Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Publikacje

Szymańska D., Korolko M., 2015, Inteligentne miasta.Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.164

Grzelak-Kostulska E., Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.378

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2014: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press: No. 24, p. 244

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2014: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press: No. 23, p. 161

Szymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013, ss. 418 – wydanie drugie zmienione i rozszerzone.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2013: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press: No. 22, p. 127

Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors 2013: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 21, p. 132.

Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors 2013: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 20, p. 121.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2013: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.19, p. 114.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2012: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.18, p. 140.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2012: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.17, p. 146.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2011: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.16, p. 188.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2011: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.15, p. 154.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., (red.), 2010, Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss.136

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2010: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 14, p. 111.

Szymańska, D. and Biegańska, J. editors 2010: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.13, p. 137.

Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, ss. 398

Szymańska, D. and Domin, D.J. editors 2009: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No.12, p. 135.

Grzelak-Kostulska E. and Szymańska D. editors 2009: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No 11, p.104.

Szymańska D., 2008, dodruk Urbanizacja na świecie, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, ss. 390

Szymańska D. and Hołowiecka B. editors 2008, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No 10, p. 117.

Szymańska D. and Grzelak-Kostulska E., editors 2008, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No 9, p. 106.

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, ss. 390

Hołowiecka B., 2004, Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 170

Grzelak-Kostulska E., 2001, Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss.162

Szymańska D. (red.) 2000, Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 254

Szymańska D. (red.) 1998, Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 394

Szymańska D. editor, 1998, Spatial mobility of the population in the period of political system transformation, Polish Population Review, No. 13, Warsaw: Polish Demographic Society – Central Statistical Office, p. 227

Matczak A., Szymańska D., 1997, Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta Przykład Brodnica, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, ss. 232

Szymańska D., 1996, Nowe miasta w systemach osadniczych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, UMK, ss. 105