Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Zlecenia wewnętrzne

  • Zlecenia wewnętrzne dotyczą analiz wykonywanych dla doktorantów i pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz innych jednostek UMK zajmujących się badaniami geośrodowiskowymi.
  • Przed wypełnieniem poniższego formularza prosimy o kontakt z kierownikiem Laboratorium w celu określenia zakresu analiz, źródła ich finansowania oraz terminu realizacji zlecenia.

 

Formularz zlecenia do LAŚ (MS word, PDF)