Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Zenon Kozieł

dr Radosław Golba
dr hab. Zenon Kozieł
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK
dr Adam Piasecki
dr inż. Agnieszka Pilarska
dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz