Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 217
tel.: +48-56-611-2563
e-mail: korzen@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/kgik/pracownicy/?id=2993
ORCID: 0000-0003-0070-2590

Zainteresowania:
Historia kartografii;
Szeroko rozumiana nauka o informacji geograficznej;
Teoria geokompozycji;
Kartografia atlasowa;
Kartografia multimedialna;

Terminy konsultacji:
wtorek - godz. 12:00-13:30
piątek - godz. 12:00-13:30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy