ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Svyashchennikov P.N., Uscka-Kowalkowska Joanna, Wyszyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Solar radiation in the Arctic during the Early Twentieth Century Warming (1921-1950) : presenting a compilation of newly available data.

Czasopismo: Journal of Climate

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 34 no. 1

Opis fizyczny: S. 21-37, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1175/JCLI

Impact Factor: 5.707

Punktacja MNiSW: 200.000


2/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010.

Tytuł równoległy: Direct solar radiation in Poland in the years 1966-2010.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 257 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 226-232.

Punktacja MNiSW: 80.000


3/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Badania klimatu miejskiego w Toruniu prowadzone przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii UMK : zarys historii i uzyskanych wyników.

Tytuł równoległy: Research on the urban climate of Toruń by the Department of Meteorology and Climatology of NCU : an overview of history and results.

Czasopismo: Acta Geographica Lodziensia

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 108

Opis fizyczny: S. 93-107, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/AGL

Punktacja MNiSW: 20.000


4/122


Autorzy: Markowicz Krzysztof M., Zawadzka Olga, Posyniak Michał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Long-term variability of aerosol optical depth in the Tatra Mountain region of Central Europe.

Czasopismo: Journal of Geophysical Research. Atmospheres

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 124 no. 6

Opis fizyczny: S. 3464-3475, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1029/2018JD028846

Impact Factor: 3.821

Punktacja MNiSW: 100.000


5/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Strugi Toruńskiej.

Tytuł całości: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Mikołaja Majewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski : 2018

Opis fizyczny: S. 193-234, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Zmienność promieniowania słonecznego w cyklu dobowym i rocznym w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2003-2016.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych / pod red. Witolda Bochenka i Małgorzaty Kijowskiej-Strugała.

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Badawcza IGiPZ PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 119-124, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 32)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Solar radiation variability at Koniczynka near Toruń (Central Poland) in the years 2003-2016.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 15

Opis fizyczny: S. 27-40, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


8/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 313 s., il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/122


Autorzy: Kuczmowski Wojciech, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2016.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 223-230, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Stacja Bazowa Koniczynka.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu / red. Marek Kejna i Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 45-53, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;vol. 31)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Posyniak Michał, Markowicz Krzysztof M., Podgórski Jerzy.

Tytuł oryginału: Comparison of the Linke turbidity factor in Warsaw and in Belsk.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 71-81, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


12/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Markowicz Krzysztof M., Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Conditions influencing incoming global solar radiation in Hornsund (Spitsbergen) in spring 2015.

Czasopismo: Polish Polar Research

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 38 no. 3

Opis fizyczny: S. 333-349

Uwagi: 10.1515/popore

Impact Factor: 1.231

Punktacja MNiSW: 20.000


13/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Spatial distribution of air temperature in Toruń (Central Poland) and its causes.

Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 127 no. 1

Opis fizyczny: S. 441-463, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2015]
Uwagi: Publikacja sprawozdana w ramach Ankiety Jednostki Naukowej 2013-2016 z datą wydania: 2015.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00704

Impact Factor: 2.321

Punktacja MNiSW: 30.000


14/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Badania zmienności przestrzennej całkowitego promieniowania słonecznego w mieście na przykładzie Torunia w 2012 r.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin, 12-14 września 2016 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2016

Opis fizyczny: S. 15-16


15/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Porównanie prękości wiatru zmierzonej anemometrami czaszowym i ultradźwiękowym w Toruniu.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin, 12-14 września 2016 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2016

Opis fizyczny: S. 42, il.


16/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Markowicz Krzysztof M., Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania dopływu całkowitego promieniowania słonecznego wiosną w Hornsundzie (Spitsbergen).

Tytuł całości: XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, 13 maja 2016

Adres wydawniczy: Sopot, Instytut Oceanologii PAN : 2016

Opis fizyczny: 1 s.


17/122


Autorzy: Lew Bartosz, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Clear sky atmosphere at cm-wavelengths from climatology data.

Czasopismo: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 455 no. 3

Opis fizyczny: S. 2901-2917, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1093/mnras

Impact Factor: 4.961

Punktacja MNiSW: 35.000


18/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, Przybylak Rajmund, Kunz Mieczysław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.

Tytuł równoległy: Diversity of biometeorological conditions in Toruń and its suburban area in 2012

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 88 z. 1

Opis fizyczny: S. 87-108, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


19/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie : średnia roczna ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 48, 1 mapa


20/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza : średnia roczna ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 51, 1 mapa


21/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Usłonecznienie : średnia suma roczna ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 48, 1 mapa


22/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Liczba dni pogodnych : średnia suma roczna ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 48, 1 mapa


23/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Liczba dni pochmurnych : średnia suma roczna ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 48, 1 mapa


24/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie i usłonecznienie 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


25/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


26/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Polsce.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 21-23 września 2015 r. : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Oddział Łódzki : 2015

Opis fizyczny: S. 25, wykr.


27/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Spatial and temporal changes of air temperature in Toruń (central Poland) in 2012.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 21-23 września 2015 r. : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Oddział Łódzki : 2015

Opis fizyczny: S. 19


28/122


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/122


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


30/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na usłonecznienie w Koniczynce k/Torunia w latach 1999-2013.

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on sunshine duration in Koniczynka near Toruń in the years 1999-2013.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 70 no. 2

Opis fizyczny: S. 131-147, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/b

Punktacja MNiSW: 9.000


31/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Comparison of the predicted insulation of clothing in Toruń and Koniczynka in the years 1998-2012.

Czasopismo: Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 47 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-67, il., tab.

Punktacja MNiSW: 14.000


32/122


Autorzy: Markowicz Krzysztof M., Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Long-term and seasonal variability of the aerosol optical depth at Mount Kasprowy Wierch (Poland).

Czasopismo: Journal of Geophysical Research

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 120 no. 5

Opis fizyczny: S. 1865-1879, tab.

Uwagi: 10.1002/2014JD022580

Impact Factor: 3.318

Punktacja MNiSW: 40.000


33/122


Autorzy: Strzyżewski Tomasz, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku.

Tytuł równoległy: The diversity of wind speed and directions in Toruń (central Poland) in 2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 67

Opis fizyczny: S. 79-89, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


34/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Maszewski Rafał, Kunz Mieczysław, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Diversity of air temperature and humidity in Toruń in 2012.

Tytuł całości: IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


35/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Maszewski Rafał, Araźny Andrzej, Kunz Mieczysław, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Global solar radiation in Toruń and its suburban area in 2012.

Tytuł całości: IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


36/122


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Wizualizacja kartograficzna rozkładu przestrzennego wybranych elementów meteorologicznych pozyskanych z obszaru Torunia.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 67-68


37/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 7 / ed.-in-chief Rajmund Przybylak ; ed. by R. Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska and Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 156 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.2478/bgeo


38/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation of global solar radiation in Toruń and its suburban area (Central Poland) in 2012.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2014

Szczegóły: No. 7

Opis fizyczny: S. 27-56, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


39/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011-2012.

Tytuł równoległy: Radiation balance in Koniczynka near Toruń in the years 2011-2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 63

Opis fizyczny: S. 26-42, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


40/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kunz Mieczysław, Maszewski Rafał, Araźny Andrzej, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku.

Tytuł równoległy: Diversity of air humidity in the area of Toruń in 2012.

Czasopismo: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 66

Opis fizyczny: S. 393-409, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


41/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej.

Tytuł oryginału: Bilans promieniowania w Koniczynce k. Torunia w latach 2011-2012.

Tytuł równoległy: Radiation balance in Koniczynka near Toruń in the years 2011-2012.

Tytuł całości: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie, streszczenia prac.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawnictwo] : 2013

Opis fizyczny: S. 32


42/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg roczny składowych bilansu promieniowania w Stacji ZŚMP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2011-2012.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy : XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda, 27-29 maja 2013 r. : materiały / pod red. Lecha Krzysztofiaka.

Adres wydawniczy: Krzywe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wigierski Park Narodowy : 2013

Opis fizyczny: S. 33-35, tab.


43/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: An analysis of the extinction of direct solar radiation on Mt. Kasprowy Wierch, Poland.

Czasopismo: Atmospheric Research

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 134

Opis fizyczny: S. 175-185, tab. wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.atmosres

Impact Factor: 2.421

Punktacja MNiSW: 30.000


44/122


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Miejska wyspa ciepła na przykładzie Torunia : założenia i stan realizacji projektu.

Czasopismo: Okólnik TD : biuletyn informacyjny Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 136

Opis fizyczny: S. 35

Uwagi: XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji "Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska" : streszczenia referatów.


45/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia Słońca DSU12 w Koniczynce k. Torunia w latach 2006-2010.

Tytuł równoległy: Comparison of the results of sunshine duration recording by a Campbell-Stokes heliograph and a Sunshine duration DSU12 at Koniczynka near Toruń in the years 2006-2010.

Czasopismo: Przegląd Geofizyczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 57 z. 1

Opis fizyczny: S. 11-20, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/122


Autorzy: Kunz Mieczysław, Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia : założenia projektu i wstępne wyniki badań.

Tytuł równoległy: Diversity of local climate in Toruń : outline of the project and preliminary results of investigations.

Czasopismo: Roczniki Geomatyki

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 10 z. 3

Opis fizyczny: S. 85-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/122


Autorzy: Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Susze meteorologiczne w rejonie Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2010.

Czasopismo: Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12 z. 2

Opis fizyczny: S. 19-28, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/122


Autorzy: Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Susze meteorologiczne w rejonie stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1951-2010.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 137-139, tab.

Uwagi: Bibliogr.


49/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstremalne warunki pogodowe w 2010 roku w stacji ZMŚP w Koniczynce.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 141-144, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


50/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia słońca DSU12 w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 2006-2010.

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS : III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Zwierzyniec 26-28 września 2011 : streszczenie referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 8-9, tab.


51/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Koniczynce w latach 1994-2009.

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on precipitation in Koniczynka in the years 1994-2009.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji = The integrated monitoring of the environment : the operation of geosystems in the conditions of land use changes and the growing human impact / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Mariusza Samołyka.

Adres wydawniczy: Biała Góra, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM : 2011

Opis fizyczny: S. 109-120, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska ;t. 28)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Tematyka prac magisterskich z meteorologii i klimatologii.

Tytuł całości: Absolwenci klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1952-2009 / red.: Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii. Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 45-49, wykr.


53/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Wyszyński Przemysław, Pospieszyńska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spis magisteriów Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii UMK.

Tytuł całości: Absolwenci klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1952-2009 / red.: Rajmund Przybylak, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii. Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 58-79


54/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji, XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 14-16 kwietnia 2010 / [red. Andrzej Kostrzewski].

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2010

Opis fizyczny: S. 41-43

Uwagi: Bibliogr.


55/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Zakopanem w latach 1960-2003

Tytuł równoległy: Extinction of direct solar radiation in Zakopane in the years of 1960-2003

Tytuł całości: Klimat Polski na tle klimatu Europy, warunki cyrkulacyjne i radiacyjne / pod red. Leszka Kolendowicza

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2010

Opis fizyczny: S. 129-141, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia i Prace z Geografii i Geologii ;nr 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


56/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2009

Tytuł równoległy: Influence of atmospheric circulation on air temperature in Koniczynka near Toruń in the years of 1994-2009

Tytuł całości: Klimat Polski na tle klimatu Europy, warunki cyrkulacyjne i radiacyjne / pod red. Leszka Kolendowicza

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2010

Opis fizyczny: S. 75-89, il.; streszcz. ang.

Seria: (Studia i Prace z Geografii i Geologii ;nr 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


57/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 3 / eds.: Rajmund Przybylak (ed.-in-chief), Andrzej Araźny, Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 171 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


58/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: The oldest heliographic and actinometric measurements in Poland.

Czasopismo: Acta Agrophysica

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 184

Opis fizyczny: S. 24-34, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Meteorology and climatology research / pod red. Jacka Leśnego

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: O pogodzie prawie wszystko : Obserwatorium Meteorologiczne UMK

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 19 nr 5

Opis fizyczny: S. 12-13, il.


60/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 2 / eds.: Rajmund Przybylak (editor-in-chief), Andrzej Araźny, Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 120 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


61/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Najstarsze pomiary heliograficzne i aktynometryczne w Polsce.

Tytuł całości: XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Rola agrometeorologii i klimatologii w badaniu i kształtowaniu środowiska", Mierzęcin 2009 / red. Jacek Leśny, Alina Danielewska.

Adres wydawniczy: Poznań, Katedra Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego : 2009

Opis fizyczny: S. 89-90


62/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007.

