ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Włodzimierz Juśkiewicz
specjalista inżynieryjno-techniczny
Zespół Informatyczno-Wydawniczy

pokój: 69
tel.: +48-56-611-2548
e-mail: wwj@umk.pl


Bibliografia