Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik – Prof. dr hab. Wojciech Wysota
dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
dr hab. Przemysław Charzyński
dr hab. Ireneusz Sobota
dr Czesław Adamiak
dr Jadwiga Biegańska
dr Justyna Chodkowska-Miszczuk
dr Anna Dubownik
dr inż. Izabela Jamorska
dr Tomasz Karasiewicz
dr Krzysztof Rogatka
dr Marcin Świtoniak