Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

Od 01.09.24 do 14.09.24

Ostateczny dzień uzyskania zaliczeń

Wszystkie wydarzenia