Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Włodzimierz Narloch
adiunkt
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 251
tel.: +48-56-611-2590
e-mail: w.narloch@umk.pl


Bibliografia