Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Laboratorium Analiz Środowiskowych (LAŚ) jest jednostką Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu utworzoną 1.10.2019 roku. Do głównych zadań Laboratorium należy:

  • wspieranie działalności naukowej pracowników i doktorantów Wydziału, a także studentów realizujących badania laboratoryjne w ramach zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych;
  • realizacja odpłatnych zleceń dla podmiotów zewnętrznych, w tym wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny stanu środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (we współpracy ze specjalistami z poszczególnych katedr Wydziału).

W Laboratorium zatrudnieni są pracownicy inżynieryjno-techniczni z dużym doświadczeniem w zakresie analiz, potwierdzonym znaczącym dorobkiem naukowym, w tym dwóch ze stopniem doktora. Laboratorium dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem analitycznym. Gwarantuje to wysoką jakość usług laboratoryjno-badawczych, na które składają się: dobór lub opracowanie odpowiednich metod analitycznych, wykonanie oznaczeń, zestawienie wyników analiz wraz z ich interpretacją. Zakres analiz laboratoryjnych obejmuje fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne właściwości gleb i osadów oraz analizy wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto oferujemy przygotowanie projektów badań, wykonanie i montaż urządzeń rejestrujących stan środowiska.

Od lewej: mgr Marek Chabowski, dr Adam Solarczyk, prof. dr hab. Piotr Hulisz, (kierownik), mgr Michał Dąbrowski, dr Adam Michalski