Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

mgr Liliana Rynkiewicz
kierownik dziekanatu
Dziekanat Wydziału, Administracja Wydziału

pokój: 110
tel.: +48-56-611-2585
e-mail: Liliana.Rynkiewicz@umk.pl


Bibliografia