Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

dr Radosław Golba
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK
dr Adam Piasecki
dr inż. Agnieszka Pilarska
dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz