Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Lucyna Jakubowska
starszy specjalista
Zespół Informacyjno-Wydawniczy

pokój: 15
tel.: +48-56-611-2542
e-mail: lucyna@umk.pl


Bibliografia