenia referatów] / przew. kom. org. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Izabelin, Kampinoski Park Narodowy ; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : 2007

Opis fizyczny: S. 18


135/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2007

Opis fizyczny: S. 237-244, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


136/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Gluza Andrzej, Hojan Marcin, Migała Krzysztof, Sikora Sebastian, Siwek Krzysztof, Zwoliński Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim i jego przyczyny.

Tytuł całości: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007), sesja sprawozdawcza : projekt zamawiany PBZ-KBN-108/PO4/2004 / red. Andrzej Gaździcki, Wojciech Majewski i Dariusz Puczko.

Adres wydawniczy: [Warszawa], [Inst. Geofizyki PAN] : 2007

Opis fizyczny: S. 46-48, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


137/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Głowacki Piotr.

Tytuł oryginału: Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia / red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Piotr Głowacki.

Tytuł równoległy: Abiotic environment of Spitsbergen in 2005 and 2006 in a global warming conditions.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 285 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


138/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 165, [2] s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 107-109

Punktacja MNiSW: 10.000


139/263


Autorzy: Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007), Toruń, 11-13 października 2007 r. : streszczenia / [red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak].

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii UMK : 2007

Opis fizyczny: 114 s., il.


140/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1998-2006.

Tytuł równoległy: Cooling power of the air in Koniczynka in the period 1998-2006.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Anny Andrzejewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kampinoski Park Narodowy : 2007

Opis fizyczny: S. 91-100, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


141/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmiany klimatu w Antarktyce.

Tytuł całości: Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe / pod red. Anny Styszyńskiej i Andrzeja A. Marsza.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 7-42, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


142/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Mean and extreme wind velocities in Central Europe 1951-2005 : (on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis project)

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 69-78, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / ed.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


143/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Poland's climate extremes index 1951-2005.

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 47-58, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / eds.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


144/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Variability to global solar radiation in Central Europe during the period 1951-2005 : (on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis project)

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 59-68, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / ed.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


145/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Poland's climate extremes index in the period from 1951 to 2000.

Tytuł całości: Climate variability and extremes during the past 100 years, 24-26 July 2006, Gwatt near Thun, Switzerland, abstracts.

Adres wydawniczy: [Bern, University of Bern] : 2006

Opis fizyczny: S. [17-18]


146/263


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Mean and extreme wind speed in Poland during the period 1951-2005 on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis.

Tytuł całości: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context, International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006 : book of abstracts / [eds. J. Jania, Z. W. Kundzewicz].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Institute of Geography and Spatial Management, Polish Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 102-103, il.


147/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Variability of solar radiation in Central Europe during the period 1951-2005 based on the NCEP/NCAR reanalysis.

Tytuł całości: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context, International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006 : book of abstracts / [eds. J. Jania, Z. W. Kundzewicz].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Institute of Geography and Spatial Management, Polish Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 137-139, il.


148/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Homogenisation of air temperature series from Antarctic.

Tytuł całości: Fifth seminar for homogenization and quality control in climatological databases, Budapest, Hungary, 29 May - 2 June 2006.

Adres wydawniczy: Budapest : 2006

Opis fizyczny: S. 19


149/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2002.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 141-147, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


150/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Indeks ekstremalności klimatu Europy Środkowej w okresie 1951-2000.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 240-248, il., wykr.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


151/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań meteorologicznych, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin - Nałęczów, 8-10 czerwca 2006 : streszczenia referatów i posterów

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 41-43


152/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński

Adres wydawniczy: Warszawa, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska : 2006

Opis fizyczny: S. 195-202, il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


153/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Stacja Bazowa Koniczynka.

Tytuł całości: Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / red. tomu Robert Kruszyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Inspekcja Ochrony Środowiska : 2006

Opis fizyczny: S. 139-172, il., tab.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


154/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji / pod red. Lecha Krzysztofiaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : 2006

Opis fizyczny: S. 103-113, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


155/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 61

Opis fizyczny: S. 208-217, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


156/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w roku hydrologicznym 2004.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r.

Adres wydawniczy: [Wigry, s.n.] : 2005

Opis fizyczny: S. 43-45


157/263


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r.

Adres wydawniczy: [Wigry, s.n.] : 2005

Opis fizyczny: S. 16-18, tab.


158/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ Oscylacji Antarktycznej na przebieg temperatury powietrza na Antarktydzie.

Tytuł równoległy: Influence of the Antarctic Oscillation on the air temperature on the Antarctica.

Tytuł całości: Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach, XXXI Sympozjum Polarne z udziałem gości zagranicznych, Kielce, 12-14 września 2005 : streszczenia = Functioning of polar regions and contemporary and relic features of its landscape : XXXI Polar Symposium with participation visitors from foreign countries, Kielce, 12-14 September 2005 : résumé / pod red. Marka Jóźwiaka i Rafała Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Oficyna Wydawnicza Text : 2005

Opis fizyczny: S. 54-59, il.

Uwagi: Bibliogr.


159/263


Autorzy: Kejna Marek, Lagun Viktor.

Tytuł oryginału: Wpływ Oscylacji Antarktycznej na temperaturę powietrza na Antarktydzie.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, XXXI Sympozjum Polarne = XXXI Polar Symposium / pod red. Marka Jóźwiaka i Rafała Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Akademia Świętokrzyska, Oficyna Wydawnicza Text : 2005

Opis fizyczny: S. 69-77, il.

Uwagi: Bibliogr.


160/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński

Adres wydawniczy: Warszawa, Inspekcja Ochrony Środowiska : 2005

Opis fizyczny: S. 166-171, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Punktacja MNiSW: 6.000


161/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003.

Tytuł równoległy: Air humidity at Koniczynka (Chełmno Lakeland) in the years 1994-2003

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 109-117, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


162/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego na Antarktydzie.

Tytuł równoległy: Annual course of the atmospheric pressure on the Antarctic.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 7-16, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


163/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 44-46

Uwagi: Bibliogr.


164/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Albedo powierzchni Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen).

Tytuł całości: Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Mariana Puliny, Zbigniewa Zwolińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2004

Opis fizyczny: S. 49-51, il.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


165/263


Autorzy: Kejna Marek, Lagun Viktor.

Tytuł oryginału: Porównanie warunków klimatycznych na stacjach H. Arctowskiego i Bellingshausen (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Pd.) w latach 1977-1999.

Tytuł równoległy: Comparison of the climatic conditions ar Arctowski and Bellingshausen stations (King George Island, South Shetland Islands) in the years 1977-1999.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne / pod red. Anny Styszyńskiej i Andrzeja A. Marsza.

Adres wydawniczy: Gdynia, Akademia Morska : 2004

Opis fizyczny: S. 149-166, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


166/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Inspekcja Ochrony Środowiska : 2004

Opis fizyczny: S. 177-182, il.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


167/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Tytuł równoległy: Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: 437 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


168/263


Autorzy: Kejna Marek, Łagun Wiktor.

Tytuł oryginału: Porównanie warunków klimatycznych na stacjach H. Arctowskiego i Bellinshausen (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Pd.) w latach 1977-1999.

Tytuł całości: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004, streszczenia wystąpień / pod red. Anny Styszyńskiej i Andrzeja A. Marsza.

Adres wydawniczy: Gdynia, Katedra Meteorologii I Oceanologii Nautycznej Akademii Morskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 73-78, tab.

Uwagi: Biliogr.


169/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Warunki klimatyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2002.

Tytuł równoległy: Climate conditions at Koniczynka (Chełmno Lakeland) in the years 1994-2002.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji = Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 131-146, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


170/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Amplituda dobowa temperatury powietrza na Antarktydzie.

Tytuł równoległy: Diurnal air temperature range on the Antarctic.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 7-18, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


171/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków klimatycznych w Koniczynce w latach 1994-2002.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 56-59, il.

Uwagi: Bibliogr.


172/263


Autorzy: Kejna Marek, Wojtczak Henryka.

Tytuł oryginału: Struga Toruńska : charakterystyka hydrologiczna i jakość wód.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 147-149, il.


173/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 137-139, il.


174/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Pomiary meteorologiczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 140-142, il.


175/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The climate of the Polish Antarctic Station Arctowski.

Tytuł całości: Gìdrometeorologìâ ì ohorona navkolišn'ogo seredoviŝa, 2002, dopovìdì do ûvìlejnoï konferencìï, prisvâčenoï 70-rìččû utvorennâ Odes'kogo Deržavnogo Èkologìčnogo Unìversitetu.

Adres wydawniczy: Odesa, Odes'kij Deržavnij Èkologìčnij Unìversitet : 2003

Opis fizyczny: S. 151-157, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


176/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Koniczynka.

Tytuł całości: Polskie terenowe stacje geograficzne / [koordynator Kazimierz Krzemień].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 47-50, il.

Uwagi: Bibliogr.


177/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku / red. Wioleta Ślachciak, Jacek Goszczyński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, WIOŚ : 2003

Opis fizyczny: S. 177-182, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


178/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Influence of volcanic eruptions to the air temperature in Antarctic.

Tytuł równoległy: Wpływ wybuchów wulkanów na temperaturę powietrza na Antarktydzie.

Tytuł całości: The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes, XXIX International Polar Symposium, Kraków, 19-21 September 2003 = Funkcjonowanie ekosystemów polarnych na tle globalnych zmian środowiska : XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Kraków, 19-21 września 2003 / red. Maria Agata Olech.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 199-206, il.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.


179/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 162 s.


180/263


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł równoległy: Ground temperature in Koniczynka in the years 1994-2001.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska] : 2003

Opis fizyczny: S. 88-95, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


181/263


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł równoległy: Thermal seasons in Koniczynka in the years 1994-2001.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska] : 2003

Opis fizyczny: S. 96-103, wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


182/263


Autorzy: Dziadowiec Helena, Jonczak Jerzy, Czarnecki Adam, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wieloletnia dynamika zawartości węgla organicznego w poziomie orno-próchnicznym gleb intensywnie rolniczo użytkowanych.

Tytuł równoległy: Long-term dynamic of soil organic carbon content in plough horizon of intensive cultivated soils.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska] : 2003

Opis fizyczny: S. 166-172, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


183/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Człowiek i środowisko.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 12 nr 10

Opis fizyczny: S. 22, il.

Uwagi: XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego


184/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Trends of air temperature of the Antarctic during the period 1958-2000.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 24 no. 2

Opis fizyczny: S. 99-126, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


185/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmiany trendu temperatury powietrza na Antarktydzie w latach 1958-2000.

Tytuł równoległy: Change of air temperature range on the Antarctic in the years 1958-2000.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 7-26, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


186/263


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska] : 2002

Opis fizyczny: S. 33-35, tab.


187/263


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska] : 2002

Opis fizyczny: S. 25-28, tab.


188/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The climate of the Polish Antarctic Station Arctowski in the years 1977-2000.

Tytuł całości: Gidrometeorologija i ohorana navkolishnogo seredovishcha.

Adres wydawniczy: Odesa, Odeskij Derzavnij Ekologichnyj Universitet : 2002

Opis fizyczny: S. 56-57

Uwagi: Międzynarodowa konferencja z okazji 70-lecia utworzenia Odeskiego Ekologicznego Uniwersytetu

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


189/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy temperatury powietrza na Antarktydzie.

Tytuł równoległy: Daily courses of air temperature on Antarctic.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Grzegorza Rachlewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2002

Opis fizyczny: S. 161-171, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


190/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1999.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions on the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in summer season 1999.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 55-65, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


191/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Przebieg roczny temperatury powietrza na Antarktydzie.

Tytuł równoległy: Annual course of air temperature on the Antarctic.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 5-19, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


192/263


Autorzy: Kejna Marek, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994-2000.

Tytuł równoległy: Wind direction and velocity at Koniczynka (Chełmża Plain) in the period 1994-2000.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza = The integrated monitoring of the environment in Poland : the functioning and monitoring of geoekosystems including air pollution / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski.

Adres wydawniczy: Kielce, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 127-135, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


193/263


Autorzy: Uscka Joanna, Marciniak Kazimierz, Wójcik Gabriel, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1996-2000.

Tytuł równoległy: Cloudiness and sunshine duration in Koniczynka (Chełmża Plain) in the period 1996-2000.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza = The integrated monitoring of the environment in Poland : the functioning and monitoring of geoekosystems including air pollution / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski.

Adres wydawniczy: Kielce, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 117-126, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


194/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka" : 2000

Opis fizyczny: S. 24-26, il., tab.


195/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka" : 2000

Opis fizyczny: S. 26-28, il., tab.


196/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Siwek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of weather conditions on Spitsbergen in summer season 1999.

Tytuł równoległy: Przestrzenne zróżnicowanie warunków pogodowych na Spitsbergenie w sezonie letnim 1999 r.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, the 27th International Polar Symposium, Toruń, 1-3 December 2000 : Polish polar research at the turn of the 21st century / [ed. committee Marek Grześ, Krzysztof Roman Lankauf, Ireneusz Sobota].

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 191-201, tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.500


197/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Albedo of the Waldemar glacier surface (Spitsbergen) in summer season 1999.

Tytuł równoległy: Albedo powierzchni lodowca Waldemara (Spitsbergen) w sezonie letnim 1999 roku.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, the 27th International Polar Symposium, Toruń, 1-3 December 2000 : Polish polar research at the turn of the 21st century / [ed. committee Marek Grześ, Krzysztof Roman Lankauf, Ireneusz Sobota].

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 181-190, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


198/263


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Siwek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie warunków pogodowych na Spitsbergenie w sezonie letnim 1999 r.

Tytuł całości: Polskie badania polarne u progu XXI wieku, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń 2000 : materiały konferencyjne : streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 24


199/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Albedo powierzchni lodowca Waldemara (Spitsbergen) w sezonie letnim 1999 roku.

Tytuł całości: Polskie badania polarne u progu XXI wieku, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń 2000 : materiały konferencyjne : streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 23


200/263


Autorzy: Kejna Marek, Wójcik Gabriel.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, WIOŚ : 2000

Opis fizyczny: S. 159-165, il.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


201/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Spis prac prof. dra hab. Gabriela Wójcika opublikowanych w latach 1959-2000.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 21-34


202/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na obszarze SSSI nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 1996 r.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 157-181, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


203/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na Kaffiöyrze (NW Spitsbergen) w okresie od 13 lipca do 9 września 1999 roku.

Tytuł równoległy: Meteorological conditions at Kaffiöyra (NW Spitsbergen) in the period 13.07-9.09.1999.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2000, 2002

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 93-110, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


204/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Pokrywa śnieżna w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w latach 1978-1996.

Tytuł równoległy: Snow cover in the vicinity of the Arctowski Station (South Shetland Islands, Antarctic) in the period 1978-1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 2000, 2002

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 79-93, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


205/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Meteorological conditions on the SSSI No 8 (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica in 1996.

Tytuł całości: Ecology of Antarctic coastal oasis : symposium, Valtice, Czech Republic, 21-24 September 1999 : abstract of papers / ed. Pavel Prošek, Kamil Láska.

Adres wydawniczy: Brno, Masaryk University : 1999

Opis fizyczny: S. 10

Uwagi: a


206/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Influence of Adélie Penguin Colony on the temperature of the air layer near the surface (King George Island, Antarctica) in spring 1996.

Tytuł równoległy: Wpływ pingwiniska Adélie na temperaturę w przypowierzchniowej warstwie powietrza (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) na wiosnę 1996 r.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, 26th International Polar Symposium, Lublin, 18-20 June 1999 : the Polish polar research : the 25th Jubilee of the Polar Club of the Polish Geographical Society / ed. Janina Repelewska-Pękalowa.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1999

Opis fizyczny: S. 113-119, il., tab., wykr. ; streszcz. pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


207/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Air temperature in the Admirality Bay region (King George Island, Antarctica) in the period 1977-1996 according to meteorological date from the Arctowski Station.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 128 s., [2] k. tabl. kolor., il., streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr. s. 111-124

Punktacja MNiSW: 24.000


208/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Arctowski 1996 : rocznik meteorologiczny / red. Marek Kejna, Kamil Láska.

Tytuł równoległy: Arctowski 1996 : meteorological yearbook.

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: IX, 42 s., il., tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


209/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Weather conditions at Arctowski Station, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica in 1996.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 203-220, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


210/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Air temperature on King George Island, South Shetland Islands, Antarctic.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 183-201, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


211/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of ground temperature in the region of Arctowski Station, King George Island, Antarctica in 1996.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 221-241, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


212/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura powietrza w wybranych ekotopach w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonie letnim 1995/1996.

Tytuł równoległy: Air temperatures of selected ecotopes in the vicinity of the Arctowski Station (King George Island, Antarctica) in summer 1995/1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 131-142, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


213/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Charakterystyka hydrologiczna jeziora Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 1996 r.

Tytuł równoległy: Hydrological characteristic of Arctowski Lake (King George Island, Antarctica) in 1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 143-151, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


214/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1997.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek - Storkowo, 2-4 września 1998 : streszczenia referatów / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM : 1998

Opis fizyczny: S. 32-34, tab., wykr.


215/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil, Caputa Zbigniew.

Tytuł oryginału: Recession of the Ecology Glacier (King George Island) in the period 1961-1996.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, 25th International Polar Symposium : the 100th anniversary of prof. Henryk Arctowski's and prof. Antoni Bolesław Dobrowolski's participation in the Belgica expedition to the Antarctic in 1887-1889 / ed. by Piotr Głowacki & Jacek Bednarek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences : 1998

Opis fizyczny: S. 121-128, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


216/263


Autorzy: Kejna Marek, Zwolska Iwona.

Tytuł oryginału: Oscillation of the temperature across 0oC at the H. Arctowski Station (King George Island, Antarctica) in the years 1985-1989.

Tytuł całości: XXV Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Warszawa, 16-17 września 1998, materiały konferencyjne / red. Jacek Bednarek, Zbigniew Caputa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Geofizyki PAN : 1998

Opis fizyczny: S. 37, il.

Uwagi: a


217/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil, Caputa Zbigniew.

Tytuł oryginału: Recession of the Ecology Glacier (King George Island, Antarctica) in the period 1961-1996.

Tytuł całości: XXV Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Warszawa, 16-17 września 1998, materiały konferencyjne / red. Jacek Bednarek, Zbigniew Caputa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Geofizyki PAN : 1998

Opis fizyczny: S. 36

Uwagi: a


218/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Przewodnictwo elektrolityczne opadów atmosferycznych.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 = The integrated monitoring of the environment : state of geoecosystems of Poland in 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1998

Opis fizyczny: S. 135-136, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 158-160


219/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Stany i temperatura wody w Strudze Toruńskiej.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 = The integrated monitoring of the natural environment : state of geoecosystems of Poland in 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1998

Opis fizyczny: S. 136-137, tab.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 158-160


220/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, Zwolska Iwona.

Tytuł oryginału: Warunki hydrometeorologiczne.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 = The integrated monitoring of the natural environment : state of geoecosystems of Poland in 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1998

Opis fizyczny: S. 127-133, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 158-160

Punktacja MNiSW: 3.000


221/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wody podziemne.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 = The integrated monitoring of the natural environment : state of geoecosystems of Poland in 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1998

Opis fizyczny: S. 140-144, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 158-160


222/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy temperatury powietrza na Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w latach 1985-1989.

Tytuł równoległy: Diurnal course of air temperature at the H. Arctowski Station (King George Island, Antarctica) in the years 1985-1989.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 77-92, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


223/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Dependence of weather conditions on wind direction at the Arctowski Station (South Shetland Islands, Antarctica) in 1996.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, 24th Polar Symposium / ed. by Piotr Głowacki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences : 1997

Opis fizyczny: S. 153-157, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


224/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Zamarzanie i odmarzanie gruntu w rejonie stacji H. Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w 1996 r.

Tytuł całości: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych, Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. : streszczenia referatów i komunikatów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1997

Opis fizyczny: S. 25-27, il.

Uwagi: a


225/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna.

Tytuł oryginału: Obserwacje meteorologiczne na Ziemi Oskara II (Spitsbergen) i w Oazie Bungera (Antarktyda) : sezony letnie 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1989 / red. G. Wójcik, K. Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1997

Opis fizyczny: XIV, [2] k. tabl. kolor., 412 s.

Uwagi: Tekst równol. pol i ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


226/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Rok w Antarktyce : XX Wyprawa Antarktyczna PAN.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 6 nr 4

Opis fizyczny: S. 20-21, il.

Uwagi: a


227/263


Autorzy: Caputa Zbigniew, Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Akumulacja śniegu na Lodowcu Ekologii (King George Island, Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku.

Tytuł równoległy: Accumulation of snow on Ecology Glacier (King Georga Island, South Shetland Islands, Antarctica) in 1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 125-142, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


228/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Warunki pogodowe na Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku.

Tytuł równoległy: Weather conditions at the H. Arctowski Station (South Shetland Islands, Antarctica) in 1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 91-108, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


229/263


Autorzy: Kejna Marek, Láska Kamil.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu na Stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) w 1996 roku.

Tytuł równoległy: Ground temperature at the Arctowski Station (South Shetland Islands) in 1996.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 109-124, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


230/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Wójcik Gabriel.

Tytuł oryginału: Obserwacje meteorologiczne w ośrodku badawczym biologii stosowanej UMK i stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka, 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1996

Opis fizyczny: S. 151-157, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


231/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wyprawa polarna PAN na Antarktydę.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 12, il.

Uwagi: a


232/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne na stacji H. Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w latach 1986-1989.

Tytuł równoległy: Influence of synoptic situations on the air temperature at Arctowski Station (King George Island, Antactica) in the years 1986-1989.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 177-192, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


233/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki pogodowe na stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd., Antarktyka) na tle cyrkulacji atmosferycznej w latach 1986-1989.

Tytuł całości: Jedność środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, XXII Sympozjum Polarne = Unity of Arctic and Antarctic natural environment : XXII Polar Symposium, Zamek Książ, 27-28 X 1995 / [oprac. red. Jerzy Pereyma, Jacek Piasecki].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Elma : 1995

Opis fizyczny: S. 35-40, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


234/263


Autorzy: Celmer Tadeusz, Czarnecki Adam, Dziadowiec Helena, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Pawlikowski Tadeusz, Wójcik Gabriel.

Tytuł oryginału: Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w 1994 roku = The integrated monitoring of the environment : state of geoecosystems of Poland in 1994 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1995

Opis fizyczny: S. 79-95, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


235/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Influence of synoptic situations of the cloudiness and sunshines duration in Arctowski Station (South Shetland Islands) in the years 1986-1989.

Tytuł całości: 60 years of Polish research of Spitsbergen, XXI Polar Symposium, Warszawa, Poland, September 23-24, 1994 / ed. by Maciej S. Zalewski.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences : 1994

Opis fizyczny: S. 209-213, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


236/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki synoptyczne występowania najwyższych i najniższych średnich dobowych temperatur powietrza w stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd.) w latach 1986-1989.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 35-42, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


237/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) a natężenie przepływu w cieku Waldemar Północny (zlewnia rzeki Waldemara).

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 155-167, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


238/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wskaźniki cyrkulacji atmosfery dla stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd.) w latach 1986-1989.

Tytuł równoległy: Indices of atmospheric circulation for the H. Arctowski Station (South Shetland Islands) in the years 1986-1989.

Tytuł całości: Działalność naukowa profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja, sympozjum w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-17 września 1993 roku : streszczenia referatów = Scientific activities of professor Władysław Gorczyński and their continuation : symposium in Nicholas Copernicus University, Toruń, 16-17 September 1993 : summaries of papers / [red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Marek Kejna].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 56-59

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


239/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Działalność naukowa profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja : sympozjum w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-17 września 1993 roku : streszczenia referatów / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Marek Kejna.

Tytuł równoległy: Scientific activities of professor Władysław Gorczyński and their continuation : symposium in Nicholas Copernicus University, Toruń, 16-17 September 1993 : summaries of papers.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 135 s., il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


240/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Dynamika warunków meteorologicznych na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 8.07.-7.09. 1989 r.

Tytuł całości: Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej, Spitsbergen '89, materiały IV Seminarium Polarnego w Toruniu, 26. 09. 1991 r. = Results of investigations of VIII Toruń Polar Expedition, Spitsbergen '89 : materials of 4th Polar Seminary of Toruń, 26th September 1991 / red. nauk. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 31-46, [2] k. tabl. złoż., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


241/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Mezo- i topoklimaty w północnej części regionu Kaffiöyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen).

Tytuł całości: Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej, Spitsbergen '89, materiały IV Seminarium Polarnego w Toruniu, 26. 09. 1991 r. = Results of investigations of VIII Toruń Polar Expedition, Spitsbergen '89 : materials of 4th Polar Seminary of Toruń, 26th September 1991 / red. nauk. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 83-111, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


242/263


Autorzy: Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w wybranych ekotopach na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w lecie 1989 roku.

Tytuł całości: Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej, Spitsbergen '89, materiały IV Seminarium Polarnego w Toruniu, 26. 09. 1991 r. = Results of investigations of VIII Toruń Polar Expedition, Spitsbergen '89 : materials of 4th Polar Seminary of Toruń, 26th September 1991 / red. nauk. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 47-64, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


243/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Termiczno-wilgotnościowa stratyfikacja w przyziemnej warstwie powietrza nad moreną i lodowcem w regionie Ziemi Oskara II (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1989 r.

Tytuł całości: Wyniki badań VIII Toruńskiej Wyprawy Polarnej, Spitsbergen '89, materiały IV Seminarium Polarnego w Toruniu, 26. 09. 1991 r. = Results of investigations of VIII Toruń Polar Expedition, Spitsbergen '89 : materials of 4th Polar Seminary of Toruń, 26th September 1991 / red. nauk. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 65-82, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


244/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Types of atmospheric circulation in the region of H. Arctowski Station (South Shetland Islands) in the years 1986-1989.

Tytuł równoległy: Typy cyrkulacji atmosferycznej w rejonie stacji H. Arctowskiego (Południowe Szetlandy) w latach 1986-1989.

Tytuł całości: XX Polar Symposium, man impact on polar environment, Lublin, Poland, June, 3-5, 1993 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1993

Opis fizyczny: S. 369-378, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


245/263


Autorzy: Kejna Marek, Dzieniszewski Mirosław.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne na Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 26 VI - 31 VIII 1985 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 43-54, [2] k. tab. złoż., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


246/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Kaffiöyra region air temperature and humidity vertical distributions in the polar summer.

Tytuł całości: Geography is discovery, 27th International Geographical Congress, Washington, August 9-14, 1992 : technical program abstracts IGC '92 / [ed. by Anthony R. de Souza].

Adres wydawniczy: Washington, The Congress : 1992

Opis fizyczny: S. 515

Uwagi: a


247/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura i opady a cyrkulacja atmosferyczna w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-1989.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1992

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 96-102, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


248/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Próba wydzielenia termicznych pór roku w stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd.) w latach 1978-1989.

Czasopismo: Problemy Klimatologii Polarnej

Rocznik: 1992

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 21-29, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


249/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Informacja o badaniach meteorologicznych i ekologicznych w Stacji Ekologii Roślin w Olku koło Torunia.

Tytuł całości: Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego, metodologia, metodyka, założenia realizacyjne : seminarium, Szczecin - Storkowo, 10-11 października 1991 : streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1991

Opis fizyczny: S. 25-26

Uwagi: a


250/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The rate of ground thawing in relation to atmospheric conditions and temperature on Kaffiöyra (NW Spitsbergen) in the summer of 1985.

Tytuł całości: Polar Session, arctic environment research, Lublin, Poland, April 1991 = Sesja Polarna : z badań środowiska naturalnego Arktyki, Lublin, kwiecień 1991 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1991

Opis fizyczny: S. 267-276, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


251/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Vertical ground temperature distribution in some chose ecotopes on Kaffiöyra (NW Spitsbergen) in the summer of 1989.

Tytuł całości: Polar Session, arctic environment research, Lublin, Poland, April 1991 = Sesja Polarna : z badań środowiska naturalnego Arktyki, Lublin, kwiecień 1991 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1991

Opis fizyczny: S. 277-288, tab., wykr.; streszcz. pol.

Seria: (Spitsbergen Geographical Expeditions)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


252/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Roczny rozkład częstości kierunków oraz roczny i dobowy przebieg prędkości wiatru w Hornsundzie (SW Spitsbergen).

Tytuł całości: Współczesne badania topoklimatyczne / pod red. Stanisława Baca.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1991

Opis fizyczny: S. 351-363, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Seria A: Geografia Fizyczna ;5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


253/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Przebieg odmarzania gruntu na równinie Kaffiöyra (NW Spistbergen) w lacie 1989 r.

Tytuł całości: XVIII Sympozjum Polarne, Szczecin - Świnoujście, 10-12 maja 1991 r., abstrakty.

Adres wydawniczy: Szczecin, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 1991

Opis fizyczny: S. 27, il.; streszcz. ang.

Uwagi: a


254/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Termiczne pory roku na stacji H. Arctowskiego (Szetlandy Pd.) w latach 1978-89.

Tytuł całości: XVIII Sympozjum Polarne, Szczecin - Świnoujście, 10-12 maja 1991 r., abstrakty.

Adres wydawniczy: Szczecin, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 1991

Opis fizyczny: S. 16, streszcz. ang.

Uwagi: a


255/263


Autorzy: Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Warunki pogodowe na równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1989 r.

Tytuł całości: XVIII Sympozjum Polarne, Szczecin - Świnoujście, 10-12 maja 1991 r., abstrakty.

Adres wydawniczy: Szczecin, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 1991

Opis fizyczny: S. 26, streszcz. ang.

Uwagi: a


256/263


Autorzy: Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie temperatury gruntu na Kaffiöyrze (NW Spitsbergen) w lecie 1989 r.

Tytuł całości: XVIII Sympozjum Polarne, Szczecin - Świnoujście, 10-12 maja 1991 r., abstrakty.

Adres wydawniczy: Szczecin, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 1991

Opis fizyczny: S. 17, il.; streszcz. ang.

Uwagi: a


257/263


Autorzy: Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Termiczno-wilgotnościowa stratyfikacja powietrza w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1989.

Tytuł całości: XVIII Sympozjum Polarne, Szczecin - Świnoujście, 10-12 maja 1991 r., abstrakty.

Adres wydawniczy: Szczecin, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 1991

Opis fizyczny: S. 36, streszcz. ang.

Uwagi: a


258/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: The differences in ground temperature between chosen ecotopes of polar environment on Kaffiöyra (NW Spitsbergen) in summer 1985.

Tytuł całości: Periglacial phenomena of western Spitsbergen, Polar Session, Lublin, Poland, April 1990 = Zjawiska peryglacjalne zachodniego Spitsbergenu : Sesja Polarna, Lublin, kwiecień 1990 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1990

Opis fizyczny: S. 245-252, tab., wykr.; streszcz. pol.

Seria: (Spitsbergen Geographical Expeditions = Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


259/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: A dynamics of summer ground thawing due to meteorological conditions on the basis of Kaffiöyra Plain studies (NW Spitsbergen) in the period 1979-1989.

Tytuł całości: Periglacial phenomena of western Spitsbergen, Polar Session, Lublin, Poland, April 1990 = Zjawiska peryglacjalne zachodniego Spitsbergenu : Sesja Polarna, Lublin, kwiecień 1990 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1990

Opis fizyczny: S. 267-278, tab., wykr.; streszcz. pol.

Seria: (Spitsbergen Geographical Expeditions = Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


260/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Year-to-year changes of ground temperature in the period 1975-1979 on the Kaffiöyra Plain (NW Spitsbergen).

Tytuł całości: Periglacial phenomena of western Spitsbergen, Polar Session, Lublin, Poland, April 1990 = Zjawiska peryglacjalne zachodniego Spitsbergenu : Sesja Polarna, Lublin, kwiecień 1990 / [oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala].

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1990

Opis fizyczny: S. 233-243, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Seria: (Spitsbergen Geographical Expeditions = Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


261/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wiatry fenowe na Kaffiöyra (NW Spitsbergen) na tle ogólnej cyrkulacji atmosfery w lecie 1985 roku.

Tytuł całości: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, XVI Sympozjum Polarne, Toruń, 19-20 września 1989 r. / red. Antoni Olszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1989

Opis fizyczny: S. 175-178, il., wykr

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


262/263


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie temperatury i prężności pary wodnej w sezonie letnim pomiędzy równiną Kaffiöyra i lodowcem Waldemara (NW Spitsbergen).

Tytuł całości: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, XVI Sympozjum Polarne, Toruń, 19-20 września 1989 r. / red. Antoni Olszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1989

Opis fizyczny: S. 170-172, tab.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


263/263


Autorzy: Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wiatry bryzowe na Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w lecie 1985 roku.

Tytuł całości: Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych, XVI Sympozjum Polarne, Toruń, 19-20 września 1989 r. / red. Antoni Olszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1989

Opis fizyczny: S. 179-182, il., wykr.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.