Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Skład rady

1 Prof. UMK, dr hab. Marek Kejna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK DZIEKAN
2 Sławomir Flanz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku DYREKTOR
3  

Paweł Górny

 

Bydgoski Ruch Miejski PRZEWODNICZĄCY
4  

Aleksandra Iżycka

 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta DYREKTOR
5 Marek Kachnic Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego GEOLOG WOJEWÓDZKI
6 Władysław Kołybski Zarząd Zlewni Wody Polskie w Toruniu DYREKTOR
7  

Jakub Makarewicz

 

GEOFABRYKA PREZES
8 Aldona Mikulska Przedsiębiorstwo Usługowe EPRO WŁAŚCICIEL
9  

Grzegorz Walijewski

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy RZECZNIK PRASOWY
10 Prof. UMK, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Przewodnicząca rady dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
11 Prof. UMK, dr hab. Piotr Hulisz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Przewodniczący rady dyscypliny
12 Prof. UMK, dr hab. Krzysztof Rogatka Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Prodziekan ds. kształcenia
13 Prof. UMK, dr hab. Marcin Świtoniak Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Prodziekan ds. studentów
14 Prof. UMK, dr hab. Stefania Środa-Murawska Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK pełnomocnik dziekana ds. projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym