Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

mgr Lucyna Jakubowska
starszy specjalista
Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej, Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 15
tel.: +48-56-611-2542
e-mail: lucyna@umk.pl


Bibliografia