Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Centrum Badań Polarnych

Zadaniem Centrum jest w szczególności:

  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizatorskiej w zakresie prowadzenia badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych;
  • stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych.

Centrum realizuje swoje zadania poprzez badania naukowe, wyprawy naukowe, projekty badawcze, wykłady, odczyty, prelekcje, spotkania, stypendia, wizyty, konferencje i publikacje naukowe.