ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Dokumenty stażowe

Regulamin staży studenckich krajowych realizowanychw ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro –modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” (397 KB)

Załącznik nr 1 Wniosek o przyjęcie na staż (415 KB)

Załącznik nr 2 Oświadczenie (516 KB)

Załącznik nr 3a Zakres danych osobowych uczestników projektu otrzymujących wsparcie (333 KB)

Załącznik nr 3b Oświadczenie o miejscu zamieszkania (552 KB)

Załącznik nr 3c Informacja o numerze rachunku bankowego uczestnika stażu (579 KB)

Załącznik nr 3d Kwestionariusz osobowy (646 KB)

Załącznik nr 4 Umowa o staż (459 KB)

Załącznik nr 4.1 Program stażu (313 KB)

Załącznik nr 4.2 Zaświadczenie odbycia stażu wraz z opinią pracodawcy (480 KB)

Załącznik nr 4.3 Lista obecności (322 KB)

Załącznik nr 4.4 Dziennik stażu (470 KB)

Załącznik nr 4.5a Formularz oceny stażysty przez Pracodawcę (503 KB)

Załącznik nr 4.5b Formularz oceny stażu przez stażystę (659 KB)

Załącznik nr 4.6 Wniosek o refundację poniesionych kosztów (390 KB)

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu (697 KB)