Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Roman Rudnicki

dr Czesław Adamiak
dr Mirosław Biczkowski
dr Anna Dubownik
prof. dr hab. Roman Rudnicki
dr Barbara Szyda
dr Łukasz Wiśniewski
dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK