Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl
obrazek nr 1

Obserwatorium Meteorologiczne

W Katedrze Meteorologii i Klimatologii przez wiele lat prowadzono starania zmierzające do utworzenia Obserwatorium Meteorologicznego. W 2008 roku, dzięki uzyskaniu grantu aparaturowego MNiSW, starania te zostały uwieńczone sukcesem (budowa Obserwatorium).

Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii stanowi nowoczesny obiekt składający się ze standardowego ogródka meteorologicznego usytuowanego przed budynkiem Wydziału Nauk o Ziemi oraz z tarasu obserwacyjnego położonego na jego dachu. Podstawą wyposażenia Obserwatorium są najwyższej klasy przyrządy automatyczne takich firm jak np. Vaisala czy Kipp&Zonen. Ważnym elementem wyposażenia Obserwatorium są także przyrządy tradycyjne, używane do pomiarów meteorologicznych od wielu lat.

Głównym celem istnienia Obserwatorium jest umożliwienie prowadzenia różnego rodzaju prac naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej zarówno na poziomie podstawowego kursu meteorologii jak i w kształceniu specjalizacyjnym – w tym magisterskim. Obserwatorium pełni także ważną rolę w popularyzowaniu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród wszystkich innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

Opiekę naukowo-techniczną nad ogródkiem meteorologicznym sprawuje dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, natomiast nad tarasem obserwacyjnym dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK.

Odpłatne udostępnianie danych (wszystkie dostępne elementy meteorologiczne, cena za jedną wartość liczbową danych – wraz z VAT):

  • Dane godzinowe – koszt 15 groszy (3,60 zł/dzień)

  • Dane o rozdzielczości dobowej – koszt 75 groszy (23,25 zł/miesiąc)

  • Dane o rozdzielczości miesięcznej – koszt 7,5 złotych (90 zł/rok)

  • Dane o rozdzielczości rocznej – koszt 15 złotych

Dodatkowo kupujący ponosi jednostkowy koszt przygotowania danych w wysokości 100 złotych. W przypadku przygotowania ekspertyz koszt roboczogodziny wynosi 200 złotych (wraz z VAT), a w przypadku innych usług (np. oprowadzanie po Obserwatorium Meteorologicznym Katedry Meteorologii i Klimatologii) koszt roboczogodziny wynosi 150 złotych (wraz z VAT). W przypadku zamówień na większą liczbę danych istnieje możliwość negocjacji ceny. Przy każdorazowym cytowaniu zakupionych danych wymagane jest podanie źródła: Obserwatorium Meteorologiczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu (pogoda.umk.pl).