Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Zakres badań

3Na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej realizowanych jest 12 programów ZMŚP oraz 3 programy specjalistyczne. Badania są prowadzone na terenie całej zlewni, jednak ich największa koncentracja występuje w rejonie Koniczynki (ryc. 2, fot 2).

Program ZMŚP realizuje szereg instytucji:

A1. Meteorologia – od 1993 r. (Katedra Meteorologii i  Klimatologii UMK w Toruniu);

B1. Chemizm powietrza – od 1996 r. (Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pomiary automatyczne, CI-W PROPAGATOR w Krakowie – metoda pasywna, od 2003 r.);

C1. Chemizm opadów atmosferycznych – od 1993 r. (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Stacja ZMŚP w Koniczynce);

– od 2003 r. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; od 2015 r. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach);

E1. Gleby – od 1993 r. (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu  UMK w Toruniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu w 2000 r.);

F1. Roztwory glebowe – od 2010 r. (Stacja ZMŚP w Koniczynce, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu);

F2. Wody podziemne – od 1995 r. (Stacja ZMŚP w Koniczynce, Państwowy Instytut Geologiczny);

H1. Wody powierzchniowe – rzeki – od 1993 r. (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK w Toruniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy);

H2. Wody powierzchniowe – jeziora – realizowany od 2015 r. na Jeziorze Kamionkowskim (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK w Toruniu).

J1. Flora i roślinność – od 1993 r. (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  UMK w Toruniu);

J3. Monitoring gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – rośliny – od 2015 r. (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  UMK w Toruniu);

M1. Epifity nadrzewne – od 2001 (Stacja ZMŚP w Koniczynce).

Programy specjalistyczne:

Bilans radiacyjny – od 2011 r. (Katedra Meteorologii i  Klimatologii UMK w Toruniu);

Monitoring stanu liczebnego populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica (L.) i oknówki Delichon urbica (L.) – od 1996 r. (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  UMK w Toruniu);

Monitoring fauny glebowej – od 1993 r. (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu).