Pracownicy - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK

dr Czesław Adamiak
dr Mirosław Biczkowski
dr Anna Dubownik
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
dr Mieczysław Kluba
dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka
dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK
dr Małgorzata Ostrowska
dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
dr Olga Smoleńska
dr hab. Dariusz Sokołowski
dr Barbara Szyda
dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK