Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 256
tel.: +48-56-611-2602
e-mail: jadwigab@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0586-089X

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowe:

-społeczne aspekty funkcjonowania miast i wsi;
-problemy związane z kształtowaniem się strefy podmiejskiej;
-zagadnienia dotyczące współczesnej koncepcji miejskości i wiejskości;
-planowanie rozwoju obszarów formalnie miejskich i wiejskich.

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy:
wtorek 10.00-11.00
czwartek 11.30-12.30

Konsultacje odwołane w dniu 29.11.2022 ze względu na dodatkowy wykład w ramach YUFE.Zobacz profil w Bazie Wiedzy