Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Badania

  • studia miejskie (geografia miast)
  • urbanizacja i obszary zurbanizowane
  • geografia ludności
  • demografia
  • geografia osadnictwa, gospodarka przestrzenna
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • polityka regionalna i rozwój regionalny
  • rozwój zrównoważony, zintegrowany rozwój miast i regionów
  • geografia polityczna
  • turystyka