ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Leon Andrzejewski
profesor zwyczajny
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 235
tel.: +48-56-611-2580
e-mail: leon@umk.pl


Bibliografia