Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Udział w konferencjach naukowych

2013 r.

– konferencje krajowe

 

The Arctic Science Summit Week 2013: Science Symposium The Arctic Hub – Regional and Global Perspectives, 13 – 19 kwiecień 2013, Kraków (Andrzej Araźny, Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Rafał Maszewski, Przemysław Wyszyński)

1 referat:

Przybylak R., Araźny A., Nordli Ø., Finkelnburg R., Kejna M., Budzik T., Migała K., Sikora S., Puczko D., Rachlewicz G., Rymer K., Spatial diversity of air temperature in Svalbard in the period from 1st August 2010 to 31st August 2011

4 postery:

Araźny A., Kejna M., Przybylak R., Spatial diversity of relative humidity in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2011.

Kejna M., Araźny A., Przybylak R., Wyszyński P., The Diurnal Course of the Radiation Balance in the Area of Kaffiøyra (Nw Spitsbergen) in the Summer Seasons of 2010-2012.

Przybylak R., Maszewski. R., Spatial diversity of air temperature in the Forlandsundet region (Spitsbergen) from August 2010 to August 2011.

Wyszyński P., Przybylak R., Variability of moisture conditions in the Arctic in the period of the first International Polar Year 1882/1883.

 

23 Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, 10-11 maja 2013 r., Gdynia, organizator: Akademia Morska w Gdyni (Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak)

3 referaty:

Przybylak R., Wyszyński P., Chrząszcz P. – Warunki meteorologiczne na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2012 r.

Araźny A., Kejna M., Sobota I. Piszczek J., Łabno R. – Warunki meteorologiczne na Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 2012 roku

Araźny A., Kejna M., Sobota I. – Temperatura gruntu na Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w okresie 21.01.2012 -22.02.2013 r.

 

XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 27-29 maja 2013 r., Gawrych Ruda, k. Wigr (Marek Kejna, Tomasz Strzyżewski)

2 referaty:

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. – Przebieg roczny składowych bilansu promieniowania w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2011-2012

Strzyżewski T., Pawłowski B., – Analiza wybranych parametrów morfometrycznych i typologia zatorowych odcinków Dolnej Wisły

1 poster:

Strzyżewski T., Kejna M. – Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w latach 1993-2012 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS

 

Climpol Workshop III, Jeziorowskie, 13-15 września 2013 r.

1 referat:

Przybylak R., Kobyłecka M., Documentary data

 

XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Warszawa, 18-20 września 2013 r., organizator: Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (Andrzej Araźny, Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Rafał Maszewski, Joanna Uscka-Kowalkowska)

 

4 referaty:

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Araźny A., Bilans promieniowania w Koniczynce k. Torunia w latach 2011-2012;

Przybylak R., Filipiak J., Oliński P., Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu

Przybylak R., Kobyłecka M., Opady atmosferyczne w Żaganiu (SW Polska) w okresie 1781-1792

Uscka-Kowalkowska J., Araźny A., Kejna M., Kunz M., Maszewski R., Przybylak R., Rozkład przestrzenny wilgotności powietrza w Toruniu w 2012 roku;

2 postery:

Araźny A., Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., Porównanie przewidywanej izolacyjności cieplnej odzieży w Toruniu oraz w Koniczynce w latach 1998-2012,

Maszewski R., Araźny A., Kejna M., Kunz M., Przybylak R., Uscka-Kowalkowska J., Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia w 2012 roku.

 

I krajowa konferencja sieci badawczej Poland AOD pt. Rola aerozoli w systemie klimatycznym, Warszawa 25-27 września 2013 r. organizator: Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski (Joanna Uscka-Kowalkowska)

1 referat:

Uscka-Kowalkowska J., Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego na Kasprowym Wierchu (Tatry, Polska).

Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, Stary Gierałtów, 17-19 maja 2013 r. (Przybylak R., Pospieszyńska A.).

2 referaty:

Przybylak R., Bryś K., Bryś T., Wyszyński P., Ekstremalne warunki termiczno-opadowe we Wrocławiu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1791-2010.

Pospieszyńska A., Przybylak R., Ekstremalne warunki klimatyczne w Toruniu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1871-2010.

XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 18-21 września 2013r. (Tomasz Strzyżewski)

1 referat:

Brykała D., Strzyżewski T., Zasięg przestrzenny i zakres treści map szczegółowych województw Karola de Perthéesa.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Gis w Nauce”, Lublin, 24-26 czerwca 2013 r. (Tomasz Strzyżewski, Marek Kejna)

1 referat:

Strzyżewski T., Kejna M., Wykorzystanie metod GIS w badaniach klimatycznego bilansu wodnego zlewni Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w latach 1993-2012

1 poster:

Strzyżewski T., Rozkład wiatru w sytuacjach ekstremalnych nad wybranymi jeziorami północnej Polski

37 zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, Toruń, 11-14 kwietnia 2013 r. (Tomasz Strzyżewski)

1 referat:

Strzyżewski T., Modelowanie SWAT w bilansach wodnych. Wybrane zagadnienia

III Warsztaty Lodowe Problemy Rzek – Zabudowa hydrotechniczna rzek a zagrożenie powodziami zatorowymi, Dobiegniewo, 21-22 lutego 2013 r. (Tomasz Strzyżewski)

1 referat:

Pawłowski B., Strzyżewski T., Identyfikacja i typologia zatorowych odcinków rzek na podstawie zmienności morfometrycznych parametrów koryta.

– konferencje zagraniczne

 

Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly DACA-13: Air, Ice and Process Interactions, 8-12 lipiec 2013 r., Davos, Szwajcaria (Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak)

1 referat:

Przybylak R., Araźny A., Comparison of weather in the Kaffiøra region (Svalbard) in summer seasons of 2010 and 2011 with long-term conditions.

 

The 7th conference of the European Society for Environmental History, Circulating Natures: Water-Food-Energy, Munich (Germany), 20-24 sierpień 2013 r. (R. Przybylak)

1 referat:

Przybylak R., Kobyłecka M., Atmospheric precipitation changes in Żagań (south-west Poland) from 1781 to 1792

International Conference of Advances in Water Resources Development & Management (AWRDM-2013), 23-27 października 2013, Chandigarh, Indie

1 referat:

Kejna M. – Water resources of the Struga Toruńska river (Central Poland) in the context of climatic changes in 1994-2012

IASC workshop on Data Rescue, Citizen-Science and Collaborative Research, 11-12.11.2013, Icelandic Meteorological Office, Reykjavik, Islandia (Rajmund Przybylak, Przemysław Wyszyński, Aleksandra Pospieszyńska)

1 referat:

Przybylak R., Wyszyński P., Pospieszyńska A., Meteorological data rescue and evaluation at NCU.

6th ACRE Workshop – Applications of Reanalysis Products, 18-20.11.2013, FFCUL/IDL, Campo Grande, Lisbona, Portugalia (Rajmund Przybylak, Przemysław Wyszyński)

2 referaty:

Przybylak R., Nordli Ø., Isaksen K., Araźny A., Przemysław Wyszyński P., Contemporary and historical changes in the Svalbard climate and topoclimates.

Wyszyński P., Pospieszyńska A., Przybylak R., Strzyżewski T., Variability of the Russian Arctic and Subarctic climate in the last three hundred years – data recovery project.

Joint Workshop for projects: Isfjorden & AWAKE-II, 25-27.11.2013, Norweski Instytut Meteorologiczny, Oslo (Rajmund Przybylak, Przemysław Wyszyński)

3 referaty:

Przybylak R., Walczowski W., Nordli Ø., Isachsen K., Grabiec M., Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area (AWAKE-2).

Przybylak R., Nordli Ø., Wyszyński P., Strzyżewski T., Preliminary results concerning history of sea ice investigations in the seas surrounding Svalbard.

Przybylak R., Araźny A., Nordli Ø., Finkelnburg R., Kejna M., Budzik T., Migała K., Sikora S., Puczko D., Rachlewicz G., Rymer K., Recent results of spatial diversity of temperature in Svalbard based on one year measurements conducted within the AWAKE.

The 25th International Conference on the History of Cartography, 30.06-1.07.2013, Helsinki, Finlandia (Tomasz Strzyżewski)

1 poster:

Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish voivodeships

from the end of the 18th century

2012 r.

– konferencje krajowe

Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Sosnowiec, 19-21 kwietnia 2012 r.

3 referaty: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w regionie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w okresie od lipca 2005 r. do sierpnia 2010 r., (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna), Zmiany cyrkulacji atmosferycznej w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010, (R. Maszewski), Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ekstremalne wartości temperatury powietrza w Regionie Bydgosko-Toruńskim w latach 1881-2005 (R. Przybylak, R. Maszewski, A. Pospieszyńska)

XXI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Poznań, 11-12 maja 2012 r.

3 referaty: Zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na Svalbardzie w okresie 1.08.2010 r. – 31.08.2011 r. (R. Przybylak, A. Araźny, Q. Nordli, M. Kejna, T. Budzik, K. Migała, S. Sikora, D. Puczko, J. Małecki, K. Rymer, G. Rachlewicz), Zróżnicowanie termiczno-wilgotnościowe powietrza nad moreną Lodowca Aavatsmarka (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 r. w zależności od ekspozycji (A. Araźny, R. Przybylak), Wilgotność powietrza w Arktyce w okresie I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/1883 (P. Wyszyński, R. Przybylak), Interakcje klimatyczno-glacjologiczne w warunkach globalnego ocieplenia. Studium na przykładzie SSSI Nr 8 (Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka) – I etap badań (M. Kejna, I. Sobota, A. Araźny)

XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r.

1 referat: Porównanie warunków meteorologicznych w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2010-2011 z warunkami klimatycznymi w okresie 1975-2011 (R. Przybylak, A. Araźny)

5 posterów: Wpływ cyrkulacji na warunki termiczne w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010 (R. Maszewski), Charakterystyka morfometryczna, fizykochemiczna i mikrobiologiczna Laguny Ekologii (King George Island, Zachodnia Antarktyka) (D. Górniak, A. Świątecki, I. Sobota, M. Zdanowski, M. Kejna, T. Mieczan), Zróżnicowanie warunków meteorologicznych w rejonie Stacji H. Arctowskiego (King George Island, Antarktyka) w sezonie letnim 2012 roku (M. Kejna, I. Sobota, A. Araźny), Wiatry katabatyczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2011 roku (E. Łaszyca, M. Kejna), Wstępne wyniki badań glacjologicznych na lodowcach rejonu SSSI No 8 (King George Island, Antarktyka) (I. Sobota, M. Kejna, A. Araźny)

I Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 luty 2012 r.

1 referat: Gęstość optyczna drewna sosny zwyczajnej a warunki klimatyczne w Regionie Toruńskim (A. Pospieszyńska, M. Koprowski)

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji “Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska”, 27-28 września 2012 roku.

1 referat: Miejska wyspa ciepła na przykładzie Torunia-założenia i stan realizacji projektu (M. Kunz, J. Uscka-Kowalkowska, R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski)

 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC)

1 referat: Air temperature in Toruń (Poland) in the period 1885-1889 (R. Przybylak, A. Pospieszyńska)

– konferencje zagraniczne

International Conference “TRACE 2012”, Potsdam-Eberswalde, Niemcy, 9-12 maja 2012 r.

1 referat: Climatic signal from optical wood density from Scots pine in Toruń Region, Poland (A. Pospieszyńska, M. Koprowski)

XV International Conference of Historical Geographers, Praga, Czechy, 6-10 sierpnia 2012 r.

2 referaty: Climate in Toruń (Poland) based on documentary evidence and instrumental data (A. Pospieszyńska, R. Przybylak), Air Temperature in Żagań from 1781 to 1792 (R. Przybylak, A. Pospieszyńska, M. Nowakowski)

12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow, Scotland, 21-24 sierpnia 2012r.

1 referat: Climate of northern Poland during the last 1000 years: Quantitative multi-proxy reconstructions with annual resolution based on varved lake sediments from Lake Żabińskie (W. Tylmann, M. Grosjean, B. Amann, A. Bonk, D. Enters, J. Filipiak, T. Goslar, I Hernández-Almeida, M. Kinder, I. Larocque-Tobler, N. Piotrowska, R. Przybylak, A. Wacnik, M. Witak, B. Zolitschka)

5th ACRE (Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth) Workshop, Météo-France, Toulouse, Francja, 28-30 listopada 2012

2 referaty: Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920 (R. Przybylak, P. Wyszyński, Z. Vízi, J. Jankowska), Meteorological conditions in the Arctic in the period of the IPY-1 1882/1883 and their comparison with 20CR data (P. Wyszyński, R. Przybylak)

2011 r.

– konferencje krajowe

IGBP Global Change Conference, Warszawa 27.01.2011 r.

1 referat zaproszony: Solar influences on climate (R. Przybylak)

XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, pt. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Borne Sulinowo, 11-13.04.2011 r.

2 referaty: Susze meteorologiczne w rejonie Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1951-2010 (B. Bąk, M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska), Ekstremalne warunki pogodowe w 2010 r. w Stacji ZMŚP w Koniczynce (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

XXI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 6-7 maja 2011 r.

3 referaty: Bilans radiacyjny w rejonie Kaffioyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 r. (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny), Zróżnicowanie warunków wilgotnościowych i opadowych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 r. (A. Araźny, R. Przybylak, M. Kejna), Wpływ wybranych wskaźników cyrkulacyjnych na warunki termiczne Arktyki Kanadyjskiej w latach 1951-2010 (R. Maszewski)

CLIMPOL Start-up Meeting, Wrzesień 6-7, 2011, Gdańsk, Poland

1 referat: State of the historical climate in Poland and work plan during the CLIMPOL Project (R. Przybylak)

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec 26-28.09. 2011 r.

2 referaty: Problemy metodyczne pomiarów i opracowań prędkości wiatru na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2005- 2010 (A. Araźny, R. Przybylak, M. Kejna, R. Maszewski), Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia słońca DSU12 w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 2006-2010 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

2 postery: Rekonstrukcja serii temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Toruniu w okresie 1871-2010 (A. Pospieszyńska), Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych i opadowych w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010 (R. Maszewski)

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, Łódź, 19-21 września 2011 r.

1 referat: Wyniki badań nad gęstością optyczną drewna sosny zwyczajnej w XVII w. (A. Pospieszyńska)

XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów nt.: “50-lat obserwatorium agro- i hydrometeorologii Wrocław – Swojec”, 7-10.09.2011 r.

1 poster: Typy cyrkulacji powietrza w regionie Bydgosko-Toruńskim podczas długotrwałej suszy meteorologicznej w latach 1989-1998 (B. Bąk, R. Maszewski)

Konferencja Naukowa Bioklimatologia Człowieka, Warszawa, 17-18 listopad 2011 r.

1 referat: Warunki biometeorologiczne w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 r. (A. Araźny)

Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, 23-24.11. 2011, PIG, Warszawa.

1 poster: Klimat północnej Polski w ostatnim tysiącleciu: Powiązanie przyszłości z przeszłością. Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej (W. Tylmann, M. Grosjean, C. Kamenik, M. Kinder, J. Filipiak, T. Goslar, I. Larocque, N. Piotrowska, R. Przybylak, A. Wacnik, M. Witak)

Workshop Ocean influence on climate and cryosphere in the Arctic, Sopot, 28-30 listopad 2011 r.

2 referaty: Differentiation of temperature of air and relative humidity in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna), Atmospheric pressure changes in the Arctic from 1801 to 1920 (R. Przybylak, P. Wyszyński, Z. Vízi., J. Jankowska)

1 poster: Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010 (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny)

– konferencje zagraniczne

Arctic Science Summit Week 2011, 27.03– 1.04.2011 r., Seoul, Korea

1 referat: Temperature conditions in NE Spitsbergen at the end of the 19th century Arctic (R. Przybylak)

1 poster: Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna)

V International Antarctic Conference “Antarctica and Earth Global Systems: New Challenges and Outlooks”, 16-19.05.2011 r., Kijów, Ukraina

1 referat: Meteorological conditions on the Ecology Glacier (King George Island, West Antarctica) and the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) in summer seasons (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny)

AWAKE Steering Committee Meeting, 23.5.2011, NERSC, Bergen, Norway

1 referat: Results of the investigations carried out during summer expedition to Spitsbergen 2010 as well as results of studies concerning the history of climate in the Atlantic Arctic (R. Przybylak)

General Assembly of the IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28.06.– 7.07.2011 r., Melbourne, Australia

1 referat: Vertical Lapse Rates of Air Temperature in the Kaffioyra Region (NW Spitsbergen) in Summer Seasons, 2005-2010 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna)

1 poster: Meteorological and Biometeorological Conditions in the Norwegian Arctic during the First (1882/1883) and the Fourth (2007/2008) International Polar Years (A. Araźny, R. Przybylak)

IASC-SCAR-IPA-GTOS Workshop, November 10-11, 2011, Potsdam

1 referat: Polish participation in permafrost research (R. Przybylak)

Regional Geographic Conference. United and Integrated with the World, 14-18.11.2011, Santiago, Chile

1 poster: Spatial differentiation of radiation balance in the Kaffioyra region (Svalbard, Arctic) in the summer season 2010 (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny)

International Conference of Young Scientists „Land-Ocean-Atmosphere-Interactions in the Changing World”, September 5-10, 2011, the Vistula Spit, Russia

2 referaty: Comparison of meteorological conditions in the Arctic in the period of the First International Polar Year 1882/1883 with the present conditions (R. Przybylak, P. Wyszyński), Optical wood density as a climate indicator in the Toruń Region, Poland. (A. Pospieszyńska, R. Przybylak, M. Koprowski)

1 poster: Comparison of the historical meteorological data for the Arctic in the 19th century with the 20th Century Reanalysis dataset (P. Wyszyński)

2010 r.

– konferencje krajowe

International Conference “Polar climate and environmental change in the last millennium”, Toruń, 1-3.02.2010 r. (A. Araźny, J. Jankowska, M. Kejna, M. Nowakowski, A. Pospieszyńska, R. Przybylak, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska, P. Wyszyński)

3 referaty: Early-instrumental observations of atmospheric pressure in the Arctic – sources and results (R. Przybylak, Z. Vízi, P. Wyszyński, J. Jankowska), Database of Early Instrumental Meteorological Observations for Arctic Regions (Z. Vízi, R. Przybylak, P.Wyszyński, J. Jankowska), Anemological conditions in the Arctic during the First International Polar Year 1882/1883 (P. Wyszyński), 2 postery: Biometeorological conditions in the Arctic during the First International Polar Year, 1882-1883 (A. Araźny), Variability of total and solid precipitation in the Canadian and Norwegian Arctic in period 1951-2005 (R. Maszewski)

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji, Międzyzdroje, 14-16 kwietnia 2010 r. (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

1 referat: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

XX Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 7-8 maja 2010 r. (A. Araźny, J. Jankowska, M. Kejna, R. Maszewski, A. Pospieszyńska, R. Przybylak, J. Uscka-Kowalkowska, P. Wyszyński)

6 referatów: Cele i założenia projektu AWAKE (Arctic Climate and environments of the Nordic Seas and the Svalbard – Greenland Area) (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna), Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich na Ziemi Oscara II (NW Spitsbergen) w latach 2005-2009 (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny, J. Jankowska, R. Maszewski, P. Wyszyński), Zróżnicowanie termiki gruntu na Równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie letnim (1975-2009) (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna), Pomiary salda promieniowania powierzchni czynnej na Lodowcu Hansa (SW Svalbard) w latach 2008-2010 (T. Budzik, S. Sikora, K. Migała, A. Araźny, D. Puczko), Cechy biotermiczno-biometeorologiczne środowiska arktycznego na przykładzie SW Spitsbergenu (S. Sikora, A. Araźny, T. Budzik, K. Migała, D. Puczko), Wpływ wskaźnika NAO na warunki termiczne i opadowe we wschodniej części Arktyki Kanadyjskiej w latach 1951-2005 (R. Maszewski)

6th Study Conference on BALTEX, Międzyzdroje, Island of Wolin, Poland, 14 – 18 June 2010

1 referat (invited paper), Poland, a Baltic country: Climate, waters, people (Z. W. Kundzewicz, R. Przybylak)

XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 17-19.06.2010 r. (J. Jankowska, M. Kejna)

2 postery: Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffioyra (NW Spitsbergen) w okresie 8.07-31.08.2009 r. (J. Jankowska, M. Kejna), Warunki topoklimatyczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w lecie 2009 roku (M. Kejna, J. Jankowska)

VII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Toruń, 6-8.10.2010 r.

Udział w debacie “Efekt cieplarniany-co jest prawdą a co mitem” (M. Kejna)

Konferencja metodyczna: Klimat dla dzieci, Toruń, 23.10. 2010 r.

1 referat zamówiony: Globalne ocieplenie: podstawowe fakty i przyczyny (R. Przybylak)

AWAKE project workshop, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 4-5.11.2010 (A. Araźny)

Preliminary results of the investigations carried out during summer expedition to Spitsbergen as well as results of studies concerning the history of climate in the Atlantic Arctic (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna)

Konferencja naukowa “Klimat Polski na tle klimatu Europy”, Poznań, 18-20 listopada 2010 r. (M. Kejna, R. Maszewski, A. Pospieszyńska, R. Przybylak, J. Uscka-Kowalkowska)

4 referaty: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2009 (J. Uscka-Kowalkowska, M. Kejna), Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Zakopanem w latach 1960-2003 (J. Uscka-Kowalkowska), Temperatura powietrza w Żaganiu w okresie 1781-1792 (R. Przybylak, A. Pospieszyńska, M. Nowakowski), Temperatura powietrza w Toruniu w okresie 1760-1764 (A. Pospieszyńska, R. Przybylak)

1 poster: Rozkład sytuacji synoptycznych w Polsce północno-wschodniej (R. Maszewski)

Konferencja Naukowa „Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”, Warszawa, 10-11.12.2010 r. (A. Araźny, R. Przybylak)

2 referaty: Niektóre cechy bilansu cieplnego człowieka w warunkach klimatu polarnego na przykładzie SW Spitsbergenu (A. Araźny, K. Błażejczyk), Zróżnicowanie warunków termicznych w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna, A. Pospieszyńska)

Konferencja Naukowa w ramach projektu Krok w Przyszłość – Stypendia dla Doktorantów III Edycja, „Badania Doktorantów Przyszłością Rozwoju Regionu”, Toruń, 3 XII 2010 r. (udział: P. Wyszyński)

– konferencje zagraniczne

International Polar Year – Oslo Science Conference, Oslo, Norwegia, 8-12.06.2010 r. (M. Kejna, P. Wyszyński)

2 postery: Topoclimatic conditions in the summer seasons in the Oscar II Land (NW Spitsbergen) in the period 2005-2009 (M. Kejna, R. Przybylak, A. Araźny, J. Jankowska, R. Maszewski, P. Wyszyński), Anemological conditions in the Arctic during the First International Polar Year 1882/1883 (P. Wyszyński, R. Przybylak)

International Polar Year Oslo Workshop, Norwegia, 5-7.06.2010 r. Shaping the Future of Polar Research. Organized by Association of Polar Early Career Scientists (APECS) (P. Wyszyński)

Third European Conference on Permafrost – Longyearbyen, Svalbard, Norway (13-17.06.2010) (R. Przybylak)

1 poster: Diversity of ground temperatures on the Kaffioyra Plain (NW Spitsbergen) in the summer period (1975-2009) (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna)

Atmospheric Reconstructions over the Earth (ACRE) 3rd Workshop on Reanalysis and Applications, Baltimore, USA (3-5.11.2010) (R. Przybylak)

1 referat: Atmospheric pressure changes in the Arctic from historical times to the present (R. Przybylak, Z. Vízi, P. Wyszyński, J. Jankowska), Poster: Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard – Greenland Area (AWAKE) – general information about project (R. Przybylak, J. Piechura, A. Araźny, M. Kejna)

4th International Seminar on Small Catchments dynamics: Connectivity in Time and Space, Israel, 21-25.11.2010 r. (M. Kejna)

1 poster: Variability of Struga Toruńska River discharge (central Poland) on the background of meteorological conditions, 1994-2009 (M. Kejna, I. Sobota)

2009 r.

– konferencje krajowe

Ogólnopolski Panel Naukowy “Globalne ocieplenie – ile w nim pierwiastka antropogenicznego, ile naturalnego”, Gdynia, 7 maja 2009 r. (R. Przybylak, A. Araźny, R. Maszewski, P. Wyszyński, J. Jankowska)

XIX Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 8-9 maja 2009 r. (R. Przybylak, A. Araźny, M. Maszewski, P. Wyszyński, J. Jankowska)

6 referatów: Zróżnicowanie warunków meteorologicznych i biometeorologicznych w regionie Hornsundu w ciepłej porze roku (A. Araźny, K. Migała, S. Sikora, T. Budzik, D. Puczko), Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w regionie Kaffioyry w sezonie letnim (1975-2008) (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, P. Wyszyński), Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ekstremalne wartości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Arktyce Norweskiej w latach 1951-2000 (R. Maszewski), Ciśnienie atmosferyczne w Arktyce podczas I Międzynarodowego Roku Polarnego 1882/83 (R. Przybylak, P. Wyszyński), Porównanie warunków meteorologicznych na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonach letnich podczas IV Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008 (R. Maszewski, P. Wyszyński), Ciśnienie atmosferyczne w Euroazjatyckim sektorze Arktyki w okresie historycznym (R. Przybylak, J. Jankowska)

XXXIV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Olsztyn, 14-18 września 2009 r. (J. Uscka-Kowalkowska, A. Pospieszyńska)

1 referat: Temperatura powietrza we Wrocławiu w latach 1710-1721 na podstawie pomiarów wykonanych przez Dawida von Grebnera (R. Przybylak, A. Pospieszyńska)

1 poster: Najstarsze pomiary aktynometryczne i heliograficzne w Polsce (J. Uscka-Kowalkowska)

– konferencje zagraniczne

TRACE 2009 – Annual Conference of the Association for Tree-Ring Research, 16-19.04.2009 r., Otočec, Slovenia, (A. Pospieszyńska)

1 poster: Climate reaction of old stands Pinus Sylvestris L. in Gołąbki Forest Inspectorate (Poland) (A. Pospieszyńska, M. Koprowski, A. Zielski, R. Przybylak)

MOCA ’09 Our warming planet – The International Association of Meteorology and Atmospheric Science, July 16-29. 2009 Montreal, Kanada (R. Przybylak)

1 referat: Air temperature changes in Svalbard from 1861 to 1920 (R. Przybylak, J. Jankowska)

Workshop, “Climate Variability and its Human Dimension in Central Europe During the 18th century”, Brno 10-11 September 2009 (R. Przybylak)

1 referat: History of instrumental observations in Poland in the 18th century (R. Przybylak)

Acre Data & Data Visualisation Meeting, Met Office, Exeter, UK, 15th – 17th September 2009 (R. Przybylak)

1 referat: History of the Arctic climate in the 19th century and the beginning of the 20th century based on early instrumental data (ACEIP) (R. Przybylak)

Eurodendro 2009: European Workshop in Dendrochronology, Majorka, 27-30.10.2009 (R. Przybylak)

1 referat: Pointer years in 16th and 17th centuries as a source of information about occurrence of extreme weather events in Poland, (M. Koprowski, R. Przybylak, A. Zielski)

2008 r.

– konferencje krajowe

Konferencja pt. Rola sektora pozarządowego w działaniach na rzecz ochrony klimatu globalnego w Polsce. Dzień Ziemi 2008, Biblioteka Narodowa, 28.02.2008 r. (M. Kejna)

XVIII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Sosnowiec, 9-10.05.2008 r. (R. Przybylak, M. Kejna, R. Maszewski, P. Wyszyński, Z. Vízi)

5 referatów: Baza danych meteorologicznych z obszaru Arktyki dla okresu wczesnoinstrumentalnego (Z. Vizi, R. Przybylak), Temperatura powietrza na obszarze Svalbardu w okresie 1861-1920 (R. Przybylak, J. Jankowska), Temperatura w przypowierzchniowej warstwie powietrza w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonie letnim 2006/2007 (M. Kejna), Zróżnicowanie temperatury powietrza w cyklu rocznym i dobowym w regionie Kaffiöyry w okresie 24.07.2005-31.08.2007 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, P. Wyszyński), Zmienność opadów atmosferycznych w Arktyce Kanadyjskiej w okresie 1951-2005 (R. Maszewski)

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, Konferencja Jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku, Szymbark: 14-16.05.2008 r. (M. Kejna)

1 referat: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

Seminarium dla nauczycieli nt. Ochrona środowiska poprzez edukację – odnawialne źródła energii, 4.06.2008 r.

1 referat zamawiany pt. „Zmiany klimatu na kuli ziemskiej” (M. Kejna)

XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, IV Międzynarodowy Rok Polarny, Wrocław, 23-24.05.2008 (R. Przybylak, M. Kejna, R. Maszewski, P. Wyszyński),

1 referat: 1. Zróżnicowanie temperatury powietrza w rejonie Kaffioyry w sezonach letnich 2005-2007 (R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski, P. Wyszyński)

2 postery: Temperatura gruntu na Stacji Arctowskiego (Antarktyka) w sezonie letnim 2006/2007 (M. Kejna), Meteorological conditions on the Kaffioyra Plain (NW Spitsbergen) Since 5th July to 31st August 2007 (R. Maszewski, P. Wyszyński)

Workshop “History of the Arctic Climate in the 19th Century and the Beginning of the 20th Century Based on Early Instrumental Data (ACEIP)”, Toruń, 14-15.07.2008 r. (R. Przybylak, M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska, J. Jadłowska, R. Maszewski, P. Wyszyński, Z. Vizi)

6 referatów: 1.Date Base of Early Instrumental Meteorological Observations in the Arctic Regions (Z. Vízi), Early meteorological observations in the Norwegian and Russian Arctic (J. Jankowska), Temperature changes in the Arctic from 1801-1920 (R. Przybylak, Z. Vizi, P. Wyszyński), Climate conditions in the American Arctic during the 19th century (Z. Vízi), Air temperature changes in Svalbard from 1861 to 1920 (R. Przybylak, J. Jankowska), Meteorological conditions during the First International Polar Year 1882/83 (R. Przybylak, P. Wyszyński)

XXXIII Zjazd Agrometeorologów i klimatologów. Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu, Olsztyn-Dadaj, 10-12.09. 2008 r. (R. Przybylak, M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska, R. Maszewski),

1 referat: Częstość występowania sytuacji synoptycznych w Regionie Bydgosko-Toruńskim w latach 1881-2005 (R. Przybylak, R. Maszewski), 2 postery: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007 (J. Uscka-Kowalkowska, M. Kejna), Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w obszarach o różnym stopniu antropopresji w Polsce (J. Uscka-Kowalkowska)

Warsztaty Projektów Badawczych Specjalnych MNiSZW TOPOCLIM, GLACIODYN, KINVIKA, POLARCAT Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008, Kudowa Zdrój, 23-26.10.2008 r. (R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny)

1 referat: Zróżnicowanie topoklimatyczne w regionie Kaffioyry w latach 2005-2008 i jego przyczyny (R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski, P. Wyszyński)

Ogólnopolskie Seminarium „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce”, Warszawa, 24-26.11.2008 (R. Przybylak, M. Kejna), 2 referaty i 1 poster

2 referaty: Cyrkulacja atmosferyczna w Regionie Bydgosko-Toruńskim w latach o wysokim i niskim indeksie ekstremalności klimatu Polski (R. Przybylak, R. Maszewski), Minima i maksima dobowe temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2005 (M. Kejna, A. Araźny, R. Przybylak, J. Uscka-Kowalkowska, Z. Vízi),

1 poster: Influence of atmospheric circulation on air temperature and precipitation in the Bydgoszcz-Toruń region in the period from 1921 to 2000 (R. Przybylak, R. Maszewski)

Workshop on Progress in Polar Research “Nature of response of Arctic glaciers to climate warming”, Committee on Polar Research, Polish Academy of Sciences, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences and Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Warsaw 27-30.11.2008 (R. Przybylak, P. Wyszyński)

2 referaty: Recent air temperature changes in the Arctic (R. Przybylak), Thermal conditions in the Arctic during the 1st IPY 1882/83 (P. Wyszyński)

– konferencje zagraniczne

SCAR/IASC IPY Open Science Conference, St. Petersburg, Russia (R. Przybylak)

1 referat: Air temperature changes in the Arctic from 1801 to 1920

EU_TORUS Workshop, 22nd September 2008, AWI Potsdam, Germany (R. Przybylak)

1 referat: Climate change in the Arctic during the last 150-200 years and possible causes

8th Annual Meeting of the European Meteorological Society and 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC), 29 września – 03 października 2008, Amsterdam, Holandia (Z. Vízi)

1 referat: A Database of Early Instrumental Meteorological Observations for Arctic Regions (Z. Vizi, R. Przybylak)

Cambio Climatico Regional Y Sus Impactos, VI Congreso Internacional de la Asociacion Espanola de Climatologia, Tarragona, Spain, 8-11.10. 2008 (R. Przybylak)

Poster: Precipitation and other atmospheric phenomena in the central and north-eastern parts of former Poland from 1658 to 1667 (R. Przybylak, K. Marciniak, E. Dufaj)

A Database of Early Instrumental Meteorological Observations for Arctic Regions 8th Annual Meeting of the European Meteorological Society and 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC), 29 września – 03 października 2008, Amsterdam, Holandia, (Z. Vízi)

Climate change in the Arctic during the last 150-200 years and possible causes, EU_TORUS Workshop (R. Przybylak)

6th Seminar For Homogenization And Quality Control in Climatological Databases and Cost Es-0601 “Home” Working Groups Meeting, 26-30.05.2008, Budapeszt (Z. Vízi)

2007 r.

– konferencje krajowe

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007 r.,

1 referat: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1998-2006 (A. Araźny, J. Uscka-Kowalkowska, M. Kejna)

XXXII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 13-15 września 2007 r.,

1 referat: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Kołobrzegu w latach 1960-2000 (J. Uscka-Kowalkowska)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Toruń, 11-13 października 2007,

1 referat: Climate variability in the Central and North-Eastern Regions of the Polish-Lithuanian Commonwealth between 1656 and 1685 (R. Przybylak, K. Marciniak)

5 posterów: Minima i maksima temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2005 (M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski, R. Przybylak, J. Uscka-Kowalkowska, Z. Vízi), Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i zmętnienie atmosfery w Mikołajkach w dekadach 1971-1980 i 1991-2000 (J. Uscka-Kowalkowska), Influence of atmospheric circulation on air temperature and precipitation in the bydgosko-toruński region in the period from 1921 to 2000 (R. Przybylak, R. Maszewski), Częstość występowania typów cyrkulacji atmosferycznej w regionie bydgosko-toruńskim w okresie 1881-2005 (R. Przybylak, R. Maszewski), The First International Polar Year 1882/1883: Brief history and main thermal characteristics (R. Przybylak, P. Wyszyński)

Sesja Sprawozdawcza – Projekt Zamawiany PBZ-KBN-108/PO4/2004 „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (2004-2007)”, Warszawa 29-30.10.2007 r.

4 referaty: Zmiany temperatury powietrza w Arktyce w okresie 1819-2005 (R. Przybylak),

Warunki topoklimatyczne w rejonie Stacji H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w sezonie letnim 2006/2007 (M. Kejna), Zróżnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim i jego przyczyny (R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, R. Maszewski), Warunki meteorologiczne procesów glacjalnych, biometeorologia i topoklimat Hornsundu (A. Araźny, wspólnie z K. Migała, S. Sikora, D. Puczko, T. Budzik)

IV Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 29 listopada – 1 grudnia 2007 r.,

1 poster: Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Warszawie w latach 1960-2003 (J. Uscka-Kowalkowska)

XVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 11-12 maja 2007 r.

3 referaty: Zmienność kierunków i prędkości wiatru w cyklu dobowym i rocznym w Arktyce Kanadyjskiej w XIX wieku (Z. Vízi), Zmienność temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2005 (R. Przybylak, R. Maszewski), Zróżnicowanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim i jego przyczyny (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski)

– konferencje zagraniczne

37th Annual Arctic Workshop, Skaftafell National Park, Iceland, 2-5.05.2007 (R. Przybylak)

1 referat: Temperature changes in the Arctic from 1819 to 1920 (wspólnie z Z. Vizi i P. Wyszyńskim)

Analytical Workshop: Instrumental and Documentary Data in the Climate Reconstruction of the Past Millennium in Europe, Freiburg, Niemcy, 29.08-31.08.2007 (R. Przybylak)

1 referat: The climate of Poland from 1656 to 1667 and its changes to the present day (wspólnie z K. Marciniakiem)

Workshop on Changes of the Polar Ecosystem, 8th Annual Meeting of Polar Section of the Czech Geographical Society, International Polar Year 2007-2008, Spindleruv Mlyn, Czechy, 7-9.11.2007

1 poster: Meteorological investigations at the Polish Antarctic H. Arctowski station (King George Island) during the summer season of 2006/2007 (M. Kejna wspólnie z M. Potocki – ZBA PAN Warszawa)

2006 r.

– konferencje krajowe

XVI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 7-8.04.2006 r., 

5 referatów: Warunki meteorologiczne na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 13 VII – 20 IX 2005 r. (R. Przybylak, A. Araźny), Porównanie warunków meteorologicznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w sezonie letnim 2005 r. (R. Przybylak, A. Araźny, A. Gluza, M. Hojan, K. Migała, S. Sikora, K. Siwek, Z. Zwoliński), Zróżnicowanie temperatury gruntu w rejonie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w okresie 13 lipca – 9 września 1999 r.(M. Kejna), Warunki meteorologiczne na Lodowcu Waldemara w sezonie letnim 2005 roku (R. Przybylak, A. Araźny, K. Ćwiklińska), Warunki biometeorologiczne w rejonie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2005 r. (A. Araźny, K. Błażejczyk)

Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe, Gdynia 11-13.05.2006 r.,

2 referaty zaproszone: Zmiany klimatu w Antarktyce (M. Kejna), Współczesne zmiany klimatu w Arktyce (R. Przybylak)

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. Problematyka pomiarów i opracować elementów meteorologicznych, Lublin-Nałęczów 8-10 czerwca 2006,

1 referat: NCEP/NCAR Reanaliza i możliwości jej wykorzystania do badań rozkładu przestrzennego temperatury powietrza w Arktyce Amerykańskiej (Z. Vízi, R. Przybylak),

1 poster: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

Ogólnopolski Zjazd Geografów, 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń 13-17.09.2006 r.,

3 referaty: Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2005 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska), Indeks ekstremalności klimatu Europy Środkowej w okresie 1951-2000 (R. Przybylak, Z. Vízi, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska), Częstość występowania typów cyrkulacji atmosferycznej w regionie bydgosko-toruńskim w okresie 1948-2005 (R. Maszewski)

Ogólnopolska konferencja pt. Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, Komitet Narodowy IGBP ds. Międzynarodowego Programu „Zmiany Geosfery i Biosfery”, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 21-22.09. 2006.

