Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Roman Rudnicki

dr Czesław Adamiak
dr Mirosław Biczkowski
dr Anna Dubownik
prof. dr hab. Roman Rudnicki
dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK
dr Barbara Szyda
dr Łukasz Wiśniewski
dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK