Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Łukasz Wiśniewski
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

e-mail: lukaszwisniewski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9504-074X

Zainteresowania:
- geografia rolnictwa
- geografia obszarów wiejskich
- analizy przestrzenne
- wykorzystanie środków UE
- ocena Wspólnej Polityki Rolnej

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
Wtorek 11.45-13.15
Czwartek 15.15-16.45Bibliografia