Tytuł równoległy: Diurnal course of selected meteorological elements at Koniczynka in the period 2003-2007.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce = The integrated monitoring of the environment : the operation of the natural environment during economic transformations in Poland / pod red. Witolda Bochenka i Małgorzaty Kijowskiej.

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Mała Poligrafia WSD Redemptorystów : 2009

Opis fizyczny: S. 84-94, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


63/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007.

Czasopismo: Acta Agrophysica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 14 no. 1 (170)

Opis fizyczny: S. 203-219, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie bezpośredniego promieniowania słonecznego i jego ekstynkcji w atmosferze w Warszawie i w Mikołajkach.

Czasopismo: Acta Agrophysica

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 14 no. 2 (171)

Opis fizyczny: S. 501-514, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


65/122


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Vizi Zsuzsanna.

Tytuł oryginału: Daily minimum and maximum air temperature in Poland in the years 1951-2005.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 2

Opis fizyczny: S. 35-56, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


66/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Direct solar radiation and atmospheric turbidity in Mikołajki in the years 1971-1980 and 1991-2000.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 2

Opis fizyczny: S. 19-33, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


67/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Direct solar radiation and its extinction by the atmosphere in Warsaw in the years 1960-2003.

Tytuł równoległy: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Warszawie w latach 1960-2003.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast / pod red. Kazimierza Kłysika, Joanny Wibig i Krzysztofa Fortuniaka

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 143-156, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


68/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007.

Tytuł całości: Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu, 33 Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Olsztyn-Dadaj, 10-12 września 2008 : streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych / przew. kom. org. Andrzej Kędziora.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2008

Opis fizyczny: S. 54-55


69/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w obszarach o różnym stopniu antropopresji w Polsce.

Tytuł całości: Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu, 33 Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Olsztyn-Dadaj, 10-12 września 2008 : streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych / przew. kom. org. Andrzej Kędziora.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2008

Opis fizyczny: S. 52-53

Uwagi: Bibliogr.


70/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze na przykładzie Puław i Papowa Toruńskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 133 s., il.; tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 118-123

Punktacja MNiSW: 12.000


71/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007

Tytuł całości: XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008, streszczenia referatów i posterów

Adres wydawniczy: Szymbark, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN : 2008

Opis fizyczny: S. 41-42, wykr.


72/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Kołobrzegu w latach 1960-2000.

Czasopismo: Acta Agrophysica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 12 no. 1 (161)

Opis fizyczny: S. 221-233, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy : międzynarodowa konferencja naukowa, (Toruń, 11-13 X 2007).

Czasopismo: Przegląd Geofizyczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 53 z. 1

Opis fizyczny: S. 87-89, il.


74/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Spis licencjatów Zakładu Klimatologii UMK.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 167


75/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Działalność dydaktyczna.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 93-106, il., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


76/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Spis magisteriów Katedry Meteorologii i Klimatologii oraz Zakładu Klimatologii UMK.

Tytuł całości: Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / [red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 151-166


77/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Warszawie w latach 1960-2003.

Tytuł równoległy: Direct solar radiation and its attenuation by the atmosphere in Warsaw in the period 1960-2003.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast, IV Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 29 XI- 1 XII 2007 r. : streszczenia referatów i posterów = Urban climate and bioclimate : Fourth Polish Conference.

Adres wydawniczy: [Łódź], Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego : 2007

Opis fizyczny: S. 45-46


78/122


Autorzy: Kejna Marek, Araźny Andrzej, Maszewski Rafał, Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Vizi Zsuzsanna.

Tytuł oryginału: Minima i maksima dobowe temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2005.

Tytuł całości: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Toruń, 11-13 października 2007 r. : streszczenia / [red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak].

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii UMK : 2007

Opis fizyczny: S. 83-84, streszcz. ang.


79/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i zmętnienie atmosfery w Mikołajkach w dekadach 1971-1980 i 1991-2000.

Tytuł całości: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Toruń, 11-13 października 2007 r. : streszczenia / [red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak].

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii UMK : 2007

Opis fizyczny: S. 103-104, streszcz. ang.


80/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1988-2006.

Tytuł całości: Program zintegrowanego monitoringu środowiska a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007 : [streszczenia referatów] / przew. kom. org. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Izabelin, Kampinoski Park Narodowy ; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : 2007

Opis fizyczny: S. 18


81/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Kołobrzegu w latach 1960-2000.

Tytuł całości: XXXII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów "Zasoby i zgarożenia klimatyczne", Kołobrzeg, 13-15 września 2007, [streszczenia referatów i posterów].

Adres wydawniczy: Szczecin : 2007

Opis fizyczny: S. 71-72


82/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1998-2006.

Tytuł równoległy: Cooling power of the air in Koniczynka in the period 1998-2006.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Anny Andrzejewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kampinoski Park Narodowy : 2007

Opis fizyczny: S. 91-100, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


83/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Mean and extreme wind velocities in Central Europe 1951-2005 : (on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis project)

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 69-78, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / ed.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Poland's climate extremes index 1951-2005.

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 47-58, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / eds.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


85/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Variability to global solar radiation in Central Europe during the period 1951-2005 : (on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis project)

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 59-68, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Extreme meteorological and hydrological events in Poland / ed.: Zbigniew W. Kundzewicz, Jacek A. Jania

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


86/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Puławach w latach 1969-1989.

Czasopismo: Pamiętnik Puławski

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 144

Opis fizyczny: S. 131-143, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


87/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Poland's climate extremes index in the period from 1951 to 2000.

Tytuł całości: Climate variability and extremes during the past 100 years, 24-26 July 2006, Gwatt near Thun, Switzerland, abstracts.

Adres wydawniczy: [Bern, University of Bern] : 2006

Opis fizyczny: S. [17-18]


88/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał.

Tytuł oryginału: Variability of solar radiation in Central Europe during the period 1951-2005 based on the NCEP/NCAR reanalysis.

Tytuł całości: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context, International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006 : book of abstracts / [eds. J. Jania, Z. W. Kundzewicz].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Institute of Geography and Spatial Management, Polish Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 137-139, il.


89/122


Autorzy: Araźny Andrzej, Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Mean and extreme wind speed in Poland during the period 1951-2005 on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis.

Tytuł całości: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context, International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006 : book of abstracts / [eds. J. Jania, Z. W. Kundzewicz].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Institute of Geography and Spatial Management, Polish Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 102-103, il.


90/122


Autorzy: Przybylak Rajmund, Vizi Zsuzsanna, Araźny Andrzej, Kejna Marek, Maszewski Rafał, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Indeks ekstremalności klimatu Europy Środkowej w okresie 1951-2000.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 240-248, il., wykr.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


91/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2002.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 141-147, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


92/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002

Tytuł całości: Problematyka pomiarów i opracowań meteorologicznych, Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin - Nałęczów, 8-10 czerwca 2006 : streszczenia referatów i posterów

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 41-43


93/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji / pod red. Lecha Krzysztofiaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : 2006

Opis fizyczny: S. 103-113, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


94/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 61

Opis fizyczny: S. 208-217, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


95/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r.

Adres wydawniczy: [Wigry, s.n.] : 2005

Opis fizyczny: S. 16-18, tab.


96/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w roku hydrologicznym 2004.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r.

Adres wydawniczy: [Wigry, s.n.] : 2005

Opis fizyczny: S. 43-45


97/122


Autorzy: Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Puławach w latach 1969-1989.

Tytuł całości: X Seminarium Fitoaktynometrii, Puławy, 19-20 maja 2005 / oprac. red. Grażyna Hołubowicz-Kliza.

Adres wydawniczy: Puławy, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa : 2005

Opis fizyczny: S. 35-37, il.

Uwagi: Bibliogr.


98/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003.

Tytuł równoległy: Air humidity at Koniczynka (Chełmno Lakeland) in the years 1994-2003

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 109-117, tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


99/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 44-46

Uwagi: Bibliogr.


100/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Tytuł równoległy: Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: 437 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


101/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Warunki klimatyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2002.

Tytuł równoległy: Climate conditions at Koniczynka (Chełmno Lakeland) in the years 1994-2002.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji = Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 131-146, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


102/122


Autorzy: Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Przezroczystość atmosfery w strefie podmiejskiej Torunia w latach 1999-2001.

Tytuł równoległy: Transparency of the atmosphere in the suburban area of Toruń in the period 1999-2001.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji = Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 177-186, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


103/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz.

Tytuł oryginału: Zmienność warunków klimatycznych w Koniczynce w latach 1994-2002.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 56-59, il.

Uwagi: Bibliogr.


104/122


Autorzy: Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Przezroczystość atmosfery w strefie podmiejskiej Torunia w latach 1999-2001.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 97-100, il.

Uwagi: Bibliogr.


105/122


Autorzy: Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Direct solar radiation and its attenuation by the atmosphere with different air masses in the suburban area of Toruń.

Tytuł całości: Man and climate in the 20th century / ed. by Jerzy L. Pyka [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 268-281, il.; streszcz. pol.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne ;75)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


106/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 162 s.


107/122


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł równoległy: Ground temperature in Koniczynka in the years 1994-2001.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska] : 2003

Opis fizyczny: S. 88-95, il.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


108/122


Autorzy: Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł równoległy: Thermal seasons in Koniczynka in the years 1994-2001.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska] : 2003

Opis fizyczny: S. 96-103, wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


109/122


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska] : 2002

Opis fizyczny: S. 25-28, tab.


110/122


Autorzy: Uscka Joanna, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska] : 2002

Opis fizyczny: S. 33-35, tab.


111/122


Autorzy: Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Direct normal irradiance and its attenuation by the atmosphere with different air masses in Toruń.

Tytuł całości: Man and climate in the 20th century, international conference, Wrocław, 13-15 June 2002 : abstracts book / eds.: Mieczysław Sobik, Dariusz Rosiński.

Adres wydawniczy: Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwa Informacyjne : 2002

Opis fizyczny: S. 107-108, tab.

Uwagi: Bibliogr.


112/122


Autorzy: Uscka Joanna, Marciniak Kazimierz, Wójcik Gabriel, Kejna Marek.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1996-2000.

Tytuł równoległy: Cloudiness and sunshine duration in Koniczynka (Chełmża Plain) in the period 1996-2000.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza = The integrated monitoring of the environment in Poland : the functioning and monitoring of geoekosystems including air pollution / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski.

Adres wydawniczy: Kielce, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 117-126, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


113/122


Autorzy: Kejna Marek, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994-2000.

Tytuł równoległy: Wind direction and velocity at Koniczynka (Chełmża Plain) in the period 1994-2000.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza = The integrated monitoring of the environment in Poland : the functioning and monitoring of geoekosystems including air pollution / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski.

Adres wydawniczy: Kielce, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 127-135, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


114/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka" : 2000

Opis fizyczny: S. 26-28, il., tab.


115/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Warunki meteorologiczne w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka" : 2000

Opis fizyczny: S. 24-26, il., tab.


116/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Przezroczystość atmosfery i natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego w Toruniu w 1999 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 359-366, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


117/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Warunki klimatyczne w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1998.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999.

Adres wydawniczy: [Warszawa, GIOŚ : 1999]

Opis fizyczny: S. 92-95, tab.


118/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1998.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999.

Adres wydawniczy: [Warszawa, GIOŚ : 1999]

Opis fizyczny: S. 95-98, tab., wykr.


119/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie w Toruniu w latach 1986-1995.

Tytuł równoległy: Cloudiness in Toruń in the period 1986-1995.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast / [red. Kazimierz Kłysik].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 1999

Opis fizyczny: S. 251-263, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


120/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Temperatura gruntu w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1997.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek - Storkowo, 2-4 września 1998 : streszczenia referatów / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM : 1998

Opis fizyczny: S. 32-34, tab., wykr.


121/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, Zwolska Iwona.

Tytuł oryginału: Warunki hydrometeorologiczne.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 = The integrated monitoring of the natural environment : state of geoecosystems of Poland in 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1998

Opis fizyczny: S. 127-133, il., tab., wykr.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 158-160

Punktacja MNiSW: 3.000


122/122


Autorzy: Wójcik Gabriel, Uscka Joanna.

Tytuł oryginału: Zachmurzenie w Toruniu w latach 1986-1995.

Tytuł całości: Klimat i bioklimat miast, III Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 22-24 października 1997 r. : streszczenia referatów = Urban climate and bioclimate : Third Polish Conference, Łódź, October 22-24, 1997 : abstracts / red. Kazimierz Kłysik.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 1997

Opis fizyczny: S. 49-50