Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Początek zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

Immatrykulacja studentów WNoZiGP

Szczegóły wydarzenia

Konferencja pt. Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka

Szczegóły wydarzenia

Wszystkie wydarzenia