ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Włodzimierz Narloch
adiunkt
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 251
tel.: +48-56-611-2590
e-mail: w.narloch@umk.pl

Terminy konsultacji:
Środa: 9:00 - 10:30
Czwartek: 9:00 - 10:30

Obecnie konsultacje w trybie zdalnym - zapraszam do kontaktu drogą mailową.

Bibliografia