Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek wiadomości: Immatrykulacja 2022/2023

Immatrykulacja 2022/2023

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Aula UMK, godz. 11:00

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Immatrykulacja Studentów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Aula UMK, godz.  9:15

Konwersatorium

mgr inż Aleksandra Loba (Izotopy 10Be in-situ i 239+240Pu jako znaczniki tempa erozji...