ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Mieczysław Kluba
st. wykładowca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 283
tel.: +48-56-611-2599
e-mail: Mieczyslaw.Kluba@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek 9.45-11.45
środa 11.30-13.30


Bibliografia