Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

projekt nr POWR.03.05.00-00-Z302/17 (konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17)

  • Okres realizacji projektu: 2018 – 2020
  • Oś Priorytetowa: 1.1. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
  • Wartość ogólna projektu: 39 994 651.29 zł
  • Wartość dofinansowania dla UMK: 33 707 492.11 zł.

Projekt Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (2018-2022) ma na celu rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Cel szczegółowy projektu realizowany przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK obejmuje zwiększenie konkurencyjności studentów na kierunkach: Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformacja środowiskowa oraz Turystyka i Rekreacja na rynku pracy poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie staży krajowych.