Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Udział w projektach

  • priorytetowy zespół badawczy UMK – Urban Soil Environment (USE): dr Adam Michalski
  • priorytetowy zespół badawczy UMK – CatFlood Research Team: mgr Marek Chabowski
  • Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym vistulianie (MEASSIS); grant NCN (Opus 16) nr 2018/31/B/ST10/00976: mgr Marek Chabowski
  • Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP), Stacja Bazowa Pojezierze Chełmińskie: dr Adam Solarczyk (2015-2019)