Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Materiały i informacje dla studentów

Bazy danych klimatologicznych:

LINKI

Pogoda

Dydaktyka

Instytucje naukowe

Dane meteorologiczne

Toruń

Numeryczne prognozy pogody

Zdjęcia satelitarne

Opracowania klimatologiczne

Mapy synoptyczne

 

Zagadnienia Meteorologia i Klimatologia