1 referat: Zmiany klimatu Polski w ostatnich stuleciach (R. Przybylak)

II Sympozjum Archeologii Środowiskowej „Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa”, Łódź, 27-29 września 2006 r.

1 referat: Klimat Polski w ostatnim tysiącleciu (R. Przybylak)

International Conference “Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts – European context”, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006,

1 referat: Poland’s climate extremes index in the period 1951-2005 (R. Przybylak, Z. Vízi, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska),

3 postery: Mean and extreme wind speed in Poland during the period 1951-2005 on the basis of data from NCEP/NCAR reanalysis (A. Araźny, R. Przybylak, Z. Vízi, M. Kejna, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska), Variability of solar radiation in Central Europe during the period 1951-2005 based on the NCEP/NCAR reanalysis (J. Uscka-Kowalkowska, R. Przybylak, Z. Vízi, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski), Frequency of occurrence of atmospheric circulation types in the bydgosko-torunski region from 1881 to 2005 (R. Przybylak, R. Maszewski)

– konferencje zagraniczne

Fifth Seminar for homogenization and quality control in climatological databases, 29.05-2.06.2006 r., Budapeszt, Węgry (M. Kejna, Z. Vizi),

2 referaty: Homogenisation of Air Temperature Series from Antarctic (M. Kejna), Estimation of the Accuracy of Methods Used for the Calculation of Mean and Extreme Daily Air Temperature Values in the American Arctic in the 19th Century (R. Przybylak, Z. Vízi)

Climate Variability and Extremes During the Past 100 years, 24-26.07.2006, Gwatt near Thun, ETH Zurich, Switzerland (R. Przybylak),

1 poster: Poland’s climate extremes index in the period from 1951 to 2000 (R. Przybylak, Z. Vizi, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska)

International Symposium on Cryospheric Indicators of Global Climate Change, 21-25.08.2006, University of Cambridge, UK (R. Przybylak),

1 referat: Recent air temperature changes in the Arctic

Global warming – Scientific Controversies in Climate Variability, 10-13.09. 2006, KTH Stockholm, (R. Przybylak), bez referatu.

2005 r.

– konferencje krajowe

XV Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdańsk, 6-7 maja 2005 r.,

4 referaty: Niedosyt fizjologiczny w Arktyce Norweskiej w okresie 1975-2000 (A. Araźny), Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego na Antarktydzie (M. Kejna), Porównanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych północnej części Ziemi Oskara II z innymi obszarami zachodniego wybrzeża Spitsbergenu w okresie 1975-2000 (R. Przybylak, A. Araźny), Ocena dokładności stosowanych metod obliczania średnich i ekstremalnych dobowych wartości temperatury powietrza w Arktyce Amerykańskiej w XIX wieku (R. Przybylak, Z. Vízi)

X Seminarium Fitoaktynometrii, Puławy, 19-20 maja 2005 r.,

1 referat: Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Puławach w latach 1969-1989 (J. Uscka-Kowalkowska).

XXXI Sympozjum Polarne, Kielce, 12-14 września 2005 r.,

2 referaty: Wpływ Oscylacji Antarktycznej na przebieg temperatury powietrza na Antarktydzie (M. Kejna), Warunki klimatyczne w stacji Sagastyr (ujście Leny) w okresie 1.09.1882-30.06.1884 (R. Przybylak, M. Panfil)

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r.,

1 referat: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004 (J. Uscka-Kowalkowska, M. Kejna),

1 poster: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w roku hydrologicznym 2004 (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska)

Warsztaty dla metodyków i nauczycieli geografii, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii, Toruń, 1-2.10.2005 r., 1 referat: „Współczesne zmiany klimatu i ich przyczyny” (R. Przybylak)

Konferencja Ogólnopolska pt. „Ekstremalne zdarzenie meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie skutków dla środowiska życia człowieka)”, 25-26 listopad 2005,

1 referat: Indeks ekstremalności klimatu Polski w okresie 1951-2000 (R. Przybylak, Z. Vízi, A. Araźny, M. Kejna, R. Maszewski, J. Uscka-Kowalkowska)

Konferencja Ogólnopolska, pt. XXX-lecie Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie, 1-3 grudnia 2005 r.,

1 referat: Klimat Kaffiöyry (R. Przybylak, A. Araźny),

1 poster: Badania polarne Zakładu Klimatologii UMK na Ziemi Oskara II (NW Spitsbergen) w okresie 1975-2005 (R. Przybylak, A. Araźny, M. Kejna)

– konferencje zagraniczne

State of the Arctic Workshop, Woods Hole Oceanographic Institute, Woods Hole, USA, 24-26 X 2005,

1 referat: Recent air temperature changes in the Arctic (R. Przybylak)

2004 r.

– konferencje krajowe

I Forum Geografów Polskich, Kraków, marzec 2004 (R. Przybylak)

Geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne: Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata, 18-19.06. 2004 r., Toruń (R. Przybylak)

XIV Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 7-8 maja 2004 r., 2 referaty (M. Kejna, R. Przybylak.)

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-4.09.2004 r., referat (M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska), poster (M. Kejna)

XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia 23-25.09.2004 r., 2 referaty (M. Kejna, R. Przybylak)

Sympozjum “Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych”, IGiPZ PAN, Toruń, 21-22.10.2004 r. (R. Przybylak)

– konferencje zagraniczne

Lamont International Mini-conference: Central Arctic: Battleground of Natural and Man Made Climate Forcing, 7-9.01. 2004, Palisades, New York, USA, referat (R. Przybylak)

Bjerknes Centenary 2004: Climate Change in High Latitudes, 1-3 wrzesień 2004, Bergen, Norwegia, referat (R. Przybylak)

Conference on Spatial Interpolation in Climatology and Meteorology, Budapest, Hungary 24-29 October 2004, referat (R. Przybylak, Z. Vízi)

2003 r.

– konferencje krajowe

XIII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 9-10 maja 2003 r.,

4 referaty: Przebieg roczny wilgotności względnej powietrza w Arktyce Norweskiej w latach 1971-2000 (A. Araźny), Wieloletnia zmienność parowania wskaźnikowego w rejonie Hornsundu (A. Araźny, T. Bryś), Zmiany trendu temperatury powietrza na Antarktydzie w latach 1958-2000 (M. Kejna), Zmienność temperatury powietrza w Arktyce w XX wieku (R. Przybylak)

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń, Koniczynka 3–5.09.2003 r.,

2 referaty: Zmienność warunków klimatycznych w Koniczynce w latach 1994–2002 (M. Kejna, J. Uscka, G. Wójcik, K. Marciniak), Przezroczystość atmosfery w strefie podmiejskiej Torunia w latach 1999–2001 (J. Uscka)

XXIX International Polar Symposium. Kraków, 19-21.09.2003 r.

1 referat: Influence of volcanic eruptions to the air temperature in Antarctic (M. Kejna)

– konferencje zagraniczne

International Symposium on Climate Change (ISCC), Beijing, Chiny, 31.03-3.04 2003, Variability of air temperature in the Arctic in the 20th century (R. Przybylak)

Fourth Seminar for Homogenization and Quality Control in Climatological Databases, Budapeszt, Węgry, 6-10. 10. 2003, 1 referat: Quality control of air temperature data for Arctic regions from the beginning of the 19th century to the early 20th century (R. Przybylak, Z. Vizi)

2002 r.

– konferencje krajowe

XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych, Poznań, 15-16 marca 2002 r., (M. Kejna, A. Araźny, E. Szczeblewska)

3 referaty: Temperatura gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w okresie 1.07.1999-30.06.2000 r. (A. Araźny); Przebieg dobowy temperatury powietrza na Antarktydzie (M. Kejna), Warunki meteorologiczne na Kaffiöyrze (NW Spitsbergen) w czasie trwania Toruńskich Wypraw Polarnych, 1975-2000 (R. Przybylak, E. Szczeblewska)

XII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 9 maja 2002 r. (M. Kejna)

1 referat: Przebieg roczny temperatury powietrza na Antarktydzie (M. Kejna)

Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, Gdynia 10-11 maja 2002 r. (Uczestnicy: K. Marciniak, R. Przybylak, G. Wójcik)

1 referat: Wpływ NAO i AO na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w okresie XVI-XX wiek (R. Przybylak, G. Wójcik, K. Marciniak)

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark 12-14 czerwca 2002 r, (M. Kejna)

2 referaty: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994 – 2001 (J. Uscka, M. Kejna), Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994 – 2001 (M. Kejna, J. Uscka )

 – konferencje zagraniczne

International Conference: Man and climate in the 20th century, Wrocław, 13-15 czerwca 2002 r., (R. Przybylak, G. Wójcik, A. Araźny, J. Uscka)

4 referaty: Variability of cooling power of the air in Hornsund (SW Spitsbergen) in the period 1979-2000 (A. Araźny), Variability of air temperature in the Arctic in the 20th century (R. Przybylak), Direct normal irradiance and its attenuation by the atmosphere with different air masses in Toruń (J. Uscka), Reconstruction of climatic conditions in Poland in XVI-XX centuries (G. Wójcik, R. Przybylak, J. Majorowicz, A. Zielski, K. Marciniak, K. Mikulski, W. Chorążyczewski, W. Nowosad, P. Oliński, K. Syta)

Gidrometeorołogija i Ochrona Nawkolisznogo Seredowiszcza, Odessa, Ukraina, 25-27.09.2002 (M. Kejna).

1 referat: The Climate of the Polish Antarctic Station Arctowski in the years 1977-2000 (M. Kejna)

AGU 2002 Spring Meeting, 28-31.05.2002 r., Washington DC, USA.

1 referat: Storm Tracks and Unseasonable Temperatures in Europe in December 2001 (R. Przybylak, J. Ardizzone, R. Atlas, D. Koslowsky, J. Otterman, J. Rogers, D. Starr)

22nd EARSeL Symposium “Geoinformation for European-Wide Interpretation”, Prague, Czech Republic, 4-6.06.2002 r.

1 referat: The Special Sensor Microwave Imager Wind Dataset: A Source of Quantitative Information for Ocean-to-Land Advection (J. Otterman, J. Ardizzone, R. Atlas, G. Demaree, R. Huth, J. Jaagus, D. Koslowsky, R. Przybylak, A. Woś)

2001 r.

– konferencje krajowe

XI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia, 27-28 kwietnia 2001 r. (M. Kejna, A. Araźny).

2 referaty: Warunki meteorologiczne na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1999 roku (M. Kejna); Zróżnicowanie termiki gruntu na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w lecie 1997 i 1998 w porównaniu z okresem 1975-98 (A. Araźny)

XII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kielce, 11-13.września 2001 r., (M. Kejna, J. Uscka)

2 referaty: Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1996 – 2000 (J. Uscka, K. Marciniak, G. Wójcik, M. Kejna); Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994 – 2000 (M. Kejna, G. Wójcik, K. Marciniak, J. Uscka)

Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego, 13-14 września 2001 r., Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, IMiUZ w Falentach, Bydgoszcz (G. Wójcik)

Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, 26-28 września 2001, Lublin, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. (R. Przybylak, Z. Vízi, G. Wójcik)

1 referat: 2000/2001, Homogenisation of seasonal and annual air temperature series from Bydgoszcz and Toruń (Z. Vízi, K. Marciniak, R. Przybylak, G. Wójcik)

Postęp badań klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka, 25-27 października 2001, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. (A. Araźny, K. Marciniak i R. Przybylak).

1 referat: Zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce w okresie XVI-XX wiek (R. Przybylak, J. Majorowicz, G. Wójcik)

– konferencje zagraniczne

Climate change and variability in northern Europe, 6-8 czerwiec 2001, Turku, Finlandia, (R. Przybylak).

1 referat: Surface air temperature changes in Poland from the 17th to the 20th century (G. Wójcik, J. Majorowicz, K. Marciniak, R. Przybylak, J. Šafanda, A. Zielski)

Eurodendro 2001, 6-10 czerwca 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, (Uczestnik: G. Wójcik)

1 poster: Extreme yearly increments of trees in Northern Poland from the 12th to the 20th centuries and their relation to climate (G. Wójcik, R. Przybylak, K. Marciniak, A. Zielsk i M. Koprowski)

2000 r.

– konferencje krajowe

Images and Reconstructions of weather and climate over the Last Millennium, Kraków, 20- 22.09.2000 r. (K. Marciniak, R. Przybylak, G. Wójcik – 2 referaty)

X Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Toruń, 30.11 2000 r. (M. Kejna, K. Marciniak, R. Przybylak, G. Wójcik – 1 referat)

XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Diabla Góra, Żabinka 19-21.09 2000 r. (M. Kejna, J. Uscka, G. Wójcik – 2 referaty)

– konferencje zagraniczne

XXV General Assembly of the European Geophysical Society, Nicea, 24-30.04 2000 r.

Francja (R. Przybylak – 2 referaty)

Third Seminar for Homogenization and Quality Control in Climatological Databases, Budapest, 25-29.09 2000 r. (Z. Vizi – 1 referat)

27th International Polar Symposium, Toruń, 1-3 grudzień 2000 r. (M. Kejna, K. Marciniak, R. Przybylak, G. Wójcik – 2 referaty)