Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/72

Autor: Starczewski Tomasz, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof, Lewandowska Aleksandra
Tytuł: Challenges of local policy towards the sustainable development of the metropolis and the periphery in CEEC.
Tytuł wydawn. zbior.: Metropolises and peripheries of CEE countries : new challenges for EU, national and regional policies : 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, 11th-13th September 2019, Marie Curie-Skłodowska University, Poland / compiled by Katharina Bürger.
Opis wydawn.: Seaford : Regional Studies Association, 2019
Opis fiz.: S. 54
ISBN: 978-1-897721-70-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

2/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Martinat Stanislav, Kulla Marián, Novotný Ladislav
Tytuł: Renewables projects in peripheries : challenges, determinants and perspectives : insights from the Czech Republic, Poland and Slovakia.
Tytuł wydawn. zbior.: Metropolises and peripheries of CEE countries : new challenges for EU, national and regional policies : 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, 11th-13th September 2019, Marie Curie-Skłodowska University, Poland / compiled by Katharina Bürger.
Opis wydawn.: Seaford : Regional Studies Association, 2019
Opis fiz.: S. 12
ISBN: 978-1-897721-70-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

3/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Martinat Stanislav, Kulla Marián, Novotný Ladislav, Biegańska Jadwiga
Tytuł: Modes of biogas plants developments in energy transition coutries.
Tytuł wydawn. zbior.: Pushing Regions beyond their Borders : Regional Studies Association 2019 Annual Conference, 5th - 7th June 2019, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain / compiled by Lesa Reynolds.
Opis wydawn.: Seaford : Regional Studies Association, 2019
Opis fiz.: S. 29
ISBN: 978-1-897721-69-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

4/72

Autor: Lewandowska Aleksandra, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Development of renewable energy sources in big cities in Poland in the context of urban policy.
Tytuł wydawn. zbior.: Renewable energy sources : engineering, technology, innovation, ICORES 2018 / eds.: Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk.
Opis wydawn.: Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 842-852, il., tab., wykr.
Seria: Springer Proceedings in Energy
ISBN: 978-3-030-13887-5 ; eISBN: 978-3-030-13888-2
ISSN: 2352-2534 ; eISSN: 2352-2542
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Martinat Stanislav
Tytuł: Biogas projects in rural areas : generators of land use conflicts or tools to a more sustainable countryside?
Tytuł wydawn. zbior.: RGS-IBG Annual International Conference 2019, London, 28-30 August 2019.
Opis wydawn.: [London : Royal Geographical Society], 2019
Opis fiz.: 1 s.
Uwaga: Dokument elektroniczny
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/72

Autor: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata
Tytuł: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.
Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 225, [6] s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-4168-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

8/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Kulla Marián, Novotný Ladislav
Tytuł: Biogas energy - a chance for agriculture and rural development? Insight from the post-communist Central Europe.
Czasopismo: Deturope, Vol. 11 no. 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 30-53, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Deturope : the Central European journal of regional development and tourism
; eISSN: 1821-2506
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Martinat Stanislav, Cowell Richard
Tytuł: Community tensions, participation, and local development : factors affecting the spatial embeddedness of anaerobic digestion in Poland and the Czech Republic.
Czasopismo: Energy Res. Soc. Sci., Vol. 55
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 134-145, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Energy Research and Social Science
ISSN: 2214-6296 ; eISSN: 2214-6326
DOI: 10.1016/j.erss.2019.05.010
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.525
Punktacja: 140.000

10/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Institutional support for biogas enterprises : the local perspective.
Czasopismo: Quaest. Geogr., Vol. 38 no. 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 137-147, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Geographicae
ISSN: 0137-477X ; eISSN: 2081-6383
DOI: 10.2478/quageo-2019-0018
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/72

Autor: Lewandowska Alicja, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Zrównoważona turystyka miejska jako nowe, niezbędne podejście do rozwoju turystyki kulturowej : przykład Torunia.
Tytuł równoległy: Sustainable urban tourism as a new strategic approach to cultural tourism development : the case study of Toruń.
Czasopismo: Tur. Kult., nr 5
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 99-120, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Turystyka Kulturowa
ISSN: 1689-4642
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Martinat Stanislav, Dymitrow Mirek, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Biogas enterprises : a chance or a challenge for rural development?
Tytuł wydawn. zbior.: Challenged ruralities : welfare states under pressure : Fifth Nordic Rural Research Conference, Vingsted, May 14th-16th 2018 : conference book / eds.: Hanne W. Tanvig and Lise Herslund.
Opis wydawn.: Copenhagen : Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen, 2018
Opis fiz.: S. 66
ISBN: 978-87-7903-791-5 ; eISBN: 978-87-7903-792-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

13/72

Autor: Lewandowska Aleksandra, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Renewable energy sources development in big cities of Poland in the context of urban policy.
Tytuł wydawn. zbior.: Odnawialne źródła energii : techniki, technologie, innowacje : V Międzynarodowa Konferencja, Krynica-Zdrój, 20-22 czerwca 2018 r. = Renewable energy sources : engineering, technology, innovation, June 20-22, 2018, Krynica.
Opis wydawn.: Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2018
Opis fiz.: S. 12
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

14/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Zakorzenienie przedsiębiorstw a rozwój obszarów wiejskich : przykład biogazowni.
Tytuł równoległy: Embeddedness of enterprises vs. rural development on the example of biogas plants.
Tytuł wydawn. zbior.: Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych : 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz 11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 8-9 października 2018 = The functions of entrepreneurship in the development of spatial systems : research-related issues : 15th Jubilee International Scientific Conference and 11th Convention of Entrepreneurship Teachers, 9-10 October 2018.
Opis wydawn.: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2018
Opis fiz.: [1] s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/72

Autor: Martinat Stanislav, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: AD plants as a part of the rural energy landscapes : some evidence from two Central European countries.
Tytuł wydawn. zbior.: RGS-IBG Annual International Conference 2018, Cardiff, Wales, 28th-31st August 2018.
Opis wydawn.: [London : Royal Geographical Society], 2018
Opis fiz.: 1 s.
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

16/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela
Tytuł: Biogas plants in rural areas : the next step of progress or a landscape dilemma?
Tytuł wydawn. zbior.: The American Association of Geographers, AAG 2018 Annual Meeting, New Orleans, LA, April 10-14, 2018.
Opis wydawn.: [Washington, DC : American Association of Geographers], 2018
Opis fiz.: [1] s.
Uwaga: Dokument elektroniczny
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

17/72

Autor: Szymańska Daniela
Tytuł: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 39-42 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Uwaga: No. 39 / ed. by Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwaga: No. 40 / ed. by Mirek Dymitrow, Keith Halfacreed.
Uwaga: No. 41 / ed. by J. Biegańska, Stefania Środa-Murawska, Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwaga: No. 42 / ed. by J. Biegańska, S. Środa-Murawska, Aleksandra Lewandowska.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

18/72

Autor: Ryszkowska Berenika, Starczewski Tomasz, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Rozwój energetyki wiatrowej w przestrzeni submiejskiej a percepcja krajobrazu kulturowego.
Czasopismo: Acta Sci. Pol. Adm. Locorum, T. 17 nr 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 63-74, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum
ISSN: 1644-0749 ; eISSN: 2450-0771
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

19/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Lewandowska Alicja
Tytuł: Kreowanie zrównoważonego transportu miejskiego na przykładzie Kopenhagi : wybrane aspekty.
Tytuł równoległy: Creating a sustainable urban transport on the case study of Copenhagen : selected aspects.
Czasopismo: Pr. Komis. Geogr. Komun. PTG, T. 21 nr 3
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 45-59, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego
ISSN: 1426-5915 ; eISSN: 2543-859X
DOI: 10.4467/2543859XPKG.18.014.10139
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/72

Autor: Wylon Mirosław, Kempa Agnieszka, Słowy Alicja, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Challenges of urban transport in the face of studentification : a case study of Toruń.
Tytuł równoległy: Wyzwania transportu miejskiego wobec studentyfikacji : przykład Torunia.
Czasopismo: Stud. Ekon. Reg., T. 11 nr 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 90-109, il., wykr.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Studia Ekonomiczne i Regionalne
ISSN: 2083-3725 ; eISSN: 2451-182X
DOI: 10.2478/ers-2018-0038
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

21/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Kwiatkowski Michał, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga
Tytuł: Zakorzenienie przedsiębiorstw a procesy rewitalizacji i odnowy wsi na przykładzie Działynia w gminie Kłecko.
Tytuł równoległy: Embeddness of enterprises versus rural revitalization and renewal : case study of Działyń village (Kłecko commune).
Czasopismo: Stud. Obsz. Wiej., T. 49
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 59-74, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Obszarów Wiejskich
ISSN: 1642-4689
DOI: 10.7163/SOW.49.4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

22/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof, Lewandowska Aleksandra, Starczewski Tomasz
Tytuł: Multifunctional spatial management as a chance for smart rural development : a case study from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 6th Central European Conference in Regional Science (CERS 2017) : engines of urban and regional development : conference proceedings, 20-22 September 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic / eds. Kamila Borseková, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová.
Opis wydawn.: Banská Bystrica : Faculty of Economics Matej Bel University, 2017
Opis fiz.: S. 400-409, il., wykr.
ISBN: 978-80-557-1335-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

23/72

Autor: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof, Dąbrowski Leszek
Tytuł: Leksykon współczesnego miasta.
Opis wydawn.: Toruń : Gmina Miasta Toruń, 2017
Opis fiz.: 99 s., il.
ISBN: 978-83-949257-0-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

24/72

Autor: Szymańska Daniela
Tytuł: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 35-38 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Uwaga: No. 35 / ed. by Krzysztof Rogatka and D. Szymańska.
Uwaga: No. 36 / ed. by Justyna Chodkowska-Miszczuk and D. Szymańska.
Uwaga: No. 37 / ed. by Stefania Środa-Murawska and D. Szymańska.
Uwaga: No. 38 / ed. by Jadwiga Biegańska and D. Szymańska.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

25/72

Autor: Szymańska Daniela, Korolko Michał, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Lewandowska Aleksandra
Tytuł: Biogospodarka w miastach.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 154 s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-3937-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

26/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Wesołowska Monika, Dobrowolski Jacek, Ryszkowska Berenika, Środa-Murawska Stefania, Smoliński Paweł
Tytuł: Energy enterprises and the creation of economic potential of rural areas.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 929-936, il.
ISBN: 978-80-210-8586-2 ; eISBN: 978-80-210-8587-9
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-122
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

27/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Wesołowska Monika, Dobrowolski Jacek, Ryszkowska Berenika, Środa-Murawska Stefania, Smoliński Paweł
Tytuł: Energy enterprises and the creation of economic potential of rural areas.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 110
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

28/72

Autor: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Events as a factor shaping the image of a tourist city.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 736-743, il., tab.
ISBN: 978-80-210-8586-2 ; eISBN: 978-80-210-8587-9
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-96
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

29/72

Autor: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Events as a factor shaping the image of a tourist city.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 89-90
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

30/72

Autor: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek
Tytuł: Premises for research on the role of culture in the development of small cities : a case study of Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník příspěvků = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : conference proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 513-519, tab.
ISBN: 978-80-210-8586-2 ; eISBN: 978-80-210-8587-9
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-66
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

31/72

Autor: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek
Tytuł: Premises for research on the role of culture in the development of small cities : a case study of Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: XX. Mezinárodní Kolokvium o regionálních Vědách, Kurdějov, 14-16 června 2017 : sborník anotací = 20th International Colloquium on Regional Sciences, Kurdějov, 14-16 June 2017 : annotation proceedings / ed. Viktorie Klímová, Vladimir Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2017
Opis fiz.: S. 66
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Kulla Marián, Novotný Ladislav
Tytuł: The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries.
Czasopismo: Bull. Geogr. Socio-econ. Ser., No. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 19-34, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Bulletin of Geography. Socio-economic Series
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
DOI: 10.1515/bog-2017-0002
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

33/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Perception of the cultural landscape related to wind parks : generation Y perspective.
Czasopismo: Mitt. Österr. Geogr. Ges., Jg. 159
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 131-149, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
ISSN: 0029-9138
DOI: 10.23781/moegg159-131
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.188
Punktacja: 15.000

34/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Wylon Mirosław
Tytuł: Fenomen Singapuru : perspektywa geopolityczna.
Tytuł równoległy: The phenomenon of Singapore : a geopolitical perspective.
Czasopismo: Prz. Geopolit., T. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 9-32, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geopolityczny
ISSN: 2080-8836 ; eISSN: 2392-067X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

35/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego : studium przypadku z gminy Jeżewo.
Tytuł równoległy: The role of local leaders in generating social capital : the case study of Jeżewo commune.
Czasopismo: Stud. Obsz. Wiej., T. 46
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 41-55, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Obszarów Wiejskich
ISSN: 1642-4689
DOI: 10.7163/SOW.46.3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

36/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Feltynowski Marcin, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
Tytuł równoległy: Reneval and revitalization of rural areas in the context of implementing the UE cohesion policy on the example of the Kujawsko-Pomorskie voivodship.
Czasopismo: Stud. Obsz. Wiej., T. 48
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 105-117, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Obszarów Wiejskich
ISSN: 1642-4689
DOI: 10.7163/SOW.48.6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

37/72

Autor: Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Integration or disintegration of the ecological and urban functions of the river in the city? A Polish perspective.
Czasopismo: Transylv. Rev. Adm. Sci., No. 52
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 59-76, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Transylvanian Review of Administrative Sciences
ISSN: 1842-2845 ; eISSN: 2247-8310
DOI: 10.24193/tras.52E.4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.617
Punktacja: 15.000

38/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna
Tytuł wydawn. zbior.: Kreatywność w turystyce : innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce / red. nauk.: Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 197-212, il.
ISBN: 978-83-231-3563-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

39/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Doradztwo w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych : przykład Doliny Zielawy.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym : skróty referatów / pod red. Arkadiusza Gendka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, 2016
Opis fiz.: S. 19-20, wykr.
ISBN: 978-83-7583-696-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/72

Autor: Szymańska Daniela
Tytuł: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 31-34 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Uwaga: No. 31 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwaga: No. 32 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwaga: No. 33 / ed. by Stefania Środa-Murawska & Mirek Dymitrow.
Uwaga: No. 34 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

41/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: The role of public administration in shaping urban space in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, 15.-17. června 2016 : sborník příspěvků = 19th International Colloquium on Regional Sciences, Čejkovice, June 15-17, 2016 : conference proceedings / ed. by Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2016
Opis fiz.: S. 605-612, tab., wykr.
ISBN: 978-80-210-8273-1
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-77
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

42/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: The role of public administration in shaping urban space in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, 15.-17. června 2016 : sborník anotací = 19th International Colloquium on Regional Sciences, Čejkovice, June 15-17, 2016 : annotation proceedings / ed.: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2016
Opis fiz.: S. 70
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

43/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga
Tytuł: Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego.
Tytuł równoległy: Significance of renewable energy sources education in the popularization of the principles of sustainable development.
Czasopismo: Ekon. Śr., nr 1 (56)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 179-198, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ekonomia i Środowisko
ISSN: 0867-8898 ; eISSN: 2300-6420
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

44/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Rogatka Krzysztof
Tytuł: European Union funds in the development of renewable energy sources in Poland in the context of the cohesion policy.
Czasopismo: Energy Environ. (Brentwood), Vol. 27 no. 6-7
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 713-725, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Energy & Environment (Brentwood)
ISSN: 0958-305X ; eISSN: 2048-4070
DOI: 10.1177/0958305X16666963
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.302
Punktacja: 15.000

45/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Current state and perspectives for oilseed rape production for energy purposes in Poland.
Czasopismo: Energy Sources Part A, Vol. 38 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 1-7, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Energy Sources. Part A : Recovery, Utilization, and Environmental Effects
ISSN: 1556-7036 ; eISSN: 1556-7230
DOI: 10.1080/15567036.2012.758678
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.527
Punktacja: 15.000

46/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Odnawialne źródła energii w rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Polsce na przykładzie ośrodka turystyki religijnej w Kodniu.
Czasopismo: Stud. Ecol. Bioeth., T. 14 nr 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 9-31, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Ecologiae et Bioethicae
ISSN: 1733-1218
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

47/72

Autor: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Dymitrow Mirek, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych.
Tytuł równoległy: Youth of former State Agricultural Farm estates as local human resources.
Czasopismo: Stud. Obsz. Wiej., T. 44
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 75-92, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Studia Obszarów Wiejskich
ISSN: 1642-4689
DOI: 10.7163/SOW.44.5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

48/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof, Wasilewicz-Pszczółkowska Monika
Tytuł: Energy agriculture as an example of multifunctional development of agriculture and rural areas in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Research for rural development 2015 : annual 21th International Scientific Conference : proceedings. Vol. 1.
Opis wydawn.: Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2015
Opis fiz.: S. 216-223, il., wykr.
ISSN: 1691-4031 ; eISSN: 2255-923X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

49/72

Autor: Szymańska Daniela
Tytuł: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 27-30 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Uwaga: No. 27 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwaga: No. 28 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwaga: No. 29 / ed. by D. Szymańska and Stefania Środa-Murawska.
Uwaga: No. 30 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Cieślik Ewa, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Revitalization as a part of the EU cohesion policy.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 17.-19. června 2015 : sborník příspěvků = 18th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings, Hustopeče, June 17-19, 2015 / eds.: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2015
Opis fiz.: S. 293-299, tab.
ISBN: 978-80-210-7861-1
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-39
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

51/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Cieślik Ewa, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Revitalization as a part of the EU cohesion policy.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče, 17.-19. června 2015 : sborník anotací = 18th International Colloquium on Regional Sciences : annotation proceedings, Hustopeče, June 17-19, 2015.
Opis wydawn.: Brno : Masarykova univerzita, 2015
Opis fiz.: S. 40-41
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

52/72

Autor: Kulla Marián, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Novotný Ladislav
Tytuł: Pol'nohospodárske bioplynové stanice : nový hospodársky prvok vo vidieckom priestore Slovenska a Pol'ska.
Tytuł równoległy: Agricultural biogas plants : new economical element in the rural areas of Slovakia and Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, Danišovce, 21-23.10.2015 / eds.: Marián Kulla, Ladislav Novotný.
Opis wydawn.: Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015
Opis fiz.: S. 20-21
ISBN: 978-80-8152-319-9
Język: SLO
Praca afiliowana przez UMK

53/72

Autor: Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne.
Czasopismo: Nierówności Społ. Wzrost Gospod., Nr 43
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 302-312, wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
ISSN: 1898-5084
DOI: 10.15584/nsawg.2015.3.24
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

54/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Czasopismo: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej., T. 102 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 97-105, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ISSN: 2353-4362
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

55/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Small-scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland.
Czasopismo: Morav. Geogr. Rep., Vol. 22 no. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 34-43, il.; streszcz. czes.
Pełny tytuł czasop.: Moravian Geographical Reports
ISSN: 1210-8812 ; eISSN: 2199-6202
DOI: 10.2478/mgr-2014-0010
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.872
Punktacja: 15.000

56/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Modernisation of public buildings in Polish towns and the concept of sustainable building.
Czasopismo: Quaest. Geogr., Vol. 33 no. 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 89-99, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Geographicae
ISSN: 0137-477X ; eISSN: 2081-6383
DOI: 10.2478/quageo-2014-0052
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

57/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce.
Tytuł równoległy: Renewable energy sources and their use as new trends in rural areas in Poland.
Czasopismo: Stud. Obsz. Wiej., T. 35
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 227-241, il., wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe / pod red. Marcina Wójcika.
Pełny tytuł czasop.: Studia Obszarów Wiejskich
ISSN: 1642-4689
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

58/72

Autor: Szymańska Daniela
Tytuł: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 19-22 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Uwaga: No. 19 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwaga: No. 20 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwaga: No. 21 / ed. by D. Szymańska and J. Chodkowska-Miszczuk.
Uwaga: No. 22 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

59/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Biogazownie rolnicze : szansa dywersyfikacji rolnictwa w Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Zielona energia, zielone domy : nowe wyzwania dla Polski / red. nauk. Jacek Janiszewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 80-94, il., tab., streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7780-625-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

60/72

Autor: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga
Tytuł: Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników.
Czasopismo: Acta UNC Ekon., Z. 44 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 319-332, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
ISSN: 2080-0339 ; eISSN: 2392-1269
DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2013.021
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

61/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Agricultural biogas plants : a chance for diversification of agriculture in Poland.
Czasopismo: Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 20
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 514-518, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Renewable and Sustainable Energy Reviews
ISSN: 1364-0321 ; eISSN: 1879-0690
DOI: 10.1016/j.rser.2012.12.013
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.510
Punktacja: 45.000

62/72

Autor: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Current state and utilization of nontraditional and renewable energy sources in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Geografičeskie nauki v obespečenii strategii ustojčivogo razvitiâ v uspoviâh globalizacii : (k 100-letiû so dnâ roždeniâ professora N. T. Romanovskogo) : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 25-28 oktâbrâ 2012 g., Minsk, Belarus' = Geographical sciences in realization of sustainable development strategy in globalizing world : (to the 100th anniversary of professor N. T. Romanovskij) / redkol. I. I. Pirožnik [et al.].
Opis wydawn.: Minsk : Izdatel'skij Centr BGU, 2012
Opis fiz.: S. 1-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

63/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Czasopismo: Nauczanie Przedm. Przyr., Nr 41
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 3-7, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Technologie słoneczne szansą promocji regionu?
Czasopismo: Pol. Energ. Słonecz., nr 1-4
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 63-67, il.
Pełny tytuł czasop.: Polska Energetyka Słoneczna
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

65/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej.
Tytuł równoległy: The solar energy utilization in the Zielawa Valley tourist area.
Czasopismo: Stud. Ekon. Reg., T. 5 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 112-118, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Ekonomiczne i Regionalne
ISSN: 2083-3725 ; eISSN: 2451-182X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

66/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Rozwój zrównoważony regionów Polski / [red. Wojciech Wysota et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 237-244, il.
ISBN: 978-83-231-2716-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Wybrane zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce.
Czasopismo: Biul. Inst. Geogr. Społ.-Ekon. Gospod. Przestrz. UAM Pozn. Ser. Rozw. Reg. Polit. Reg., Nr 14
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 105-116, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

68/72

Autor: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland.
Czasopismo: Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 15 no. 3
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1497-1501, il.
Pełny tytuł czasop.: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.018
Punktacja: 45.000

69/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Update of the review : cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors.
Czasopismo: Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 15 no. 9
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 4242-4247, il.
Pełny tytuł czasop.: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.018
Punktacja: 45.000

70/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Rewitalizacja małych miast w województwie kujawsko-pomorskim szansą ich rozwoju społeczno-gospodarczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera i Adama Polko.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010
Opis fiz.: S. 343-360, il., wykr.
Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

71/72

Autor: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela
Tytuł: Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego.
Tytuł równoległy: The endogenous resources utilization of rural areas in shaping the sustainable development.
Czasopismo: Probl. Ekol. Krajobrazu, T. 27
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 421-425, il.
Uwaga: Tyt. tomu: Krajobrazy rekreacyjne : kształtowanie, wykorzystanie, transformacja = Recreation landscapes : shaping, use, transformation / red. tomu Andrzej Richling
Pełny tytuł czasop.: Problemy Ekologii Krajobrazu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

72/72

Autor: Domin Dominik Jan, Kwiatkowski Grzegorz, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Evaluating the Parsęta basin communes' tourist space using the selected quantification methods.
Czasopismo: Quaest. Geogr., Vol. 29 no. 3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 21-26, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Geographicae
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000